Firma ZEPPELIN POLSKA oferuje usługę outsourcingu transportu wewnętrznego obejmującą zarządzanie flotą i pracą operatorów Klienta w celu optymalizacji kosztów pracy u Klienta.

Dlaczego outsourcing?

Outsourcing sprawia, iż wiele procesów w firmie przebiega sprawniej i przy mniejszych nakładach. Oszczędności z tytułu powierzenia ZEPPELIN POLSKA mogą przynieść wymierne oszczędności, zależne od poniesionych kosztów.

ZEPPELIN POLSKA proponuje klientom usługę outsourcingu wózków widłowych marki HYSTER. Outsourcingowy model zarządzania pozwala na rozwiązywanie niektórych problemów będących „poza kontrolą”, możliwość korzystania z zasobów niedostępnych wewnątrz firmy, redukcję kosztów operacyjnych oraz ich lepszą kontrolę, a także uwolnienie kapitału.

W ramach usługi outsourcingu wózków widłowych ZEPPELIN POLSKA oferuje:

J1.6XNT Rear Visibility

  • Przejęcie zarządzania flotą wózków widłowych eksploatowanych przez Klienta
  • Przewidywalny koszt miesięczny
  • Odkupienie wózków od Klienta oraz optymalizację i odnowienie parku maszyn
  • Gwarancję zachowania dyspozycyjności wózków (ciągłości pracy) poprzez dostępność wózków zastępczych
  • Pełną obsługę serwisową
  • Prowadzenie dokumentacji i procedur wynikających z przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
  • Gospodarkę odpadami (np. zużyte opony, smary, oleje itp. )
  • Zapewnienie operatorów maszyn oraz zarządzanie nimi
  • Dostawę paliwa

Każda oferta outsourcingowa jest przygotowywana indywidualnie w odpowiedzi na wymagania Klienta. Zawierane kontrakty są umowami długoterminowymi, podpisywanymi na czas określony. Przygotowana oferta jest poprzedzone wnikliwym audytem warunków pracy wózków oraz możliwościami wprowadzenia optymalizacji w zakresie ilości pracujących maszyn.

Już dziś zadzwoń lub napisz do nas i skorzystaj z naszych usług w zakresie outsourcingu, tel. 664 156 856, fax (22) 566 47 36, outsourcing@zeppelin-polska.com