Inteligentne rozwiązania Hyster® mogą zapewnić większą wydajność przeładunku substancji chemicznych. Dzięki specjalistycznemu podejściu do procesów wytwarzania i logistyki w sektorze chemicznym, Hyster ściśle współpracuje z Klientami nad dostarczeniem im rozwiązań dostosowanych do ich specyficznych wymagań. Od towarów składowanych na palecie do obsługi kontenerów – Hyster jest partnerem dostarczającym pełną linię rozwiązań do przeładunku materiałów, na której można polegać w nawet najtrudniejszych warunkach.

Wyzwania w branży chemicznej

PŁYNY KORODUJĄCE

Płyny korodujące stanowią kluczową kwestię w tym przemyśle i mogą spowodować ogromne szkody w przypadku niezastosowania odpowiednich środków; rozwiązania w tym zakresie obejmują:

 • Widły z powłoką cynkową
 • Pokryte chromem tłoczyska siłowników masztu
 • Specjalną farbę podkładową

ZAPYLONE ŚRODOWISKO

Osad z pyłu może gromadzić się wokół silnika tworząc zagrożenie pożarowe; aby temu przeciwdziałać Hyster posiada w swojej ofercie:

 • Dwukierunkowy wentylator hydrauliczny działający w oparciu o automatyczny regulator czasowy zapewniający regularne usuwanie odkładających się osadów
 • Wysokosprawny filtr powietrza, montowany w celu redukcji przenikania niepożądanych cząstek
 • Niezależny kabinowy układ filtracyjny w kabinie, zwiększający komfort operatora

GAZY WYBUCHOWE

Zastosowania, w których może dojść do nagromadzenia łatwopalnych gazów zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych wypadków

 • Większość wózków podnośnikowych Hyster wspiera zmiany dyrektywy ATEX dla strefy 1 i 2

NIESTANDARDOWE ŁADUNKI

W tym zastosowaniu konieczna jest obsługa ładunków o wielu kształtach i rozmiarach, wysokie ładunki, takie jak butle gazowe mogą ograniczyć widoczność operatora. Główne rozwiązania obejmują:

 • Opcję wysokiej kabiny zapewniającej dobrą widoczność operatorowi
 • Opcje wychylnych i obrotowych foteli do zastosowań, w których operator często porusza się wózkiem na biegu wstecznym

WYDAJNOŚĆ FLOTY

W celu ułatwienia redukcji kosztów w całej gamie wózków dostępny jest system telematyczny Hyster®

 • System ten umożliwia zespołowi zarządzającemu poszczególnymi operacjami zminimalizowanie czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz zaznajomienie się z kosztami eksploatacyjnymi
 • Narzędzie do tworzenia map umożliwia optymalizację wykorzystania wózka

Wyzwanie 1: Ruch pieszych

Praca w pobliżu pieszych może zakłócić wydajność pracy i spowodować ryzyko wypadku

Często w obszarach o dużym natężeniu ruchu wózków widłowych, zakłady zatrudniają zarówno zewnętrznych wykonawców, jak i pracowników zatrudnionych na pełny etat, pracujących blisko siebie.

 • Ryzyko dla pracowników
 • Utrata produkcji
 • Uszkodzenia w miejscu pracy
 • Grzywny, kary
 • Zamknięcie zakładu

Wspomaganie pracy operatora

Hyster oferuje standardowe i specjalne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają pomoc zarówno operatorom, jak i pieszym:

 • Oświetlenie pieszych
 • Boczne linie pieszego
 • Światła zwiększające świadomość ruchu pieszego
 • White noise alarm cofania z białym światłem
 • System wykrywania obiektów

Wyzwanie 2: Ograniczona przestrzeń

Zminimalizowanie ryzyka wypadków i kosztów naprawy infrastruktury oraz sprzętu

Ze względu na infrastrukturę zakładów, w tym urządzeń i maszyn stałych, istnieje często ograniczona przestrzeń do eksploatacji. Zwiększa się ryzyko kolizji wózków widłowych i uszkodzeń towarów.

Główne wyzwania:

 • Koszty napraw
 • Czas przestoju
 • Zmniejszone marże operacyjne
 • Koszty posiadania

Transport w ograniczonej przestrzeni

HYSTER daje możliwość wyboru dwóch systemów wykrywania obiektów, the Radar Eye from Orlaco and Greensight from Groeneveld co może być pomocne w określonych zastosowaniach

KORZYŚCI

 • Niższe wydatki na naprawę
 • Niski całkowity koszt posiadania
 • Większą wydajność
 • Redukcję przestojów

Wyzwanie 3 : Środowisko wybuchowe

Elementy wybuchowe mogą ulec zapłonowi z groźbą zamknięcia zakładu, śmierci personelu i utraty licencji na produkcję!

Gazy, opary i proszki o właściwościach wybuchowych mogą się gromadzić na wielu różnych etapach produkcji. Zetknięcie się źródła zapłonu z elementami wybuchowymi może spowodować pożar, który może doprowadzić do uszkodzenia instalacji.

 • Uszkodzenia infrastruktury
 • Czas wyłączenia wózka
 • Zamknięcie zakładu
 • Firma traci licencję na produkcję

Firma Hyster współpracuje z wiodącymi w branży partnerami, prawie wszystkie produkowane czołowe i magazynowe wózki widłowe, mogą być przerabiane zgodnie z przepisami ATEX. Dotyczy to zarówno wózków z silnikiem elektrycznym, jak i z silnikiem spalinowym.

KORZYŚCI

 • Niższe wydatki na naprawy
 • Niższy całkowity koszt posiadania
 • Wzrost wydajności
 • Skrócenie przestojów pracy
 • Uniknięcie uszkodzeń

Wyzwanie 4 : Transport nieporęcznych ładunków

Praca z ograniczoną widocznością może sprzyjać ryzyku kolizji. Ciężkie ładunki mogą doprowadzić do przewrócenia wózka.

Na terenie zakładu znajduje się wiele nieporęcznych ładunków, od dużych toreb, beczek, kontenerów i wielu towarów paletowanych. Wysokie ładunki mogą zasłaniać widoczność, co zwiększa ryzyko uszkodzenia infrastruktury i ładunku, a także potencjalnego niebezpieczeństwa dla pieszych

Uszkodzenia infrastruktury
Wyższy koszt całkowity posiadania
Czas wyłączenia wózka
Mniejsza wydajność

HYSTER opracował szereg innowacyjnych rozwiązań, które pomagają poprawić widoczność i poprawić ogólne warunki pracy dzięki podnoszonej kabinie i obrotowego fotela operatora.

KORZYŚCI

 • Niższe wydatki
 • Niższe całkowite
 • Koszty posiadania
 • Wzrost wydajności

Rozwiązanie 5: Zwiększenie wydajności w obecnej flocie

Jeśli eksploatujesz więcej wózków niż jest to wymagane lub obecna flota nie jest optymalnie skonfigurowana, obniża to marżę Twojego zysku.

Koszty związane z zakupem nowych wózków należy zrównoważyć poprzez przegląd sposobów optymalizacji obecnej floty. Producenci nie zarabiają pieniędzy w procesie logistycznym, dlatego ważne jest, aby ograniczyć koszty.

 • Wyższe koszty inwestycyjne
 • Wyższe koszty całkowite posiadania floty

Firma HYSTER we współpracy z dostawcami specjalistycznego osprzętu m.in., firmą Bolzoni oferuje szereg rozwiązań, które pomogą zwiększyć wydajność bez konieczności inwestowania w NOWY sprzęt kapitałowy.

KORZYŚCI

 • Niższe wydatki
 • Niższy całkowity koszt posiadania
 • Wzrost wydajności

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ JAK ZARZĄDZAĆ
FLOTĄ WÓZKÓW Z HYSTER TRACKER

 • Monitorowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów
 • Kontrola kosztów i zarządzenie konserwacją
 • Komunikacja
 • Zmniejszenie uszkodzeń
 • Zwiększenie odpowiedzialności

Dowiedz się więcej o Hyster Tracker

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: