Wynajem wózków widłowych

Dział wynajmu Krótkoterminowego - kontakt: Polska centralna i północna, tel. (22) 566 47 26, 606 855 202, Polska południowa, tel. (32) 360 05 41, 602 630 163, 697 400 285

Polska centralna i północna

Rafał Zdunek

tel.606 855 202, (22) 566 47 26

Rafal.Zdunek@zeppelin-polska.com

Polska południowa

Marta Gruszczyńska

tel. 602 630 163

Marta.Gruszczynska@zeppelin-polska.com

Wynajem krótkoterminowy

STR (Short Term Rental) od jednego dnia do 12 miesięcy to sposób na zapewnienie sobie sprzętu do pracy w przypadku okresowego spiętrzenia przeładunku, sezonowości wykonywanych prac, awarii posiadanego sprzętu, ciągłości prac przy oczekiwania na dostawę nowych wózków widłowych.

W ramach wynajmu krótkoterminowego ZEPPELIN POLSKA oferuje:

 • wynajem od 1 dnia do 12 miesięcy
 • posiadamy flotę 220 wózków na terenie całej Polski
 • jako nieliczni posiadamy wózki o ładowności 16 ton
 • zapewniamy bezpłatny wózek zastępczy
 • Szeroką gamę wyposażenia i osprzętu, tj. pozycjonery wideł, paletyzery, chwytaki, obrotnice i wiele innych
 • Wózki sprawdzone technicznie i dopuszczone przez UDT
 • Realizację zamówień z dostawą na wskazane miejsce
 • Serwis – w zależności od potrzeb – w oddziale lub u Klienta
 • Bezpłatny wózek zastępczy w przypadku ewentualnej awarii
Korzyści wynikające z wynajmu krótkoterminowego (STR):
 • Idealne rozwiązanie w sezonowości prac
 • Cała rata wynajmu jest kosztem podatkowym
 • Klient ma stałe, łatwe do oszacowania koszty
 • Oszczędność z tytułu nie ponoszenia kosztów inwestycji w nowy sprzęt
 • Brak kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem wózków widłowych
 • Możliwość przetestowania wózków

Już dziś zadzwoń lub napisz do nas i skorzystaj z naszych usług wynajmu krótkoterminowego:
Polska centralna i północna, tel. (22) 566 47 26, 606 855 202
Polska południowa, tel. (32) 360 05 41, 602 630 163, 697 400 285

email:

Rafal.Zdunek@zeppelin-polska.com

Marta.Gruszczynska@zeppelin-polska.com


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: