System wykrywania przeszkód

W przypadku wykrycia zagrożenia, zostanie ono wskazane za pośrednictwem sygnału dźwiękowego oraz informacji na wyświetlaczu: „SL” lub „SR” (lewa strona, prawa strona).
Aby operator mógł przemieścić wózek, musi nacisnąć i przytrzymać zielony przycisk potwierdzający, zamontowany na tylnym uchwycie.  Gdy maszyna zacznie się poruszać, operator może zwolnić przycisk. Funkcja ta pomaga ograniczyć uszkodzenia obiektów przez ‘zachodzący tył’ lub zagrożenia podczas ruszania wózka, jak również zwiększyć rozeznanie operatora na temat bezpośredniego otoczenia wózka. Dostępne są trzy programowalne obszary o zakresie do 20 metrów.

 • Operator może kontynuować jazdę po wciśnięciu przycisku ‘potwierdzenia’, umieszczonego na tylnym uchwycie.
 • Zwiększa świadomość operatora na temat otoczenia wózka.
 • Podczas jazdy czujniki boczne wózka są wyłączane.
 • Wózek wspomagający operatora.

Bezpieczeństwo to brak obrażeń ciała i strat materialnych. Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy podczas transportu towarów wymaga wysiłku całego zespołu. Zasady panujące w danym zakładzie pracy, szkolenia BHP pracowników oraz właściwe użytkowanie i konserwacja wózków widłowych Hyster®, przyczyniają do uniknięcia obrażeń pracowników i szkód materialnych.

System wykrywania przeszkód ostrzega operatora przed potencjalnym zagrożeniem występującym w pobliżu, bez względu na to, czy jest to przedmiot czy osoba.
Wyposażony jest w czujniki ultradźwiękowe, dwa tylne i dwa po bokach, oraz w wyświetlacz dźwiękowo-graficzny zamontowany na prawym przednim słupku daszka ochronnego.
Czujniki boczne aktywowane są tylko wtedy, gdy w zatrzymanej maszynie zostanie wybrana jazda w dowolnym kierunku. W przypadku wykrycia zagrożenia w obrębie monitorowanego obszaru, system uniemożliwi maszynie przemieszczenie się.

 • Wykorzystuje ultradźwięki do wykrywania przeszkód w trzech ustawionych wcześniej obszarach.
 • Ostrzega operatora za pośrednictwem sygnału dźwiękowego oraz graficznie wskazuje odległość.
 • Może być stosowany do automatycznego zmniejszania prędkości na biegu wstecznym po wykryciu przeszkody.

Dwa czujniki cofania aktywowane są po wybraniu jazdy do tyłu.

 • Podczas jazdy na biegu wstecznym tylne czujniki wykrywają obiekty zlokalizowane w ustawionych wcześniej odległościach od wózka, zwiększając odpowiednio natężenie alarmu dźwiękowego i wizualnego w trzech strefach (zielona/pomarańczowa/czerwona na wyświetlaczu)
 • Po wykryciu obiektu prędkość jazdy do tyłu zostaje ograniczona.
 • Funkcję tę można dostosować do danych warunków.

Górny system detekcji.
Dwa czujniki cofania aktywowane są po wybraniu jazdy do tyłu.

 • Podczas jazdy na biegu wstecznym tylne czujniki wykrywają obiekty zlokalizowane w ustawionych wcześniej odległościach od wózka, zwiększając odpowiednio natężenie alarmu dźwiękowego i wizualnego w trzech strefach (zielona/pomarańczowa/czerwona na wyświetlaczu)
 • Po wykryciu obiektu prędkość jazdy do tyłu zostaje ograniczona.
 • Funkcję tę można dostosować do danych warunków.
  Pojazd demonstracyjny przedstawiony w celach poglądowych.

System detekcji, umieszczony na dachu, automatycznie ogranicza prędkość jazdy, gdy wózek pracuje w pomieszczeniu.
Używając radaru system wykrywa moment, w którym wózek wjeżdża pod zadaszenie.
System wykrywa, kiedy wózek znajduje się pod niskimi elementami.

 • System radarowy wykrywa, kiedy wózek znajduje się pod niskimi elementami.
 • W przypadku wykrycia zadaszenia prędkość wózka zostaje ograniczona do wstępnie ustawionej wartości

System antyprzeciążeniowy.

Dzięki danym pochodzącym z układu podnoszenia, system może wyświetlać informacje na temat stabilności wózka. Dostarcza operatorowi zarówno dźwiękowe, jak i wizualne informacje na temat bieżącej masy ładunku oraz jego pozycji. Wykrywa zarówno na punkt ciężkości ładunku na widłach, jak i kąt nachylenia masztu.
Informacja dla operatora:

 • Gdy świeci się zielona lampka, zarówno masa jaki środek ładunku mieszczą się w rzeczywistym udźwigu maszyny. Gdy podświetlenie zmieni się na czerwone i zostanie wyemitowany alarm ostrzegawczy, ale dioda LED pozostanie zielona, podnoszony ładunek znajduje się powyżej udźwigu maszyny.
 • Gdy podświetlenie zmieni się na czerwone, zostanie wyemitowany alarm ostrzegawczy, a dioda LED zaświeci się na czerwono, oznacza to, że środek ładunku wysunięty jest za bardzo do przodu, co grozi przewróceniem maszyny.
  • System wykorzystuje szereg czujników do pomiaru zarówno masy, jak i środka ciężkości ładunku.
  •  Dzięki tym danym system może wyświetlać informacje na temat stabilności wózka.

