Hyster Europe wprowadza liczne usprawnienia mające wspomóc specyficzne branże w pokonywaniu nietypowych wyzwań.

Bez względu na to, czy chodzi o brak miejsca w magazynach sprzedaży detalicznej, czy po prostu wymogi związane z koncepcją „Just-In-Time” w fabryce samochodowej, rozwiązania Hyster® odpowiedzą na wszystkie potrzeby związane ze szczególnymi zastosowaniami.

Sprzedaż detaliczna

Duże outlety detaliczne często zmagają się z problemem magazynowania i przeładunku towarów w ciasnych przestrzeniach niewielkiego magazynu.  Projekt takich magazynów często przewiduje wąskie korytarze i wysokie półki utrudniające obsługę materiałów.

Hyster Europe zaprezentowała ostatnio specjalną konstrukcję wózka podnośnikowego R1.0E – 1.4E przeznaczoną do tego typu prac.  Choć zapewnia on tę samą bezawaryjność i komfort pracy operatora, co obecna gama wózków podnośnikowych Hyster®, jego konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby zaoferować większą zwrotność w otoczeniu, w którym przestrzeń ma kluczowe znaczenie.

Podwozie wózka ma kompaktową konstrukcję, a maszt wyposażony jest w funkcję odchylenia do tyłu, zapewniając oszczędność bardzo ważnych centymetrów, dzięki którym wózek może obsługiwać zapasy na najwyższych półkach, nawet w najwęższych korytarzach.

Dla zapasów magazynowanych na niższych półkach przewidziano kompaktowy wózek podnośnikowy Hyster® S1.0E-1.2E.  Jego ulepszone rozmiary nadają się idealnie do efektywnego  odkładania, składowania, transportowania i pobierania towarów w najciaśniejszych przestrzeniach, jakie zazwyczaj spotykane są w magazynach sprzedaży detalicznej.  Wózki z tej serii mogą podnosić ładunki o wadze do 1,2 ton na wysokość 2,41m lub osiągać wysokość 4,18m przy lżejszych ładunkach, a dla zapewnienia dodatkowej elastyczności, w magazynach zajmujących się kompletacją zamówień, możliwa jest również regulacja wideł do ergonomicznej wysokości roboczej.

Przemysł motoryzacyjny

Przemysł motoryzacyjny w dużym stopniu zależy od popytu, dlatego niezawodny i efektywny sprzęt do obsługi ładunków ma kluczowe znaczenie dla maksymalnej wydajności działania, pozwalającej spełnić kryteria koncepcji „Just in time”.  Efektywność dostaw komponentów na linię produkcyjną ma bardzo duże znaczenie.

W celu wsparcia zastosowań związanych z produkcją samochodów, Hyster Europe wprowadziła na rynek nowy trzykołowy ciągnik holowniczy T7.0HS3 oraz czterokołowy ciągnik T8.0HS4. Nowe modele ciągników holowniczych Hyster® zapewniają doskonałe właściwości manewrowe dzięki swej kompaktowej konstrukcji, funkcji zabezpieczenia przed toczeniem wstecznym oraz zewnętrznym przyciskom jazdy manewrowej ułatwiającym podłączenie przyczepy. Ciągniki holownicze zapewniające optymalny komfort pracy operatora wyposażone są w regulację prędkości przyśpieszenia i jazdy, którą można ustawić stosownie do wymogów konkretnego zastosowania sektora motoryzacyjnego.

W przypadku tych zastosowań, charakteryzujących się powtarzalnością zadań związanych z dostawą komponentów na linię produkcyjną, możliwe jest zautomatyzowanie pracy ciągników holowniczych.  Wiedza lokalnego dealera Hyster® w połączeniu ze szczegółowymi symulacjami umożliwia Hyster Europe określenie, w których sytuacjach zastosowanie automatyzacji może zwiększyć wydajność pracy.

