Minimalizacja ryzyka uszkodzeń podczas transportu rolek papieru

Transport rolek papieru obejmuje operacje przeładunkowe przy wykorzystaniu odpowiednich wózków widłowych i specjalistycznego osprzętu i może odbywać się drogą lądową, morską lub kolejową. Rolki papieru są wielokrotnie transportowane między produkcją a klientem końcowym, a wysoka wartość tych rolek sprawia, że ​​ich bezpieczne przemieszczanie jest krytyczne.

Pomimo często posiadania ochronnej warstwy papieru na zewnątrz, może dojść do uszkodzenia towaru, gdy zaciski są zbyt ciasne lub podczas transportu przez nierówne umieszczenie na ziemi. Nawet proste uszkodzenie krawędzi może spowodować usunięcie całej sekcji uszkodzonego papieru lub utraty klientów końcowych odmawiających przyjęcia dostawy towarów.

Właściwy dobór wózka widłowego i osprzętu do transportu może przyczynić się do zapewnienia dostaw rolek papieru bez żadnych uszkodzeń, zmniejszając ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw i strat finansowych.