WÓZKI HYSTER® Z WIDŁAMI LUB UCHWYTEM DO MOCOWANIA CEGIEŁ TO DOSKONAŁY WYBÓR

Cegły i pustaki są jednymi z najpopularniejszych materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie.

Od odbioru pakietów cegieł i bloczków z linii produkcyjnej, poprzez układanie ich, w stosy na placu budowy, załadunek na samochód ciężarowy, w celu transportu lub dostarczenie ich do dystrybutora lub użytkownika końcowego, wózki widłowe Hyster® mogą odegrać ważną rolę, w zapewnieniu płynnego i stabilnego przepływu cegieł i bloczków wśród branży budowlanej.
Producenci cegieł inwestują czas, wysiłek i pieniądze, aby zapewnić produkcję wysokiej jakości towarów, ale szkody spowodowane podczas przeładunku mogą spowodować znaczne straty i dodatkowe koszty dla producentów.

Wózki podnośnikowe Hyster® oferują wymaganą stabilność, możliwości oraz możliwość adaptacji do pracy z różnymi rodzajami osprzętu dodatkowego w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej obsługi stosów cegieł i bloków, co pomaga zminimalizować uszkodzenia.
Podczas manipulowania stosem cegieł i bloczków z widłami, Hyster posiada funkcję pozycjonowania wideł i przesuwu bocznego, które umożliwiają bezpieczne manipulowanie pojedynczymi, podwójnymi lub wielokrotnymi widłami do paletyzowanych stosów cegieł.

Wózki Hyster® mogą być wyposażone, w różne rodzaje osprzętu zaciskowego, co stanowi bardziej dedykowane rozwiązanie w zakresie obróbki pakietów cegieł i bloków. Zacisk równoległy do bloku w wózku Hyster® może być szybszym rozwiązaniem do przenoszenia bloków bez konieczności stosowania drewnianych palet.
Zacisk pojedynczy lub podwójny to bardziej zaawansowana kombinacja osprzętu do wózków widłowych, która może zoptymalizować wydajność i pomóc producentom i dystrybutorom bezpiecznie przemieszczać więcej materiału w krótszym czasie. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej produktywności przy jednoczesnej oszczędności kosztów.