Ciągnik holowniczy Hyster® LO5.0-7.0T, wózek podnośnikowy Hyster® z przeciwwagą oraz wózek do kompletacji zamówień z niskiego poziomu oferują możliwość zrobotyzowania, zapewniając elastyczność wychodzącą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na automatyzację pewnych zadań w sektorze motoryzacyjnym.  Innowacyjne rozwiązanie Hyster® oparte na konstrukcji wózka sprawia, że automatyzacja staje się bardziej dostępna i możliwa do dostosowania do zmian w infrastrukturze budynku.

Porty i terminale

Choć transport bliski i układanie w stos pustych i załadowanych kontenerów stanowi kluczowy aspekt prac wykonywanych w portach i terminalach, zastosowania te cechują różne potrzeby związane z przeładunkiem materiałów poszczególnych etapach – od statku po magazyn.  Jedyne wspólne wyzwanie to odkładanie kontenerów.

W przypadku większości zastosowań w terminalach, najbardziej dogodnym i wygodnym sposobem na transport ciężkich lub niestandardowych ładunków do lub na zewnątrz kontenera byłby wózek podnośnikowy z przeciwwagą. Jednak standardowa wysokość kabiny często sprawia, że jest to niemożliwe.

Aby przezwyciężyć ten problem, Hyster Europe posiada w swojej ofercie opcje z wózków niższą kabiną do zastosowań na ograniczonej wysokości, takich jak przyczepy ciężarówek lub załadunek do kontenerów.

Opcja niższej kabiny dostępna jest teraz w wielu seriach wózków, w tym w serii H8.0-9.0FT do obsługi ładunków do 9 ton.

Ciężkie wózki podnośnikowe Hyster® z obniżoną kabiną zapewniają również moc, wysokie osiągi oraz zwrotność wymagane do efektywnej pracy w nieprzyjaznych, wilgotnych warunkach atmosferycznych w temperaturze poniżej zera, jakie często występują w portach i terminalach.

Recykling

Zapylone środowiska to częste otoczenie pracy wózków w sektorze recyklingu, przeładunku odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego czy papierowych bel, oznaczające duże ryzyko zapchania chłodnic wózka.  Może to spowodować niepotrzebne przestoje i koszty dla przedsiębiorstwa skutkujące zmniejszeniem produkcji, jak również wpływać na inne problemy związane z pracą wózka.

Aby ominąć ten problem i wspomóc przedsiębiorstwa w zwiększeniu wydajności produkcyjnej i maksymalizacji zwrotu z inwestycji, zaprojektowany został nowy pakiet Hyster®  „Cool Truck” dla wózków o udźwigu 2-3,5 ton, pozwalający zapewniający zmniejszenie ilościdrobin przedostających się do komory silnika i odkładających się na przekładni lub chłodnicy.

Wózek, opracowany na podstawie wielu prób funkcjonalnych w ciężkich zastosowaniach związanych z obróbką papieru, wyposażony jest w innowacyjny wentylator z systemem automatycznego odwracania kierunku obrotów, który w porównaniu do serii H2.0-3.5FT znacząco zmniejsza częstotliwość czyszczenia chłodnicy. Mieszki ochronne na siłowniku przechyłu i układu kierowniczego minimalizują ryzyko uszkodzenia siłowników przez drobiny, natomiast mocne, gumowe osłony na osi napędowej także znacznie zmniejszają przedostawanie się odpadów papieru pod płyty podłogowe. Otwory wentylacyjne na panelach bocznych również ułatwiają ograniczenie efektu zasysania cząstek znajdujących się na ziemi, a mocna wieloelementowa zespolona osłona pod komorą silnika zmniejsza ilość lotnych cząstek przedostających się pod wózek.

Wspieranie potrzeb przemysłu

Bez względu na gałąź przemysłu, globalna sieć lokalnych partnerów dystrybucji Hyster® wykorzystuje swoją szeroką wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć najlepszy sposób na pokonanie szczególnych wyzwań związanych z danym zastosowaniem.  Za sprawą lokalnych usług serwisowych i wsparcia technicznego dealerzy Hyster® zapewniają wsparcie najbardziej wymagających operacji.