Szkolenia prowadzone przez firmę ZEPPELIN POLSKA obejmują szkolenia operatorskie personelu Klienta z obsługi zakupionego sprzętu.

Szkolenie operatorskie personelu Klienta z obsługi zakupionego sprzętu prowadzone są w dniu dostawy maszyny i obejmują:

  • szkolenie z obsługi danej maszyny (elementy sterujące i informujące),
  • szkolenie z wykonywania obsługi codziennej (OC),
  • szkolenie z zakresu bezpiecznej eksploatacji maszyny, specyfiki pracy, możliwości i ograniczeń wynikających z danego typu maszyny.

Szkolenia operatorskie dostosowywane są do potrzeb Klienta. Szkolenia z obsługi sprzedawanego produktu odbywają się przy maszynie na placu u klienta. Trwają od 1 do 3 godzin, w zależności od typu maszyny. Szkolenia przeprowadzamy w grupach do 10 osób.