Wózki widłowe Hyster® zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o optymalnym bezpieczeństwie operatora i pieszych w wielu rodzajach zastosowań związanych z transportem materiałów. W przypadku unikalnych aplikacji firma Hyster oferuje również specjalne opcje, które można zainstalować w wózkach widłowych Hyster®, aby zaspokoić potrzeby klientów.

Opcje oświetlenia

Światła ostrzegawcze, światła tylne i przednie reflektory główne aktywowane są za pomocą przełącznika.

 • Tylny światło robocze aktywowane jest podczas jazdy wstecz.
 • Zintegrowana osłona zapobiega uszkodzeniu reflektorów roboczych.
 • Światła na maszcie oświetlają obszar załadunku pomagając operatorowi w słabo oświetlonym otoczeniu.

Światło ostrzegawcze dla pieszych

Przednie i tylne niebieskie światła punktowe aktywowane podczas jazdy ostrzegają pieszych, że wózek porusza się w niewielkiej odległości.

 • „Blue spot” zamontowane z tyłu i / lub z przodu kabiny.  Aktywowane kierunek jazdy. Niebieski punkt na posadzce ostrzegać pieszych pracowników o poruszających się w ich okolicy wózkach.
 • „Red zone” zamontowane z boku kabiny. Czerwone linie na ziemi wyznaczają obszar pracy wózka. Aktywowane automatycznie po uruchomieniu zapłonu.

Pas bezpieczeństwa i blokady drzwi

Sekwencyjny pas bezpieczeństwa pomaga utrwalić dobre praktyki operatorów.

 • Silnik nie uruchomi się dopóki operator nie usiądzie w fotelu i nie zapnie pasa, silnik wyłączy się zaś, gdy operator odepnie pas lub opuści fotel.
 • W normalnych warunkach pas bezpieczeństwa porusza się swobodnie zapewniając operatorowi komfort. W sytuacji awaryjnej, pas jest blokowany w celu ochrony operatora.
 • Ponadto, opcja blokady jazdy w kabinie sprawia, że silnik nie będzie mógł zostać uruchomiony, jeżeli drzwi kabiny nie zostaną zamknięte, wymuszając w ten sposób dobre praktyki postępowania.
 • Czerwone światła strefowe po obu stronach wózka wskazują pieszym minimalną odległość, jaką należy zachować od wózka podczas jego przemieszczania się.

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym

Zadaniem fotela z zawieszeniem pneumatycznym jest zapewnienie wyjątkowego komfortu podczas jazdy, a jego konstrukcja ma zapewnić wytrzymałość w nawet najtrudniejszych warunkach.

 • Skok zawieszenia wynosi 80 cm.
 • Obejmuje regulację do przodu i do tyłu oraz podparcia odcinka lędźwiowego.

Wózek wspomagający operatora

Wózek wspomagający operatora

Przednia i górna osłona przeciwsłoneczna.

 • Te dwie łatwo obsługiwane zasłony rolkowe pomagają zmniejszyć ryzyko oślepienia operatora w ostrym słońcu.

Wyłącznik baterii.

Wyłącznik ten umożliwia odłączenie baterii w przypadku awarii lub gdy nie jest używana.

 • Pomaga to zapobiegać ubytkowi elektrolitu i rozładowywaniu.
 • W celu ponownego połączenia baterii operator musi otworzyć pokrywę.

System telematyczny

System monitoringu bezprzewodowego rejestruje czas pracy, zdarzenia związane z uderzeniami, obsługę okresową i kody diagnostyczne usterek.

 • Do portalu można wprowadzić dane związane z kosztami eksploatacji w celu uzyskania informacji na temat godzinowego kosztu eksploatacji.
 • W opcji dostępu bezprzewodowego, w celu uruchomienia wózka operator musi zeskanować kartę zbliżeniową na czytniku kart. Opcja może być kompatybilna z kartami zbliżeniowymi ISO, HID lub iClass MiFare.
 • Dodatkowa bezprzewodowa weryfikacja obejmuje osobny interaktywny wyświetlacz umożliwiający operatorowi przeprowadzenie spersonalizowanej listy kontrolnej. Wszystkie czynności z listy kontrolnej, zarówno te zakończone pomyślnie, jak i niepowodzeniem, rejestrowane są na portalu do późniejszego wglądu.

Dowiedz się więcej

Pozostałe opcje

Zderzaki wuBump® pochłaniają energię uderzeniową i zmniejszają uszkodzenia wózka.

 • Zderzak wuBump wykonany jest z wytrzymałych kopolimerów, powraca po kolizji do oryginalnego kształtu.
 • Osłona siatkowa całego podwozia pomaga zapobiegać osadzaniu zanieczyszczeń w wózku.
 • Alarm z białym szumem stanowi alternatywę do standardowego alarmu dźwiękowego.
 • Montowane na tablicy rozdzielczej dodatkowe gniazdo zasilania 12V.