Środowisko pracy transportu materiałów drzewnych, wiąże się z wyzwaniami związanymi z pogodą, nierównymi nawierzchniami, kurzem, zarówno wewnątrz jak na, zewnątrz. Praca w takich aplikacjach niesie również za sobą ryzyko powstawaniu pożarów, strat produkcji, uszkodzeń towarów i parku maszynowego, a w tym może stwarzać zagrożenie dla pracowników. Hyster ma długą i udaną współpracę z przemysłem drzewnym, nasza reputacja niezawodności w trudnych warunkach pracy trwa do dziś – prawie 100 lat, odkąd pierwsze modele zostały zaprojektowane specjalnie dla tej branży.  Wyzwania naszych klientów i dostarczone przez nas rozwiązania są potwierdzeniem naszych zobowiązań.

Bezpieczeństwo zakładu/ bezpieczeństwo termiczne

Wyzwanie 1

Składy drewna narażone są na ryzyko powstawania pożarów

Co może nieść za sobą kolejne konsekwencje, w postaci strat produkcji, uszkodzenia towarów, uszkodzenia wózków widłowych, infrastruktury, stwarza to również zagrożenia dla pracowników, poniesienia kar, grzywny i niekorzystnego wpływu na reputację firmy.

Rozwiązanie Hyster: Redukcja kosztów i ryzyka dzięki zastosowaniu wózków Hyster z wentylatorem dwukierunkowym

Wózki widłowe Hyster z dwukierunkowym wentylatorem zmniejszają ryzyko zapchania i przegrzania chłodnicy.

Przykład zastosowania u klienta:

 • Wentylator z automatyczną zmianą kierunku działania zauważalnie wydłuża okresy między czyszczeniem, minimalizując zapychanie się chłodnicy nagromadzonymi zanieczyszczeniami.✓
 • Cykl automatycznego odwracania kierunku można wyłączyć do czasu, aż wózek dojedzie na miejsce, w którym nastąpi czyszczenie. Kierowca ma możliwość manualnego załączenia cyklu w odwrotnym kierunku działania. Przełącznik jest wygodnie zlokalizowany na bocznej konsoli ✓
 • Łatwy dostęp do chłodnicy w celu usunięcia brudu nagromadzonego za drucianą kratką.✓

Bezpieczeństwo i oszczędności w magazynowaniu

Wyzwanie 2

Dostarczenie wózków przystosowanych do suchych, zakurzonych warunków pracy w tartakach / zakładach obróbki drewna

 • Chwytanie i przeładunek
  • Rozwiązania Hyster:
   • Karetka z widłami do układania w stos
   • Karetka z widłami samopoziomującymi
 • Większa kontrola nad dostępem do ładunku przyczynia się do redukcji uszkodzeń produktów i zwiększa wydajność operacyjną

Komfort i bezpieczeństwo pracy operatora

Wyzwanie 3

 • Kabina Vista instalowana we wszystkich dużych wózkach
  zapewnia kierowcy doskonałą widoczność wokół i komfort.

Oferta obejmuje dodatkowe opcje, takie jak:
osłony przeciwsłoneczne, blokada pasa bezpieczeństwa/
pas bezpieczeństwa w wersji odblaskowej,
fotel z zawieszeniem pneumatycznym, automatyczne
światła LED, reflektory ostrzegające pieszych, lampa
BlueSpot, klimatyzacja, system HysterTracker, Bluetooth
DAB, radio US, złącze 12 V, gaśnice i automatyczny system
gaszenia wybuchów, wspornik, lusterko panoramiczne.

Hyster wnosi wartość dodaną do firm z branży przemysłu drzewnego

Oto kilka referencyjnych przykładów rozwiązań dostarczonych przez wózki widłowe Hyster:

 • Holztusch, Austria 
  • Sercem operacji logistycznych firmy jest flota 17 wózków Hyster®, której skład zmieniał się stopniowo z maszyn z silnikiem wysokoprężnym na wózki z napędem LPG ✓
  • Lokalny przedstawiciel Hyster® wspiera tego hurtowego sprzedawcę drewna od 20 lat, świadcząc także na jego rzecz usługi serwisowania wózków Hyster® ✓
  • Holz-Tusche nie może sobie pozwolić na przestoje, dlatego dla dealera Hyster krótki czas reakcji serwisowej, czytelne raporty z serwisów i kosztów, a także rzetelna obsługa klienta są kluczowe ✓

 

 • Fruytier – Belgia
  • Wózki Hyster® idealnie sprawdzają się w działalności firmy, to sprzęt zapewniający jakość, moc, niezawodność i wytrzymałość✓
  • Fruytier ma dostęp do szerokiego wyboru wózków widłowych Hyster®, mogących spełniać wszystkie potrzeby tej firmy w zakresie transportu wewnętrznego materiałów. ✓
  • Firma Fruytier korzysta również ze wsparcie serwisowego lokalnego dealera. ✓

 

 • Smartply
  • Rozwiązanie stworzone na potrzeby danego zastosowania, w którym 2 płyty OSB są załadowywane jednocześnie na samochody ciężarowe ✓
  • Podwyższona kabina operatora daje bardzo dobrą widoczność z przodu na ładunek i wyjątkową widoczność na naczepę, dzięki czemu ładunki są odkładane precyzyjnie. ✓
  • Dostępne z kabiny komputery skutecznie zarządzają procesem magazynowania i dystrybucji, utrzymując aktualny rejestr zapasów.✓
  • Wydłużony okres eksploatacji opon i hamulców✓

Zobacz broszurę

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: