Hyster zna przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy potrzebuje precyzji, dużej ładowności i możliwości delikatnego transportu cennymi towarami. Wydajna produkcja, wysokie wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz bezproblemowy załadunek i rozładunek produktów papierowych mają wpływ na wydajność i efektywność operacyjną. Pracownicy obsługujący magazyn, a także czynniki środowiskowe są również kluczowym czynnikiem dla tej branży.

Recykling jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu, jednak recykling odbywa się w najbardziej wymagających środowiskach związanych z obsługą materiałów, ze szczególnym zagrożeniem związanym z dużym poziomem kurzu i zanieczyszczeń.

Wózki widłowe Hyster i osprzęt do transportu tego rodzaju materiałów muszą, zatem zapewniać niezawodne działanie i długi czas pracy bez przestojów.

Przemysł papierniczy i recykling

Przemysł papierniczy i recyklingowy są ściśle ze sobą powiązane. Produkcja papieru wymagają zarówno precyzji, jak i mocy do obsługi rolek papieru luzem oraz przestrzeni i funkcji składowiska do recyklingu masy celulozowej, papieru i tektury. W miarę rozwoju branży istnieją obecnie firmy recyklingowe w wielu miastach przetwarzające bele z papieru, tworzyw sztucznych i aluminium, które albo dostarczają materiały do lokalnych firm, albo wysyłają na rynek międzynarodowy w celu tworzenia nowych produktów, takich jak opakowania, chusteczki i produkty higieniczne.

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z wózkami widłowymi

Najważniejsze informacje w formie plakatu dla branży papierniczej

HYSTER – DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU

Wózki widłowe Hyster, spełniają oczekiwania zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wydajności w wymagającym / zakurzonym środowisku pracy, które to zazwyczaj spotykamy w branży przetwórstwa papieru i recyklingu.

Wydajność procesu

Rozwiązania Hyster®:

 • Super Wózek „Cool Truck”, wersje 2.0 – 5.5
 • Opcje do zastosowań w przeładunku papieru
 • System Hyster® Tracker

Rozwiązania Hyster®:

 • Wózek elektryczny o udźwigu do 5,5 t
 • Kontrola prędkości w wielu strefach
 • Automatyczna redukcja prędkości w pomieszczeniach
 • Pakiet do przeładunku zwojów papieru
 • Zawór zapobiegający luzowaniu łańcucha
 • Zarządzanie flotą (Hyster ®Tracker )
 • Obniżona kabina 4,5-5 t zapewniająca dobrą widoczność
 • Światło ostrzegające pieszych

Transport beli z papierem to jedna z najtrudniejszych aplikacji, w jakich może być używany wózek widłowy, szczególnie ze względu na unoszące się wokół drobiny papieru, powodujące z czasem problemy.

W nowym pakiecie Hyster "Cool Truck" zastosowano innowacyjny, sterowany hydraulicznie wentylator chłodzący, który znacząco redukuje ryzyko przegrzania silnika i częstotliwość jego czyszczenia.  Jest dopasowany idealnie do tych gałęzi przemysłu, w których zapotrzebowanie na chłodzenie jest wysokie i tych, które wymagają częstego czyszczenia chłodnicy i komory silnika.

Zobacz broszurę

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: