Rozwiązania Hyster dla transportu bel papieru

Transport bel papieru to wyjątkowo trudna praca, polegająca na manipulowaniu belami pulpy i papieru z odzysku w zakładach recyklingu lub na terenie ich składowania. Produkty z beli papierowych są głównymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji papieru. Firmy zajmujące się tego rodzaju aplikacjami, zwykle pracują 24 godziny na dobę i pięć dni w tygodniu, często więcej w szczytowych momentach produkcji. Sprzęt do transportu materiałów musi, więc być w stanie sprostać tym wymaganiom i ciężko pracować, aby utrzymać tempo. Inne zagrożenia mogą wynikać, z braku jednolitości rozmiaru beli papieru, niespójnej jej wagi czy absorpcji wody, co dramatycznie zwiększa wagę papieru z recyklingu.
Dzięki możliwościom skonfigurowania odpowiedniego wózka Hyster i doboru osprzętu, jesteśmy w stanie zapewnić klientom rozwiązanie umożliwiające obsługę aplikacji w tych trudnych warunkach.