Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów posiadania flot wózków

Wiedza oznacza większe możliwości

Optymalizacja wykorzystania zasobów w transporcie bliskim materiałów zaczyna się od znajomości szczegółów na temat operacji wykonywanych przez wózki i operatorów, a także wydajności ich pracy - bez względu na to, czy mówimy o obsłudze pojedynczego wózka czy całej floty - w dowolnym momencie i w czasie rzeczywistym. Pozwala ona mierzyć efektywność i zestawiać wyniki ze wskaźnikami KPI, tak aby uzyskać pewność co do właściwości działań, oraz że podejmowane czynności łagodzą ryzyko i zwiększają rentowność działalności.

Stanowiący gotowe rozwiązanie telematyczne do zarządzania aktywami system Hyster Tracker dostarcza danych porównawczych na temat różnych składników floty, dzięki którym użytkownik może redukować koszty i zwiększać wydajność produkcyjną.

Bardziej wydajna flota

 • Wydłużaj czas bezawaryjnej pracy
 • Poprawiaj efektywność zużycia energii
 • Optymalizuj czynności konserwacyjne
 • Obsługa wózka

Poprawiaj wydajność pracy operatora

 • Minimalizuj uszkodzenia
 • Postępuj zgodnie z przepisami

Redukuj negatywny wpływ na środowisko naturalne
Obniżaj łączne koszty transportu bliskiego materiałów

„DZIĘKI SYSTEMOWI HYSTER
TRACKER ZYSKUJESZ KOMPLETNY
WGLĄD W TO, JAK TWOJA FLOTA
JEST WYKORZYSTYWANA W
15 ZAKŁADACH W 8 KRAJACH”.

IDENTYFIKUJ BRAKI, ABYŚ
MÓGŁ PODEJMOWAĆ
ŚWIADOME DECYZJE.

Koszty w dół, wydajność w górę

Dzięki możliwościom monitorowania i raportowania kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych wózków, flot czy lokalizacji, system Hyster Tracker pomaga utrzymywać koszty posiadania na najniższym możliwym poziomie. Pokazując zbiorcze zestawienia ponoszonych kosztów Hyster Tracker daje możliwość wyliczenia kosztów eksploatacji całej floty i wydajności poszczególnych wózków i operatorów.

Kontroluj jednym rzutem oka:

 • Godziny pracy
 • Czas przestojów
 • Przejechany dystans
 • Wykorzystanie wózka
 • Zużycie energii
 • Obsługę ładunków
 • Automatyczne sprawozdania

Spersonalizowana tablica wskaźników analizuje dane i prezentuje je w formie zwięzłych i interaktywnych raportów, umożliwiając natychmiastową ocenę wydajności produkcyjnej floty i pracy operatora.

„DZIĘKI SYSTEMOWI HYSTER TRACKER
MOŻEMY TERAZ BARDZIEJ DOKŁADNIE
OCENIĆ, JAK NASZA FLOTA REALIZUJE
KLUCZOWE WSKAŹNIKI KPI”.

Optymalizuj

Dzięki zastosowaniu zdalnego licznika roboczogodzin/ bezprzewodowego systemu śledzenia obsługi, można precyzyjnie dopasować rozmiar floty, konfigurację i lokalizację wózków, co skutkuje maksymalizacją wydajności pracy i zmniejszeniem do minimum przestojów.

Optymalizacja floty: narzędzia wizualizacji

 • Lokalizator GPS ‘Snapshot’ do monitorowania lokalizacji pojazdów (wykorzystujący mapy Google lub widok satelitarny)
 • System GPS Motion: dzięki ciągłemu śledzeniu zaznacza on sesje ruchu pojazdu (za pomocą metody zostawiania śladów, ang. Bread Crumbs) na mapie, zapisując jego położenie, znaczniki czasu, prędkość.
 • Automatyczne wyłączanie: oszczędza energię, gdy wózek nie jest obsługiwany.

Monitoruj

Zwiększaj wydajność dzięki monitorowaniu wózka i pracy operatora, wykorzystując alarmy o zderzeniach w czasie rzeczywistym i zdalne zarządzanie czynnościami konserwacyjnymi dla bardziej skutecznego serwisowania.

 • Ustawianie wskaźników KPI dla wózków i operatorów
 • Śledzenie aktywności w trakcie zmiany
 • Śledzenie kodów błędów: namierzanie i reagowanie na kody wykryte za pośrednictwem magistrali CAN
 • Wykrywanie uderzeń: zgłaszanie, wyświetlanie i zapisywanie niebezpiecznych zdarzeń.
 • Harmonogram konserwacji prewencyjnej: zdalne przeglądanie i zarządzanie konserwacją i serwisowaniem sprzętu

„W RZECZYWISTOŚCI, DZIĘKI
USPRAWNIONEMU PLANOWANIU
I LEPSZYM HARMONOGRAMOM
KONSERWACJI POTRZEBUJEMY
MNIEJSZEJ LICZBY WÓZKÓW.”

„ZYSK Z INWESTYCJI OSIĄGNIĘTY DZIĘKI
TEMU SYSTEMOWI JEST ZNACZĄCY,
KAŻDE USPRAWNIENIE WYDAJNOŚCI
PRZYCZYNIŁO SIĘ DO ZWIĘKSZENIA
OGÓLNYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI”.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Aplikacja kontroli dostępu pozwala skoncentrować się na bezpieczeństwie obsługi i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do wózków. Dzięki niej przez całą dobę możesz być spokojny o całą flotę, bez względu na aktualne rozmieszczenie wózków.

 • Chroń inwestycję
 • Postępuj zgodnie z przepisami
 • Bądź pewny, że operatorzy zapinają pasy bezpieczeństwa
 • Egzekwuj przestrzeganie ograniczeń prędkości

Porozumiewaj się

Oprogramowanie Rapid Messenger umożliwia natychmiastowe wysyłanie wszystkim zainteresowanym mailowych powiadomień o istotnych zdarzeniach. Zapewnia możliwość prostego, bezpośredniego przepływu informacji pomiędzy Tobą, kadrą zarządzającą i operatorami, przyczyniając się do wzmocnienia relacji w całym zespole i usprawnienia procesu składania zgłoszeń.

 • Bezzwłoczne powiadamianie o zdarzeniach
 • Lepszy przepływ informacji

„SYSTEM HYSTER TRACKER
PRZYNOSI ZYSKI CAŁEMU
ZESPOŁOWI”.

Jak to działa

Wygoda i sterowanie

Dostęp do systemu Hyster Tracker odbywa się za pomocą komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu, na których można zobaczyć każdy wózek floty wyposażony w kompaktowy i wytrzymały moduł telematyczny. System kontaktuje się z zabezpieczonym portalem Hyster Tracker poprzez sieć komórkową lub bezprzewodowe łącze Wi-Fi. Floty składające się z wózków różnych marek nie stanowią problemu, ponieważ Hyster Tracker pozwala na wyposażenie wózków marek innych niż Hyster w tę samą technologię. Bez problemu integruje się z używanymi dotychczas systemami dostępu/identyfikacji.

 • Automatyczne raporty
 • Dostosowanie do rodzaju obsługi
 • Możliwość aktualizacji
 • Podgląd na dowolnym urządzeniu
 • W każdym miejscu
 • W każdej chwili

Pracuj efektywniej

Dzięki oprogramowaniu Hyster Fleet Management

System do zarządzania flotą Hyster Fleet Management, z miesiąca na miesiąc, rok po roku, pomaga osiągnąć coraz bardziej zauważalną wydajność i oszczędności. Wdrożenie programu z zastosowaniem systemu Hyster Fleet Management może zwiększyć rentowność floty nawet o 20%. System śledzenia Hyster Tracker na poziomie 1 stanowi integralną część wszystkich programów Hyster Fleet Management.

SYSTEM HYSTER TRACKER I USŁUGI NA PORTALU INTERNETOWYM MOŻNA
DOPASOWYWAĆ DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA, ZAPEWNIAJĄC MU CAŁODOBOWY
DOSTĘP DO WAŻNYCH I AKTUALNYCH INFORMACJI O FLOCIE, RAPORTÓW
ZARZĄDZANIA, FAKTUROWANIA I MOŻLIWOŚCI WZYWANIA SERWISU.

Pakiety

Wybierz spośród trzech poziomów, dostosowując telematyczne narzędzie zarządzania do swojego profilu działalności.

 

USPRAWNIAJ ZARZĄDZANIE FLOTĄ I UTRZYMUJ OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ


BEZPRZEWODOWA WERYFIKACJA

BEZPRZEWODOWY DOSTĘP

BEZPRZEWODOWY MONITORING

INNE WYPOSAŻENIE*
Analiza wykorzystania floty **
Diagnostyka sprzętu i powiadomienia
Wykrywanie kolizji i alarmów
Śledzenie terminów przeglądów okresowych
Lokalizacja GPS
Aplikacja mobilna

POPRAW BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DYSCYPLINĘ PRACY OPERATORÓW


BEZPRZEWODOWA WERYFIKACJA

BEZPRZEWODOWY DOSTĘP

BEZPRZEWODOWY MONITORING

INNE WYPOSAŻENIE*
Dostęp operatora i wykorzystanie
Wyłączenie pojazdu z powodu kolizji lub braku aktywności
Listy kontrolne przed zmianą roboczą i alarmy

DODATEK


BEZPRZEWODOWA WERYFIKACJA

BEZPRZEWODOWY DOSTĘP

BEZPRZEWODOWY MONITORING

INNE WYPOSAŻENIE*
GPS Motion
Zarządzanie flotą akumulatorów Hyster
Zarządzanie ciśnieniem w oponach Hyster

* Funkcje mogą nie być dostępne na innych pojazdach i mogą się różnić w zależności od producenta. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

** Rzeczywiste godziny pracy pojazdu

Niedostępne  Dostępne opcjonalnie W pakiecie

SILNI PARTNERZY. SOLIDNE WÓZKI.™

Do wymagających zastosowań, wszędzie.

Hyster dostarcza pełną gamę wózków magazynowych, wózki czołowe spalinowe i elektryczne, wózki do obsługi kontenerów oraz wózki wysokiego składowania. Hyster to coś więcej niż tylko dostawca wózków widłowych.
Naszym celem jest zapewnienie pełnej współpracy, która będzie odpowiedzią na całe spektrum spraw związanych z transportem materiałów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania flotą, w pełni wykwalifikowanego wsparcia serwisowego czy dostaw niezawodnych części, warto postawić na markę Hyster.
Nasza sieć wykwalifikowanych dealerów zapewnia profesjonalne i szybkie wsparcie w poszczególnych regionach. Nasi dealerzy oferują korzystne pakiety finansowe, a także wprowadzają dobrze zarządzane programy serwisowe w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań. Powierzenie nam dostawy wyposażenia do obsługi Państwa magazynów to gwarancja sukcesu Państwa firmy – teraz i w przyszłości.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

 


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: