Proces produkcji i rodzaje chwytaków dla klientów pracujących z rolkami papieru

Klienci pracujący z rolkami papieru zazwyczaj muszą mieć możliwość manipulowania nimi w szerokim zakresie procesów produkcyjnych.

Ze względu na różnorodne rodzaje rolek papieru można stosować różne systemy klamrowe w celu zapewnienia najlepszej ochrony produktu: Spotykane na rynku chwytaki mają zazwyczaj obrót o 180 ° lub 360 ° i różne podkładki zaciskowe, aby dostosować je do rodzaju papieru. Obrót jest konieczny aby połączyć funkcje transportowe i magazynowe.

Chwytaki do bibuły są podobne do zacisków do rolek papieru, z tym, że mają większe płyty kontaktowe i zakresy otwarcia, aby zwiększyć obszar styku i zmniejszyć siłę, a tym samym uszkodzenie rolki.

Dzielone ramiona chwytaków umożliwiają transport kilku rolek o mniejszej wysokości w tym samym czasie.