KONTROLA KOSZTÓW POPRZEZ INNOWACJE

Technologia robotyki została zaprojektowana w celu maksymalizacji wydajności, wszędzie tam, gdzie mamy powtarzalność operacji transportu towarów. Monotonia pracy operatorów może być przyczyną wzrostu poziomu błędów.  Brak stymulacji zmian może również prowadzić do wysokiego poziomu rotacji pracowników. Zastosowanie kombinacji wózków prowadzonych przez operatora i wózków zautomatyzowanych, spowoduje wyższy poziom zadowolenia z pracy oraz wyższy poziom wydajności.

Najważniejszym elementem kosztów wielu operacji związanych z obsługą materiałów jest operator, jeśli chodzi o koszty wynagrodzeń, szkolenia, a także potencjalne uszkodzenia sprzętu i zmienną jakość pracy.

Chociaż początkowy koszt wózków zautomatyzowanych AGV może być wyższy niż wózków ręcznie prowadzonych, to nawet praca zmianowa, w trybie jednej zmiany może przynieść korzyści w ciągu 2-3 lat.  W przypadku prac wielozmianowych zwrot z inwestycji jest realny nawet w ciągu mniej niż 2 lat.

 • niższe koszty pracy 
 • mniejsze uszkodzenia towarów 
 • wzrost wydajności 
 • mniejsza rotacja personelu 

Hyster S1.0-1.5C

asd

Wózki podnoszące z przeciwwagą

Hyster LO2.5

Wózki do kompletacji z niskiego poziomu

Hyster LO5.0T

Wózki holownicze

Hyster® Robotics– automatyczne wózki podnośnikowe w procesach logistycznych

Zrobotyzowane wózki podnośnikowe z własnym napędem firmy Hyster Europe to przystępne rozwiązania dla firm, które chciałyby zwiększyć wydajność przy powtarzalnych zadaniach związanych z procesami logistycznymi.

Hyster® Robotics umożliwia automatyzację działań, takich jak przenoszenie palet lub holowanie przyczep. Zautomatyzowane wózki Hyster® można łatwo zintegrować się z istniejącą infrastrukturą bez uszczerbku dla funkcjonalności i niezawodności oraz mogą być zaprogramowane do interakcji z innymi pojazdami i ludźmi, np. zatrzymają się i ustąpią pierwszeństwa.

Dlaczego warto wybrać Hyster® Robotics?

Maszyny z serii Hyster® Robotics mogą zapewnić szybki zwrot inwestycji w odpowiednich aplikacjach, jak utrzymanie płynnego działania linii produkcyjnych. Jednocześnie możliwe jest obniżenie kosztów zaledwie w ciągu 2-3 lat, biorąc pod uwagę operacje wielozmianowe.

Powtarzające się czynności wykonywane przez operatora mogą stanowić znaczny koszt, który w łatwy sposób można wyeliminować dzięki Hyster® Robotics. Czasami błąd ludzki może również przyczyniać się do opóźnień lub wypadków, powodując dodatkowe koszty.

 

ROBOTYKA WSKAZUJE DROGĘ

Robotyka, to szybko rozwijająca się gałąź w transporcie wewnętrznym.

Hyster w pełni rozumie obawy związane z przyjęciem najnowocześniejszych technologii. Jesteśmy dumni z naszej reputacji, jaką jest produkcja niezawodnych i trwałych wózków widłowych, co było istotnym czynnikiem w rozwoju gamy zautomatyzowanych wózków widłowych.

Wszystkie modele zostały zaprojektowane do pracy, w tym samym środowisku, co wózki prowadzone przez operatora, bez konieczności posiadania dodatkowej kosztownej infrastruktury.

ŁATWE SERWISOWANIE I BRAK PRZESTOJÓW W PRACY

Sieć serwisowa Zeppelin Polska, zapewnia wsparcie na terenie całego kraju.

Zapewniamy niezawodną pomoc techniczną i dysponujemy wiedzą, aby zapewnić bezproblemową pracę.
Dodatkowo oferujemy układ telemetryczny Hyster Tracker, do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania wózkami automatycznymi, który dodatkowo zwiększa wydajność pracy, eliminując wąskie gardła i obniżając niepotrzebne koszty.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

 


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: