Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową www.zeppelin.pl (zwaną dalej „Strona internetowa“) zależy nam na tym, żeby była jak najbardziej przyjazna. Operatorem tej witryny i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych za jej pośrednictwem jest Zeppelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn, biuro@zeppelin-polska.com, tel. 22 566 47 00.

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Ochronę prywatności bierzemy pod uwagę we wszystkich naszych procesach biznesowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone podczas odwiedzania naszej Strony internetowej, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o tym, które dane osobowe są gromadzone i przechowywane, podczas odwiedzania naszej Strony internetowej lub korzystania z naszych usług oferowanych za pośrednictwem innych stron internetowych. Ponadto przekazujemy informacje na temat, w jaki sposób i na jakiej podstawie dane osobowe użytkownika zostaną wykorzystane, jakie przysługują prawa w odniesieniu do wykorzystywanych danych osobowych oraz o możliwościach kontaku z nami użytkowników.  

 1. Przetwarzanie danych osobowych i cel ich przetwarzania

1.1 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, art. 4 nr 1 Rozporządzenia UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „RODO“). Przykładowo: Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. Dane, które nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, takie jak dane statyczne lub anonimowe, nie są danymi osobowymi.

1.2 Jakie dane o Tobie gromadzimy?

Z wyjątkiem adresów IP przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które podasz nam dobrowolnie na przykład w procesie rejestracji, jako osoba poszukująca pracy, wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie internetowej, lub w związku z przygotowaniem lub wykonaniem umowy. Dokładniej, zbieramy następujące dane:

1.2.1 Odwiedzając naszą Stronę internetową

Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową, bez ujawniania jakichkolwiek informacji o swojej tożsamości. Gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową, przeglądarka automatycznie wysyła informacje na serwer naszej Strony internetowej, które przechowywane są tymczasowo w pliku dziennika. W takich informacjach Twoja tożsamość nie jest ujawniana.  Informacje, które są zbierane bez udziału użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia, po okresie sześciu miesięcy to:

 • adres IP,
 • data i dokładny czas dostępu,
 • nazwa i adres URL,
 • przeglądarkę, z której korzystasz i jeśli to konieczne informacje o systemie operacyjnym,
 • witryny internetowe, z których system użytkownika przesyła do naszej witryny internetowej (serwer odsyłający),
 • witryny internetowe, które odwiedza użytkownik na naszej Stronie internetowej.

Gromadzenie i przetwarzanie tych danych ma na celu, umożliwienie korzystania z naszej Strony internetowej (linkowanie). Dane te przechowywane są tylko z przyczyn technicznych i nigdy nie są przypisane do konkretnej osoby. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym rozumieniu jest Art. 6 pkt. 1 lit. b RODO. Ponadto gromadzenie tych danych służy do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do technicznego zarządzania infrastrukturą sieci. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej Strony internetowej jak również ciągłości komunikacji.

Ponadto korzystamy z plików cookie oraz usług analityki internetowej dla naszych stron internetowych (patrz pkt.2).

1.2.2 Podczas rejestracji do naszego newslettera

Na naszej Stronie internetowej masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas newslettera. Aby zapisać się do naszego newslettera drogą elektroniczną używamy tzw. metody Double Opt-in, co oznacza, że najpierw otrzymasz automatyczny e-mail, w celu potwierdzenia rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Bez podania danych osobowych nie jesteśmy w stanie dostarczyć naszego newslettera.

Używamy tylko Twojego adresu e-mail i Twojego imienia i nazwiska (jeśli je podałeś), w celu regularnego wysłania do Ciebie newslettera i innych informacji (takich jak na przykład oferty).

Na końcu każdego newslettera dostępny jest link po kliknięciu, na który możesz zrezygnować z  subskrypcji, w dowolnym momencie. Ponadto możesz zrezygnować z newslettera pisząc na adres marketing@zeppelin-polska.com. Możesz skorzystać z prawa do rezygnacji w dowolnym momencie ze skutkami na przyszłość, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem Twojej zgody.

1.2.3 Korzystanie z formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej Stronie internetowej. Podanie poniższych danych jest niezbędne, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania:

 • imię i nazwisko
 • prawidłowy adres e-mail
 • prawidłowy numer telefonu

Celem gromadzenia danych osobowych w formularzu kontaktowym jest identyfikacja osoby, z którą będziemy się kontaktować i możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie przy zastosowaniu pożądanego przez użytkownika sposobu komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu otrzymywania i przetwarzania twoich zapytań w sposób opisany powyżej, jesteś zobowiązany do przekazania nam tych informacji. Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie zaakceptować i przetworzyć Twoich zapytań.

2. Pliki cookies i wtyczki plug-in (wtyczki w sieciach społecznościowych)

2.1 Cookies

Używamy plików cookies na naszej Stronie internetowej. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej Strony internetowej.

Korzystanie z plików cookies z jednej strony pomaga nam jeszcze lepiej dopasować nasze usługi do Twoich wymagań. Używamy również tzw. plików cookies sesji, w celu rozpoznania czy odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej Stronie internetowej. Po opuszczeniu naszej Strony internetowej dane są usuwane po 30 dniach.

Ponadto, ze względu na łatwość obsługi, używamy również tymczasowych plików cookies, które są przechowywane przez określony czas na urządzeniu końcowym. Jeśli odwiedzasz naszą Stronę internetową ponownie, aby skorzystać z naszych usług, nasz system automatycznie wykryje, że już z nami jesteś i jakie dane i ustawienia wprowadziłeś, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wykorzystaniem tych plików cookies w sposób opisany powyżej ma na celu zoptymalizowanie ustawień Strony internetowej dla używanego urządzenia końcowego i dostosowaniu interfejsu użytkownika.

Z drugiej strony używamy plików cookies do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej Strony internetowej i jej oceny, w celu optymalizacji naszej oferty i wyświetlania informacji, które są specjalnie dostosowane do potrzeb użytkownika. Te pliki cookies pozwalają nam automatycznie wykryć, że już nas odwiedziłeś, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie. Podstawą prawną do używania tych plików cookie jest art. 6 ust. 1 f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych polega na przeprowadzeniu badania rynku i emisji zindywidualizowanej reklamy.

Większość przeglądarek przechowuje pliki cookies automatycznie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby pliki cookies nie były przechowywane na Twoim komputerze, gdy pojawi się informacja o utworzeniu nowego pliku cookies. Pełna dezaktywacja plików cookies może jednak oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej Strony internetowej.

2.2  Google Analytics

Aby dopasować wygląd naszej strony do Twoich potrzeb i kontynuować optymalizację naszej Strony internetowej, korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. https://www.google.de/intl/de/about/. W tym kontekście tworzone są profile pseudo-użytkowników i pliki cookies. Informacje generujące pliki cookies na temat korzystania z tej Strony internetowej, na przykład:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana witryna),
 • nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP), dokładny czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są następnie przechowywane.

Informacje wykorzystywane są do oceny korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów na witrynach internetowych dotyczących działalności stron internetowych, świadczenia usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i powiązanych usług internetowych, w celu przeprowadzenia badań rynkowych i w razie potrzeby ukierunkowanego na klienta edytowania tych stron internetowych. Informacje te są również przekazywane stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, lub gdy osoby trzecie przetwarzają takie dane osobowe w ramach umowy. Pod żadnym pozorem Twój adres IP nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimowe, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki; pamiętaj jednak, że w tym przypadku nie będziesz w stanie w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji stron internetowych.

Ponadto Google może gromadzić dane osobowe generowane przez pliki cookies i związane z korzystaniem ze strony (w tym Twój adres IP), Użytkownik może uniemożliwić Google przetwarzanie danych przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki Browser-Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?=pl

Rezygnacja z plików cookies zostanie ustawiona, aby zapobiec w przyszłości gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania naszej Strony internetowej.  Rezygnacja z plików cookies jest ważna tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszych stron internetowych i przechowywanych na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookies w tej przeglądarce, będziesz musiał je ponownie zresetować.

Aby uzyskać więcej informacji o ochronie danych osobowych związanych z Google Analytics, przejdź na stronę Centrum pomocy Google Analytics.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Korzystanie z Google Analytics opiera się na naszym uzasadnionym interesie w dostosowywaniu potrzeb klientów, ocenie statystycznej, a także efektywnego wykorzystania naszej Strony internetowej. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 pkt. 1 ust. fRODO. Oświadczamy, że korzystamy z Google Analytics i  zgodnie z pkt. 2.2, odnosimy się do ustawień wyłącznie plików cookies, które zapobiegają kojarzeniu przeglądarki Google. Ta funkcja jest wymagana przy anonimizacji  adresów IP.

2.3 Wtyczki społecznościowe: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+

Na naszej Stronie internetowej możesz znaleźć wtyczki tzw. Social Plug-ins do niektórych serwisów społecznościowych, które możesz łatwo rozpoznać używając logo danej sieci społecznościowej:

 1. Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave,

a.Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebook i ich wygląd można znaleźć tutaj:

https://developers.facebook.com/docs/plugins

 1. Twitter który jest obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite

900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd wtyczek Twitter i ich wygląd można znaleźć tutaj:

https://dev.twitter.com/web/tweet-button

 1. Linkedin którego właścicielem jest firma LinkedIn Corporation ATTN: Copyright Agent Legal Department 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085
  USA ("Linkedin"). Przegląd wtyczek Linkedin oraz ich wygląd można znaleźć tutaj:  

https://developer.linkedin.com/plugins#

 1. Google + którego właścicielem jest Mountain View, Kaliforania, USA ("Google+"). Przegląd wtyczek Google+ oraz ich wygląd można znaleźć tutaj:  

https://developers.google.com/+/web/badge/

Nasze przyciski do udostępniania treści w sieciach społecznościowych są realizowane za pomocą "Udostępnij", które przekazują dane osobowe operatorom sieci, po kliknięciu na odpowiednie przyciski. Po kliknięciu takiego przycisku, różne dane są przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Należą do nich:

 • Data i czas wizyty na stronie internetowej,
 • Adres URL witryny, na której znajduje się odwiedzający,
 • Adres URL witryn odwiedzanych wcześniej przez odwiedzającego,
 • Używana przeglądarka,
 • Używany system operacyjny,
 • Adres IP odwiedzającego.

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową równolegle z odpowiednim serwisem społecznościowym, nie możesz wykluczyć, że dostawca powiąże Twoje konto sieciowe z kontem na serwisie społecznościowym, także, że nie będziesz musiał ponownie logować się do konta społecznościowego w celu udostępnienia treści znajdujących się na naszej Stronie internetowej.  Jeżeli korzystasz z funkcji Plug-in naciskając przycisk „Udostępnij“, informacje te, są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do odpowiedniej sieci społecznościowej i jeśli to konieczne przechowywane tam. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez sieci społecznościowe można znaleźć polityce prywatności Facebook, Twitter, Linkedin i Polityce prywatności Google+:

Informacje dotyczące ochrony prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Informacje dotyczące ochrony prywatności Twitter:

https://twitter.com/privacy

Informacje dotyczące ochrony prywatności Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Informacje dotyczące ochrony prywatności Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

2.4 Przeglądanie filmów (YouTube)

Niektóre filmy osób trzecich są umieszczane w niektórych miejscach na naszej Stronie internetowej. Są to filmy na platformie "YouTube". YouTube jest dostarczany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Odtwarzanie video odbywa się wyłącznie w trybie „zaawansowanej ochrony danych“ dostawcy. W rezultacie po kliknięciu pliku wideo przechowujesz na swoim komputerze plik cookie służący do zbierania danych i jeśli to konieczne, uruchamiasz inne gromadzenie i przetwarzanie danych, których my nie możemy kontrolować.

Jeżeli masz konto na YouTube i zalogujesz się do serwisu YouTube, po zalogowaniu się na naszej Stronie internetowej, informacje mogą być związane z wizytą na naszej Stronie internetowej, poprzez kliknięcie w Video powiązane z kontem YouTube. Aby temu zapobiec, musisz wylogować się ze swojego konta na YouTube przed przeglądaniem naszej Strony internetowej i oglądaniem filmów.

Więcej informacji o polityce prywatności sieci społecznościowej Google, znajdziesz pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli nie chcesz przesyłać danych do serwisu YouTube, nie klikaj filmów video na naszej Stronie internetowej.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku aplikacji o pracę złożonej online

Oferujemy łatwy sposób wyszukiwania ofert pracy za pomocą procesu online, który jest dostępny (z opcjami kontaktu poniżej), na naszej Stronie internetowej.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie w ramach procesu ubiegania się o przyjęcie do pracy oraz w celu ewentualnego obsadzenia wakatu w Zeppelin Polska, na który aplikowałeś.

Przed wypełnieniem formularza kontaktowego i wypełnieniem danych osobowych, poprosimy Cię o wyrażenie zgody. Podstawą prawną do wyrażenia Twojej zgody jest art. 6 pkt. 1 lit. aRODO, którą można odwołać w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Zasadniczo preferujemy aplikacje CV za pośrednictwem formularza online. Jest to szybki i łatwy sposób, pozwalający zaoszczędzić papier. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy również wnioski pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Są one natychmiast przyjmowane przez Dział personalny Zeppelin Polska. Dział personalny Zeppelin Polska przechowuje przesłane do niego, zarówno drogą elektroniczną jak i papierową, aplikacje przez okres rekrutacji na dane stanowisko, chyba, że kandydat wyraził zgodę na wykorzystanie jego aplikacji również w dalszych procesach rekrutacyjnych.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, w tym informacje o płatnościach, są przesyłane przy użyciu standardowego i bezpiecznego certyfikatu Secure Socket Layer (SSL). SSL to bezpieczny i sprawdzony certyfikat, który jest również stosowany na przykład w bankowości internetowej.

Bezpieczne połączenie SSL, w tym odpowiedni protokół http (wystawiony przez ESET SSL Filter CA), znajdziesz w pasku adresu przeglądarki lub klikając na ikonę kłódki w górnej części przeglądarki.

Niezależnie stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony Twoich danych osobowych przechowywanych u nas, przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem lub nieautoryzowanym dostępem, odpowiednio przed nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale usprawniane zgodnie z rozwojem technologii.

5. Aktualizowanie i zmienianie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo w każdej chwili pobrać, zapisać i wydrukować najbardziej aktualne oświadczenie o ochronie prywatności na stronie https://zeppelin.pl/wp-content/uploads/2018/07/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-ZPL_2018.pdf. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualne w obowiązującym brzmieniu i możemy je zmieniać i aktualizować w dowolnym momencie na tej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, abyś być świadomym wszelkich aktualizacji naszych Oświadczeń o ochronie prywatności.

6. Prawa zainteresowanych osób

Jako osoba, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO, masz prawo do opisanych poniżej praw. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

 • pisząc do centrali Zeppelin, na adres: Zeppelin Polska Sp. z o.o., Kajetany, ul.    

         Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn lub

 • pisząc na adres e-mail: rodo@zeppelin-polska.com

6.1 Prawo do udzielenia informacji

Zgodnie z art. 15 RODO, masz prawo żądania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane. Jeżeli tak, masz prawo uzyskać dodatkowe informacje wymienione w art. 15 ust. 1 pkt. a-h, lub ust. 2 RODO.

6.2 Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.

6.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO, możesz wystąpić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to dotyczy w szczególności osób, które:

- kwestionują dokładność swoich danych - na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość i dokładność tych danych; lub

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; dalej

- w przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, chyba, że są potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych, lub innych istniejących między nami spornych kwestii.

6.4 Prawo do usunięcia

Zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO, możesz poprosić o natychmiastowe usunięcie danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Warunki te obejmują w szczególności prawo do usunięcia danych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędnych do tych celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone i nie są już potrzebne w innych przypadkach, jak również w przypadku nieautoryzowanego przetwarzania, istnienia konfliktu lub zobowiązania do usunięcia na mocy prawa Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

6.5 Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1RODO, masz prawo przekazać osobie trzeciej, takie dane osobowe, które podałeś.

6.6 Prawo sprzeciwu

Masz prawo z przyczyn wynikających z sytuacji, która ma dla Ciebie szczególne znaczenie, w dowolnym czasie do wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, a które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać niezbędne powody do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

6.7 Wycofanie zgody

Ponadto, w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, aż do jej odwołania.

7. Zautomatyzowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub działania profilowane

Nie używamy żadnego automatycznego przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji – w tym profilowania.

8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, masz prawo do złożenia skargi o domniemanym naruszeniu do organu nadzorczego, mającego siedzibę w państwie członkowskim w miejscu Twojego zamieszkania, miejscu pracy, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych, które Ciebie dotyczą narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Organem Nadzoru na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Okres przechowywania danych osobowych/usuwanie danych osobowych

Zwykle usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, chyba, że dalsze przechowywanie danych jest konieczne w ramach obowiązku prawnego.

W szczególności przechowujemy różne kategorie danych osobowych w następujących okresach (dane osobowe są przechowywane dłużej, jeśli jest to wymagane ze względu na ustawowe okresy retencji):  

 • Dane osobowe, które zebraliśmy, w celu wykonania konkretnej umowy, są przechowywane u nas przez okres trzech lat od momentu pełnego wypełnienia wzajemnych zobowowiązań umownych, a następnie automatycznie usuwane na koniec roku.
 • Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, będziemy przechowywać dane osobowe, w celu wysyłania newslettera dopóki nie zrezygnujesz z jego subskrypcji.
 • Zebrane dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu zapytania w ciągu sześciu miesięcy, chyba, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z innym zachowaniem terminu.
 • Jeżeli pozostawiłeś swoje dane osobowe, w celach rekrutacji za pomocą naszego formularza online, przechowujemy Twoje dane przez okres trwania rekrutacji na konkretne stanowisko, chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie ich również dla celów innych toczących się rekrutacji, wówczas przez czas trwania każdej z nich.
 1. Zmiana celu przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach innych niż opisane będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy pozwolą na to przepisy, lub jeśli wyraziłeś zgodę na zmianę celu przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania do innych celów, niż, dla których pierwotnie zostały zebrane, poinformujemy Cię o tych innych działaniach, przed dalszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych i przedstawimy Ci wszystkie istotne informacje.

 1. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim/odbiorcom danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone i przechowywane u nas, w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do sprzedaży, handlu lub kredytowania. Twoje dane osobowe nie będą również przekazywane osobom trzecim. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Przekazywanie danych może się odbywać na przykład w celu egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, nielegalnego korzystania z naszej strony internetowej, ofert lub wniesienia skargi (jeżeli istnieją konkretne oznaki nielegalnego lub stanowiącego nadużycie zachowania). Dalsze przekazywanie danych osobowych może nastąpić tylko w celu egzekwowania warunków użytkowania lub wykonania innych umów.  Zgodnie z prawem, jesteśmy również zobowiązani do dostarczenia informacji do określonych organów publicznych na ich żądanie. Są to to organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania. Przekazanie tych informacji opierać się będzie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, zwalczania przestępstw oraz zapewnienie egzekwowania i egzekwowania roszczeń. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f RODO.

W zakresie dostawy naszych produktów i usług, współpracujemy z zakontraktowanymi zewnętrznymi firmami i zewnętrznymi dostawcami usług (procesorzy).  W takich sytuacjach dane osobowe są udostępniane tym dostawcom (procesorom), w celu umożliwienia im realizacji ich zobowiązań. Dostawcy, są starannie dobierani i regularnie sprawdzani, w celu zapewnienia ochrony prywatności. Ponadto dostawcy są zobowiązani na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych do zachowania powierzanych im danych w poufności oraz do

ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Współpracujemy z następującymi zakontraktowanymi dostawcami:

 • Dostawcy usług do oceny i analizy zachowań użytkowników na naszych witrynach internetowych;
 • Dostawcy usług i partnerzy reklamowi, którzy osobiście pomagają w naszych działaniach marketingowych i wspierają naszą stronę internetową;
 • Dostawcy wtyczek społecznościowych wymienionych w tym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Przekazanie danych osobowych dostawcom (procesorom), następuje zgodnie z art. 28 ust. 1RODO.

Kontakt

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych, aby je poprawić, jeśli są nieprawidłowe, zablokować lub usunąć, lub wyniknęły inne problemy związane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Zeppelin GmbH

Group Data Protection Officer
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München

 

Należy pamiętać, że informacje mogą być przekazane tylko wtedy, gdy podasz nam pełne imię i nazwisko, aktualny adres oraz w stosownych przypadkach poprzedni adres, adres e-mail. Te informacje służą wyłącznie do celów weryfikacji, dlatego chronią przed nieuprawnionym dostępem do Twoich danych przez osoby trzecie. Pożądane i użyteczne, ale nie konieczne jest, podanie między innymi, numeru oferty, procesów i /lub numerów umów, które Tobie dostarczyliśmy, w celu łatwiejszej identyfikacji danych osobowych.

 

Status: czerwiec 2019