KAMAG | SlagPotCarrier

Korzystaj z zalet, które oferuje TII KAMAG | SlagPotCarrier:

 • Wytrzymała i odporna na wysokie temperatury konstrukcja
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki opróżnianiu zbiornika na żużel daleko za pojazdem
 • Ergonomicznie zoptymalizowana i kompleksowo wyposażona kabina kierowcy
Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,

Opis

W przypadku transportu płynnych metali i żużlu robi się naprawdę gorąco. Ekstremalne temperatury, iskry i kilkutonowe ładunki wymagają od pojazdów transportowych najwyższej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. TII KAMAG SPC wyznacza nowe standardy dla płynnych procesów transportowych w trybie 24-godzinnym.

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: