KONTROLA KOSZTÓW POPRZEZ INNOWACJE

Technologia robotyki została zaprojektowana w celu maksymalizacji wydajności, wszędzie tam, gdzie mamy powtarzalność operacji transportu towarów. Monotonia pracy operatorów może być przyczyną wzrostu poziomu błędów.  Brak stymulacji zmian może również prowadzić do wysokiego poziomu rotacji pracowników. Zastosowanie kombinacji wózków prowadzonych przez operatora i wózków zautomatyzowanych, spowoduje wyższy poziom zadowolenia z pracy oraz wyższy poziom wydajności.

Najważniejszym elementem kosztów wielu operacji związanych z obsługą materiałów jest operator, jeśli chodzi o koszty wynagrodzeń, szkolenia, a także potencjalne uszkodzenia sprzętu i zmienną jakość pracy.

Chociaż początkowy koszt wózków zautomatyzowanych AGV może być wyższy niż wózków ręcznie prowadzonych, to nawet praca zmianowa, w trybie jednej zmiany może przynieść korzyści w ciągu 2-3 lat.  W przypadku prac wielozmianowych zwrot z inwestycji jest realny nawet w ciągu mniej niż 2 lat.

 • niższe koszty pracy 
 • mniejsze uszkodzenia towarów 
 • wzrost wydajności 
 • mniejsza rotacja personelu 

Hyster S1.0-1.5C

asd

Wózki podnoszące z przeciwwagą

Hyster LO2.5

Wózki do kompletacji z niskiego poziomu

Hyster LO5.0T

Wózki holownicze

Hyster® Robotics– automatyczne wózki podnośnikowe w procesach logistycznych

Zrobotyzowane wózki podnośnikowe z własnym napędem firmy Hyster Europe to przystępne rozwiązania dla firm, które chciałyby zwiększyć wydajność przy powtarzalnych zadaniach związanych z procesami logistycznymi.

Hyster® Robotics umożliwia automatyzację działań, takich jak przenoszenie palet lub holowanie przyczep. Zautomatyzowane wózki Hyster® można łatwo zintegrować się z istniejącą infrastrukturą bez uszczerbku dla funkcjonalności i niezawodności oraz mogą być zaprogramowane do interakcji z innymi pojazdami i ludźmi, np. zatrzymają się i ustąpią pierwszeństwa.

Dlaczego warto wybrać Hyster® Robotics?

Maszyny z serii Hyster® Robotics mogą zapewnić szybki zwrot inwestycji w odpowiednich aplikacjach, jak utrzymanie płynnego działania linii produkcyjnych. Jednocześnie możliwe jest obniżenie kosztów zaledwie w ciągu 2-3 lat, biorąc pod uwagę operacje wielozmianowe.

Powtarzające się czynności wykonywane przez operatora mogą stanowić znaczny koszt, który w łatwy sposób można wyeliminować dzięki Hyster® Robotics. Czasami błąd ludzki może również przyczyniać się do opóźnień lub wypadków, powodując dodatkowe koszty.

 

ROBOTYKA WSKAZUJE DROGĘ

Robotyka, to szybko rozwijająca się gałąź w transporcie wewnętrznym.

Hyster w pełni rozumie obawy związane z przyjęciem najnowocześniejszych technologii. Jesteśmy dumni z naszej reputacji, jaką jest produkcja niezawodnych i trwałych wózków widłowych, co było istotnym czynnikiem w rozwoju gamy zautomatyzowanych wózków widłowych.

Wszystkie modele zostały zaprojektowane do pracy, w tym samym środowisku, co wózki prowadzone przez operatora, bez konieczności posiadania dodatkowej kosztownej infrastruktury.

ŁATWE SERWISOWANIE I BRAK PRZESTOJÓW W PRACY

Sieć serwisowa Zeppelin Polska, zapewnia wsparcie na terenie całego kraju.

Zapewniamy niezawodną pomoc techniczną i dysponujemy wiedzą, aby zapewnić bezproblemową pracę.
Dodatkowo oferujemy układ telemetryczny Hyster Tracker, do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania wózkami automatycznymi, który dodatkowo zwiększa wydajność pracy, eliminując wąskie gardła i obniżając niepotrzebne koszty.

System Hyster, oparty jest na technologii Baylo, odwzorowuje istniejące struktury fizyczne i jest wysoce elastyczna, by umożliwić obsługę nowych lub wielu tras, jak również zmiany w środowisku pracy. System nawigacyjny jest bardzo ekonomiczny, nie wymaga systemów laserowych, przewodów prowadzących czy też magnesów. Zapewnia to łatwą współpracę (COBOTICS) między operacjami manualnymi robotycznymi, co pozwala zarówno na pracę w tym samym środowisku, jak i niezawodną interakcję.

Przy obecnym, szerokim w branży poziomie dokładności inwentaryzacji, powyżej 98%, możliwość skorygowania niedokładności może wydawać się nieopłacalna. Jednakże stale rosnąca presja na koszty I harmonogramy sprawia, że każdy wzrost wydajności jest wartościowy.

Wykonywanie prostych I rutynowych zadań wymaga coraz szybszego ich wykonania, co z pewnością może prowadzić do wyższych poziomów błędów operatorów.

Dokładność inwentaryzacji może być zwiększona przy wykorzystaniu zautomwatyzowanych wózków, przy wykonywaniu rutynowych zadań. Nasze zautomatyzowane wózki, współpracują z systemami zarządzania magazynem, a dane można śledzić w czasie rzeczywistym. Dokładne wskazanie miejsca, w którym znajdują się towary, znacznie skraca czas poświęcony na ich wyszukiwanie.

Znane ze swojej niezawodności wózki Hyster® wspierają Przemysł 4.0 poprawiając dokładność, wydajność i spójność procesów logistycznych oraz poprzez integrację z systemami zarządzania magazynem pomagając ograniczać uszkodzenia przewożonych ładunków.
Aby zapewnić maksymalną uniwersalność i elastyczność w wymagających aplikacjach, wszystkie wózki podnośnikowe Robotic Hyster® oferują również opcję ręcznego sterowania w celu wykonania dodatkowych zadań i wsparcia „nieoczekiwanego”.

W przeciwieństwie do innych metod AGV, Hyster® Robotic wykorzystują do nawigacji system Balyo „Geoguidance” działający w oparciu o SLAM (jednoczesna lokalizacja i mapowanie).
Dzięki Driven by Balyo Technology fizyczna infrastruktura do nawigacji i lokalizacji po prostu nie jest wymagana. Zamiast tego system opiera się na istniejącym środowisku fizycznym w aplikacji. To całkowicie minimalizuje koszty związane z infrastrukturą, skraca czas i koszty instalacji w porównaniu z innymi metodami.

Skanowanie kodów kreskowych – Skaner zamontowany na jednej z maszyn Hyster® Robotic może automatycznie odczytać kod kreskowy umieszczony na palecie podczas jej pobierania. Następnie, za pomocą oprogramowania Robot Manager oraz integracji z systemami WMS / WCS / ERP ustala miejsce docelowe ładunku.

Linia produkcyjna - czujnik końca linii na przenośniku taśmowym może wykryć paletę i automatycznie przywołać zrobotyzowany wózek Hyster® w celu odebrania palety i transportu.

Koniec linii produkcyjnej - zautomatyzowane wózki widłowe Hyster® mogą wchodzić w interakcję z liniami produkcyjnymi i transportować gotowe ładunki do obszaru magazynowego, linii postojowych lub innego punktu zrzutu.

Strefa buforowa – laser znajdujący się z przodu maszyny Hyster® można skonfigurować tak, aby automatycznie skanował wolne miejsca w pasach buforowych. Jeśli zostanie wykryte wolne miejsce paletowe, wózek automatycznie zdeponuje ładunek, a następnie przejdzie do następnego przydzielonego zadania. Może to również działać w odwrotnym kierunku, maszyna skanuje i wykrywa palety, które należy przewieść do miejsca docelowego.

Układanie i magazynowanie – wyposażone w maszt Hyster® Robotic można wykorzystać do towarowania regałów na wysokości 1,7 metra.

Oprócz standardowych funkcji Hyster®, zautomatyzowane wózki Hyster® wyposażone są poniższe komponenty:

 • Laser nawigacyjny
 • Blue spot
 • Laser kurtynowy
 • Lasery przednie, tylne i boczne (opcjonalnie)
 • Interfejs człowiek-maszyna (HMI)
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego
 • Czujniki wykrywania obciążenia
 • Laser skanujący ładunek
 • Funkcje automatycznego ładowania baterii

Hyster Europe oferuje opcję akumulatorów LTO (litowo - tytanowe) z automatycznym szybkim ładowaniem dla niektórych zautomatyzowanych operacji.

Oprogramowanie nadzorujące Robot Manager firmy Balyo inteligentnie zarządza flotą wózków widłowych, monitorując status, pozycję, kurs i prędkość każdej maszyny. Dzięki temu Robot Manager może kontrolować przepływ ruchu, zapobiegając wąskim gardłom i zatorom. Wszelkie interakcje z automatyką innych firm (np. otwieranie drzwi, owijarki lub przenośniki) są również obsługiwane przez Robot Manager.
Dzięki dedykowanemu interfejsowi, Robot Manager obsługuje również żądania, potwierdzenia i wyjątki, które przepływają między flotą wózków Hyster® Robotic a systemami WMS / WCS / ERP.
W przypadku wymagających operacji, w których stosuje się szybkie ładowanie akumulatorów LTO, oprogramowanie Warehouse Supervisor może nawet kontrolować kolejności ładowania maszyn, aby zmaksymalizować dostępność i uniknąć przeciążenia.

Eksperci z Hyster Europe najpierw starają się zrozumieć problem i cele operacji, aby móc określić najlepsze rozwiązanie. Różne narzędzia są używane do oceny inteligentnych rozwiązań, takich jak layout obiektu CAD, mapowanie / modelowanie procesów czy interaktywna symulacja 3D magazynu.
We współpracy z lokalnym dilerem, Hyster Europe może w razie potrzeby pomóc w opracowaniu uzasadnienia biznesowego oraz pomóc w porównywaniu zautomatyzowanego systemu z ręcznym odpowiednikiem.
Przed wdrożeniem zostanie uzgodniony harmonogram dostawy, instalacji, integracji, konfiguracji i uruchomienia wszystkich odpowiednich urządzeń. Specjaliści ds. Automatyzacji będą obecni na miejscu przez cały czas potrzebny do ukończenia wdrożenia, pracując na każdym etapie, aby zapewnić płynne przejście i uruchomienie.

Niezawodność i łatwość serwisowania to dwie główne cechy maszyn Hyster®. Wózki Hyster® Robotic oparte są na naszej ofercie wózków ręcznych i są wyposażone we wszystkie inteligentne funkcje konstrukcyjne, które umożliwiają łatwą i wydajną konserwację przez cały okres użytkowania urządzenia.
Gwarancja obejmuje 2 lata lub 6000 godzin, a części są dostępne następnego dnia (jeśli zamówienie zostanie złożone przed 16:00).

Wszystkie zrobotyzowane wózki widłowe Hyster® są certyfikowane zgodnie ze standardami obowiązującymi w danym kraju.
Standardowa maszyna: Zgodnie z 2006/42 / WE i oznaczona „CE”.
Automatyzacja: Obecne przepisy europejskie to EN 1525 (1997)
Posadzka: DIN 15620 / DIN 18202.

Automatyzację można zastosować do wielu wózków z oferty Hyster®, międzyinnymi:
Ciągniki holownicze
Ciągniki holownicze (LO5.0T) można wykorzystać do transportowania części i komponentów do linii produkcyjnych. Ciągniki holownicze poruszają się wymaganą trasą automatycznie i autonomicznie zatrzymują się na niezbędnych stacjach, aby dostarczyć ładunki i zebrać puste kontenery. Często dochodzi do interakcji człowieka z automatycznym wózkiem. Na przykład na stacji, na której wózek zatrzymuje się, osoba potrzebna jest aby rozładować, a następnie wysłać wózek na następną stację.

Wózek do kompletacji z niskiego poziomu
Wóżek Hyster® LO2.5 można używać do pobierania towarów z obszarów magazynowych w pobliżu linii montażowej. Korzystając z automatyzacji, operacje mogą stać się bardziej dokładne i przewidywalne przy mniejszym zaangażowaniu personalnym oraz daje możliwości oddelegowania pracowników do innych zadań. Oprogramowanie Robot Manager może zarządzać i planować działania lub alternatywnie można przywołać maszynę dedykowanym przyciskiem.

Wózek prowadzony z masztem i przeciwwagą
Hyster® S1.0-1.5C można używać do automatycznego transportu ładunków na duże odległości, aby pomóc w odbiorze towarów z obszarów magazynowych w pobliżu linii montażowej. Dzięki masztowi można wykorzystać wózek do towarowania regałów na wysokości 1,7 metra. Korzystając z automatyzacji, operacje mogą stać się bardziej dokładne i przewidywalne przy mniejszym zaangażowaniu personalnym oraz daje możliwości oddelegowania pracowników do innych zadań. Oprogramowanie Robot Manager może zarządzać i planować działania lub alternatywnie można przywołać maszynę dedykowanym przyciskiem.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

 


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą:


  Konsultacje wideo
  Konsultacje wideo
  Zamknij okno