Rozwiązania Hyster dla przemysłu budowlanego

Od urządzeń przeznaczonych do prac ziemnych, w kamieniołomach, po szybki załadunek cegieł i bloków na ciężarówkę, Hyster Europe oferuje szeroką gamę wytrzymałych wózków widłowych, które pomagają, w transporcie różnych materiałów w łańcuchu dostaw w budownictwie.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i sukcesie, w branży, Hyster Europe zapewnia efektywną obsługę, optymalną wydajność, krótki czas cyklu i zminimalizowane ryzyko uszkodzenia cennych i często kruchych materiałów w każdej operacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję lub logistykę bloków, prefabrykatów, szkła, kruszyw, marmuru, czy innych materiałów budowlanych, Hyster dąży do obniżenia całkowitego kosztu posiadania i zapewnienia wyjątkowej niezawodności, w tych trudnych i zapylonych środowiskach pracy.

Wasze wyzwania, nasze rozwiązania

Dzięki dużemu doświadczeniu w całym łańcuchu dostaw, w branży budowlanej, Doradcy Zeppelin Polska mogą pomóc, w opracowaniu najbardziej odpowiednich rozwiązań w zakresie dobru odpowiedniego wózka i wsparcia serwisowego.

Masz pytania? Napisz do nas


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: