Wiele możliwości personalizacji wózków widłowych Hyster® Fortens™ zapewnia wszechstronne korzyści w całym łańcuchu dostaw

Wiele możliwości personalizacji wózków widłowych Hyster® Fortens™ zapewnia wszechstronne korzyści w całym łańcuchu dostaw

Fotel z pneumatyczną amortyzacją

Światła LED

Uruchamianie wózka za pomocą hasła

Przedłużona gwarancja 2 lata lub 4000 mth

Pionowanie masztu przyciskiem – dla mini dźwigien

Zabezpieczenie układu napędowego I ogranicznik prędkości – dla skrzyni Duramatch

Świetne oświetlenie przestrzeni roboczej dzięki technologii LED
Pionowanie masztu przyciskiem zapewnia wydajne i dokładne operacje ładunkiem
Dostęp do wózka za pomocą pinu zabezpiecza przed nieautoryzowanym uruchomieniem maszyny
Zabezpieczenie układu napędowego i ogranicznik prędkości – dla skrzyni Duramatch™
Przedłużona gwarancja do 2 lat lub 4000 mth – dodatkowe ubezpieczenie
Komfortowy, regulowany fotel dla mniejszego zmęczenia operatora

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: