Widoczność toru, podczas rozładunku w transporcie kolejowym.

Wyzwanie 1:

Regularny załadunek i rozładunek kontenerów i naczep z wagonów stojących na drugim torze, gdy pierwszy tor jest zajęty, jest czynnością niemożliwą, ponieważ operator nie ma widoczności na ładunek. Opróżnienie pierwszego toru lub przebudowa torów, są kosztowne i często niemożliwe. Brak odpowiedniego rozwiązania może spowodować, straty w produkcji, uszkodzenia maszyn, towarów, zagrożenia dla pracowników czy też utratę klientów.
Rozwiązanie zapewniające widoczność na drugim torze - podnoszona kabina wózka
Marka Hyster ma w ofercie podnoszoną kabinę, dzięki której operator ma bezpośredni kontakt wzrokowy z ładunkiem na 2 torze, nawet, jeśli na pierwszym torze stoi wysoki kontener. Zaletami takiego rozwiązania jest m.in.:

 • Bezpośredni widok na ładunek ✓
 • Brak czasu na usunięcie ładunków z pierwszego toru ✓
 • Przetestowany w terenie system do ciężkich zastosowań ✓
 • Dostępność wszystkich opcji kabiny ✓
 • Zwiększona wydajność ✓
 • Niższe koszty operacyjne ✓

Dodatkowo mniejsze potrzeby konserwacyjne w porównaniu z kabiną z masztem ze względu na mniejszą liczbę podzespołów oraz mniejsze wstrząsy i drgania.

Przeładunek podwójnych kontenerów - chłodni

Wyzwanie 2:

Wyzwaniem podczas transportu bliskiego kontenerów-chłodni jest jednoczesne przenoszenie kontenerów z zespołem chłodzącym umieszczonym po tej samej stronie kontenerów. Kontenery są składowane pojedynczo, co oznacza:

 • Duże problemy
 • Szybkość transportu
 • Koszty pojedynczego przeładunku
 • Wykorzystanie wózka
 • Mniejsze marże operacyjne
 • Koszt posiadania

Rozwiązanie
HYSTER - wprowadził pierwszy wózek do przeładunku pustych kontenerów o udźwigu 11 ton, który może transportować podwójne kontenery-chłodnie z zespołem chłodniczym po tej samej stronie

ZALETY

 • Większa przepustowość ✓
 • Większa wydajność produkcyjna ✓
 • Mniejsze koszty transportu na jeden kontener ✓
 • Wyższe marże operacyjne ✓
 • Obniżony koszt posiadania ✓

Niższe koszty przeładunku na jeden kontener, zwiększające wydajność i marże operacyjne to w efekcie niższy całkowity koszt posiadania.
- „Nowy wózek łączy w sobie wszystkie zalety poprzednich modeli, a w dodatku ma takie cechy, jak możliwość jednoczesnego transportowania dwóch 40-stopowych kontenerów chłodniczych, z zespołem chłodzącym po tej samej stronie” – mówi dr Roland Karnbach, General Manager w HCS, wyjaśniając, że kontenery te to typ ładunku z przesuniętym środkiem ciężkości.
– „Nie będziemy musieli więcej transportować kontenerów chłodniczych pojedynczo, co zaoszczędzi nam dużo czasu podczas dziennych operacji przeładunku tego rodzaju kontenerów, a także pomoże w obniżeniu kosztów obsługi obliczanych na jeden kontener”.

Generowanie hałasu

Wyzwanie 3:

Tereny przylegające do portów i terminali coraz częściej adoptowane są na budowę mieszkań. Ze względu na fakt, że trend ten postępuje, a hałas ma wpływ, na jakość życia mieszkańców, godziny pracy przeładunku kontenerów mogą zostać ograniczone przez przepisy. Gdyby dzień pracy był ograniczony z tego powodu, firma poniosłaby duże koszty, straty w produkcji, mogłaby też utracić klientów.

Rozwiązanie:
System spowalniania prędkości podczas odkładania kontenera na kontener, we wszystkich wózkach do przeładunku kontenerów. Marka HYSTER opracowuje rozwiązania dostosowane do potrzeb nie tylko danej działalności, ale także całego otoczenia. System łagodnego odkładania chwytni z kontenerem stanowi efektywne rozwiązanie wpływające na obniżenie emisji hałasu. Kontrola prędkości odkładania chwytni minimalizuje hałas podczas pobierania kontenera, które dodatkowo wspomagane jest przez okładziny w punktach stycznych kontenera.

ZALETY

 • Niższy poziom emisji hałasu ✓
 • Mniejszy wpływ na środowisko ✓
 • Poprawa wydajności ✓
 • Mniej uszkodzeń kontenerów ✓
 • Mniej uszkodzeń chwytni ✓

Wszechstronność zastosowań

Wspomaganie operatora

 • system wykrywania przedmiotów
  • Redukcja przestojów i lepsze wykorzystanie wózków, minimalizujące kosztowne naprawy wyposażenia kapitałowego
 • Maszt z funkcją odchylania do tyłu – dostęp do wszystkich obszarów
  • Proste przemieszczanie się wózka z 3-stopniowym masztem z funkcją odchylania do tyłu po różnych obszarach w porcie, z możliwością szybkiego wykorzystania wózka na różnego typu obszarach

Przykładowe rozwiązania:

 • Urządzenie do zmiany narzędzi - do przeładunku kontenerów oraz metalowych ładunków luzem
 • System ważenia zgodny z konwencją SOLAS
  • Dostępne są dwie opcje zgodności z przepisami SOLAS w Twoim regionie, w tym zgodności z certyfikatem „Legal for Trade”.
 • Dodatkowy osprzęt do transportu naczep
 • Klasyczna chwytnia do transportu intermodalnego do wydajnego transportu bliskiego materiałów w naczepach i na barkach
 • Obrotowa chwytnia – rozładunek ładunków masowych
 • Obrotowa chwytnia umożliwia przechylanie kontenera w celu łatwego opróżnienia
 • Czołowa chwytnia – naprawy kontenerów
 • Przewożenie czołowe pustych kontenerów w celach wykonania czynności warsztatowych – łatwy wjazd i wyjazd z warsztatu.
 • Wózki Hyster można także zamówić we własnych barwach firmowych

Rozwiązania dla portów i terminali Hyster od Zeppelin Polska

Hyster® RS46

Wszechstronny Hyster® RS46 jest idealny do wszystkich zastosowań związanych z obsługą kontenerów, zarówno na morzu, jak i na wodach śródlądowych, portach i terminalach, terminalach kolejowych lub lokalizacjach produkcyjnych.

 

Zobacz

Hyster® H28-52XM-16CH

Wózek do pustych kontenerów Hyster® jest ekonomicznym rozwiązaniem do zastosowań, w których selektywność pojemnika i gęstość stosów nie są krytycznymi czynnikami operacyjnymi.

 

Zobacz

Zobacz rozwiązania firmy Meclift

Innowacyjne maszyny do obsługi kontenerów oraz ich załadunku i rozładunku!

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: