Rozwiązania w zakresie transportu ciężkich ładunków

W TII każde zadanie jest rozwiązywane przez uznanych specjalistów, którzy doskonale znają Twoją branżę. Aby to wyraźnie podkreślić, wyróżniliśmy sylwetki naszych specjalistów branżowych: TII SCHEUERLE dostarcza rozwiązania w zakresie transportu ciężkiego do użytku na drogach i poza nimi.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy

Wiemy, jak ważne jest utrzymanie płynności działania Twojej firmy. Dlatego stale optymalizujemy nasz serwis logistyczny części zamiennych, aby zagwarantować najwyższą możliwą dostępność tysięcy części zamiennych, także przy zastosowaniu możliwie najkrótszych czasów dostawy.

 • Nasze wysokiej jakości oryginalne części:
 • Optymalizują osiągi Twoich pojazdów
 • Przedłużają żywotność pojazdu
 • Redukują prace konserwacyjne i naprawcze
 • Minimalizują czasy przestoju
 • Zwiększają bezpieczeństwo pracy

Serwis TII SCHEUERLE

Zawsze dostępny i najnowocześniejszy

Utrzymaj wartość swoich pojazdów TII SCHEUERLE przy maksymalnej dostępności pojazdów dzięki predykcyjnej konserwacji pojazdów. Szybkie i niezawodne naprawy wykonywane przez specjalistów TII SCHEUERLE zapewniają minimalizację czasu przestoju. A dzięki programowi modernizacji TII SCHEUERLE możesz w prosty sposób zapewnić swoim starszym pojazdom TII SCHEUERLE aktualizację techniczną bez konieczności zakupu nowego pojazdu.

Regularna konserwacja pozwala zachować wartość inwestycji

Dla maksymalnej dostępności pojazdu niezbędna jest regularna konserwacja zgodnie z odpowiednim planem serwisowym dla Państwa pojazdów TII SCHEUERLE. Zapewnia to bezproblemową eksploatację i maksymalne zachowanie wartości. Oczywiście robimy wszystko, aby zagwarantować jak najmniejsze przestoje związane z konserwacją. Zespół profesjonalistów TII SCHEUERLE jest do Twojej dyspozycji na całym świecie poprzez naszych partnerów serwisowych i warsztaty. Wykwalifikowany technik serwisowy może też wykonać wymagane prace u Państwa.

Porozmawiajmy o planie serwisowym

Jak nowy na życzenie

Dzięki możliwościom modernizacji TII SCHEUERLE mają Państwo możliwość doprowadzenia swoich starszych pojazdów TII SCHEUERLE do stanu zgodnego z aktualnym stanem technicznym. Dodatkowo można doposażyć je w nowe opcje lub dostosować pojazdy do zmieniających się warunków eksploatacji. W ten sposób można przedłużyć okres użytkowania, a tym samym zwiększyć produktywność i wartość pojazdów TII SCHEUERLE.

Twoje korzyści, gdy stawiasz na TII SCHEUERLE:

 • Oszczędność kosztów dzięki modernizacji
 • Brak czasochłonnych sesji instruktażowych i szkoleń personelu
 • Poprawa osiągów pojazdu
 • Wzrost produktywności
 • Dłuższa żywotność pojazdu
 • Przyszłościowa technologia
 • Zgodność z wszelkimi wymogami prawnymi
 • Minimalizacja przestojów
 • Szybki zwrot z inwestycji

Nasze usługi w zakresie modernizacji

 • Modernizacje
 • Najnowsze technologie dla wszystkich istniejących modeli pojazdów
 • Aktualizacje
 • Zwiększenie ładowności i dalsza optymalizacja wydajności
 • Udoskonalenia
 • Szeroki zakres opcji doposażenia
 • Przebudowy/Przeróbki
 • Zgodność z wszelkimi wymogami prawnymi
 • Remonty
 • Dostosowanie do zmienionych warunków, np. w produkcji

Operatorzy, mechanicy, mistrzowie, kierownicy warsztatów, odpowiedzialni za planowanie transportu i dyspozytorzy - dzięki naszej bogatej ofercie szkoleń zapewnimy Państwu odpowiednie kompetencje i wiedzę fachową w zakresie obsługi pojazdów TII SCHEUERLE i pokażemy, jak w pełni wykorzystać nasze rozwiązania w zakresie transportu ciężkiego. W Twoim zakładzie, cyfrowo lub u nas. Otrzymasz cenną wiedzę specjalistyczną w zakresie uruchamiania, obsługi, konserwacji i napraw pojazdów TII SCHEUERLE.

Dla Ciebie oznacza to:

 • Większe bezpieczeństwo dla Twoich kierowców/operatorów
 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki profesjonalnej obsłudze
 • Zapobieganie wypadkom dzięki wykwalifikowanemu personelowi
 • Profesjonalne podejście do klienta dzięki fachowej obsłudze sprzętu

Nasz program szkoleniowy

Podstawowy

Dla operatorów, kierowników warsztatów, nadzorców, mechaników, osób planujących transport

 • Podstawowe funkcje i obsługa pojazdu
 • Techniczne przygotowanie do transportu

Zaawansowany

Dla operatorów, kierowników warsztatów, nadzorców, mechaników, osób planujących transport

 • Aktualizacja wiedzy podstawowej
 • Systemy i dodatkowe funkcje systemu
 • Różne kombinacje pojazdów
 • Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Konserwacja i naprawa

Dla kierowników warsztatów, nadzorców, mechaników, osób odpowiedzialnych za serwis

 • Profesjonalne procedury obsługi technicznej
 • Intensywny przegląd systemów: elektrycznych, elektrotechnicznych, hydraulicznych, mechanicznych
 • Strukturalne rozwiązywanie problemów

Planowanie transportu z SALSA

Dla dyspozytorów, organizatorów transportu

 • Obliczenia przypadków obciążenia
 • Krzywe trakcyjne
 • Gradienty

Symulacja obciążeń i transportów ciężkich

Dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu SALSA możemy zaoferować cenne i efektywne wsparcie podczas planowania Państwa ładunków. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie techniki pojazdowej oraz sprawdzonemu od prawie dwóch dekad oprogramowaniu SALSA jesteśmy Państwa łącznikiem pomiędzy praktyką a techniką pojazdową TII SCHEUERLE. Rozszerzony program "SALSA Plus" firmy TII SCHEUERLE umożliwia określenie obciążenia siodła i osi w połączeniu z dowolnie zdefiniowanym ładunkiem, jak również obciążenia dodatkowego z uwzględnieniem ciągnika siodłowego dla wszystkich pojazdów drogowych TII SCHEUERLE. Ponadto system sprawdza obciążenie ramy zespołu pojazdów i pokazuje na pierwszy rzut oka za pomocą kolorowego wykresu słupkowego, czy planowany zespół pojazdów przekracza lub spełnia dopuszczalne momenty zginające. Ponadto możliwe są badania z pojazdami samobieżnymi, takimi jak SCHEUERLE SPMT, lub modułami o dużej masie, w tym kombinacjami bolsterów lub kombinacjami wielopalczastymi (side-by-side).

Kompetentne doradztwo w kwestiach dotyczących obciążeń osi i ramy
Sprawdzenie stabilności przy uwzględnieniu zmiennych warunków pracy
Symulacje tras naszych pojazdów ciężarowych w wąskich miejscach i wąskich gardłach
Sprawdzenie technicznego wyrównania osi
Wsparcie poprzez dokumentację techniczną i weryfikację
Tworzenie schematów kierowania, szkiców wymiarowych, wykresów obciążenia i przypadków obciążenia dla wybranej kombinacji
Tworzenie krzywych traktu w widoku z góry z dowolnie wybranymi trasami
Sprawdzanie możliwości łączenia elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem wstępnej selekcji
Sprawdzenie ewentualnych problemów na trasie transportu za pomocą zdjęć lotniczych lub rysunków DWG
Możliwość rejestracji i oceny przeszkód za pomocą detektora położenia bezpośrednio na miejscu
Obliczenia dotyczące stabilności
Hydrauliczne podparcie 3- lub 4-punktowe
Obliczanie hydraulicznego wyrównania osi przy pokonywaniu rampy (nachylenia)
Oddzielne obliczanie obciążeń osi ciągnika
Możliwość wprowadzenia wielu obciążeń
Obliczenie ugięcia i podanie wymaganego obciążenia wstępnego na ramie

TII SCHEUERLE Connect: system telematyczny dla Twojej floty pojazdów

Dzięki inteligentnemu, sieciowemu systemowi zarządzania flotą SCHEUERLE Connect wiadomo, gdzie i w jakim stanie znajduje się SPMT firmy SCHEUERLE. Rozwiązanie telematyczne jest fabrycznie montowane we wszystkich obecnych pojazdach. Dostarcza ono wszystkie dane o pojazdach w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest efektywne i wydajne wykorzystanie pojazdów bez długich przestojów. Również naprawy i konserwacja mogą być w ten sposób przeprowadzane proaktywnie. Regularne aktualizacje oprogramowania są dostarczane "over the air". Przestoje i koszty są redukowane przy jednoczesnym wzroście wydajności.

Twoje korzyści, gdy stawiasz na TII SCHEUERLE Connect:

 • Niższe koszty operacyjne dzięki optymalizacji działań floty
 • Zwiększona dyspozycyjność
 • Zawsze masz wgląd w całą swoją flotę TII
 • Zdalna diagnoza i Smart Service

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdów TII SCHEUERLE i usług z nimi związanych


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: