WÓZKI DO KOMPLETACJI Z NISKIEGO POZIOMU

Wózki do kompletacji niskiego poziomu zostały stworzone z myślą o możliwie największym uproszczeniu procesu kompletacji. Seria wózków Hyster oferuje także szerokie możliwości w ramach transportu poziomego, jak np. w trakcie przeładunku kompletacyjnego i transportu wahadłowego.

GŁÓWNE CECHY

Proste wsiadanie/wysiadanie, potężny napęd silników prądu przemiennego pozwala na osiągnięcie maksymalnego i stabilnego poziomu produktywności w trakcie zmiany. Wózki do kompletacji z niskiego poziomu Hyster oferują szeroki wachlarz opcji usprawniających kompletację.

Modele Hyster:

Modele
Hyster LO1.0F, LO2.0, LO2.0S, LO2.5

Nasz asortyment wózków do kompletacji jest jednym z najbardziej wydajnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań do szybkiego dostarczania zamówień klientów...

Zobacz produkt

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: