Przemysł metalowy

Główne przetwórstwa metali: huty, przetwórstwo metali i stopów z metali, produkcja wyrobów ze stali, ze stali przetworzonej, produkcja i obróbka aluminium, metale kolorowe (z wyjątkiem aluminium), produkcja, przetwórstwo i odlewnie. Produkcja gotowych metali: Kucie i stemplowanie, produkcja narzędzi ręcznych, produkcja metali architektonicznych i strukturalnych, sklepy z parkami maszyn; produkt wielokrotnej obróbki, wytwarzanie śrub, nakrętek, powlekanie, grawerowanie, obróbka cieplna i działania pokrewne.  

Porty i terminale

Transport  śródlądowy i intermodalny (Intermodalny transport towarowy) to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu.  W tego rodzaju transportu wykorzystuje się kontenery, a ich głównym miejscem przeładunku są porty i terminale. Transport intermodalny obejmuje również przeładunek towarów, przy wykorzystaniu kontenerów w transporcie kolejowym. Ze względu na zasięg wyróżniamy: przewozy krajowe, przewozy międzynarodowe, przewozy kontynentalne, przewozy międzykontynentalne. Ze względu na charakter użytych środków transportowych: przewozy szynowo-drogowe, przewozy drogowo-morskie, przewozy drogowo-lotnicze, przewozy szynowo-drogowo-morskie, przewozy szynowo-drogowo-lotnicze, przewozy szynowo-drogowo-rzeczne.

Przemysł papierniczy

Na przemysł papierniczy składają takie gałęzie jak: produkcja papieru, przemysł drukarski, przemysł opakowań i recykling. W branży papierniczej istnieje 5 podstawowych zastosowań wózka: przeładunek bel papieru, przeładunek zwojów papieru, przeładunek rolek papieru, transport rolek papieru do klienta, przeładunek produktów niezbędnych do wytworzenia papieru.

Przemysł drzewny

Przemysł drzewno-papierniczy, do produkcji wykorzystuje kilka gatunków drewna. Wyróżniamy przemysły: tartaczny (tartacznictwo), który obejmuje tartaki, wytwórnie materiałów podłogowych i nasycalnie drewna, przemysł meblarski i wyrobów stolarskich, płyt, sklejek, (płyty pilśniowe, wiórowe, paździerzowe, stolarkę budowlaną, drewnianych opakowań, przemysł zapałczany. Nieodłączną gałęzią tego przemysłu jest przemysł celulozowo-papierniczy, ze względu na źródło pochodzenia surowca pochodzącego z przemysłu drzewnego, w praktyce gospodarczej zaś do przemysłu drzewno-papierniczego.

Branża chemiczna

Inteligentne rozwiązania Hyster® mogą zapewnić większą wydajność przeładunku substancji chemicznych. Dzięki specjalistycznemu podejściu do procesów wytwarzania i logistyki w sektorze chemicznym, Hyster ściśle współpracuje z Klientami nad dostarczeniem im rozwiązań dostosowanych do ich specyficznych wymagań.

Branża napojów

Znamy potrzeby branży napojów, dzięki wywiadom z ludźmi, którzy codziennie zajmują się zagadnieniami związanymi z logistyką napojów. Hyster przekształca te informacje w działające rozwiązania. Wózki Hyster zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności, wydajności, wydajności i zrównoważeniu środowiskowym.

Przemysł budowlany

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję czy logistykę transportu materiałów budowlanych, Hyster dąży do zapewnienia wyjątkowej niezawodności w tych trudnych i zapylonych środowiskach pracy.