Finansowanie Fabryczne Manitou to kompleksowe rozwiązanie zapewniające niezbędne środki na zakup maszyn Manitou.

Charakteryzuje się:

 1. Atrakcyjnym oprocentowaniem uwzględniającym dopłatę producenta do odsetek. Aktualnie oferujemy finansowanie już od 0% odsetek zarówno w PLN jak również w EUR, bez konieczności osiągania przychodów w obcej walucie.
 2.  Szybkim procesem decyzyjnym przy minimum formalności do spełnienia, zazwyczaj Klient wypełnia jedynie wniosek o finansowanie.
 3. Elastycznymi warunkami spłaty dostosowanymi do potrzeb i możliwości Klienta. Finansowania nawet do 8 lat przy 0% udziale własnym i indywidualnie dopasowany harmonogramie spłaty, raty: miesięczne, kwartalne półroczne jak sezonowe.
 4. Dostępne są różne produkty finansowe: pożyczka, leasing operacyjny, leasing finansowy. Oprocentowanie stałe lub zmienne.
 5. Nowością jest leasing z wysokim wykupem, gdzie na przykład dla ładowarek teleskopowych MRT  Klient w ciągu 2 lata spłaca jedynie 40% wartości maszyny, dzięki czemu jego miesięczne raty finansowania są bardzo niskie.
 6. Dodatkowym atutem finansowania fabrycznego Manitou jest program ubezpieczenia maszyn Manitou. Finansowane nowe maszyny przez pierwsze 3 lata objęte są ochroną GAP.

Główną funkcją ubezpieczenia GAP jest pokrycie różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością maszyny a ceną zakupu maszyny.

Oznacza to, że w przypadku kradzieży czy szkody całkowitej Klient otrzymuje pełną wartość ceny zakupu maszyny.

Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz atrakcyjnych ofert z obniżonym oprocentowaniem, Manitou przygotowało specjalną propozycję dla Klientów zainteresowanych zakupem przedłużonych gwarancji.

Klient, który zdecyduje się na zakup i finansowanie maszyny z przedłużoną gwarancją może skorzystać z preferencyjnych warunków, gdzie opłata przygotowawcza obniżona jest o 50%.

Finansowanie Manitou to wiedza i doświadczenie, które umożliwia tworzenie wszechstronnych rozwiązań spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Pożyczka 0% na rok w PLN

Okres finansowania: 12 miesięcy

 • Wkład własny: 50%
 • Opłata przygotowawcza: 1%
 • Wykup: 0
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie: stałe
 • Częstotliwość spłat: kwartalnie
 • Finansowanie VAT: TAK - 3 miesiące
 • Suma spłaty: 100%

Leasing 100% na 2 lata w EUR

Okres finansowania: 24 miesiące

 • Wkład własny: 39%
 • Opłata przygotowawcza: 1%
 • Wykup: 19%
 • Waluta: EUR
 • Oprocentowanie: zmienne
 • Suma spłaty: 100%

Leasing 106% na 3 lata w PLN

Okres finansowania: 35 miesiące

 • Wkład własny: 30%
 • Opłata przygotowawcza: 1%
 • Wykup: 0,3%
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie: stałe
 • Suma spłaty: 106%

Leasing 100% na 3 lata w EUR

Okres finansowania: 35 miesiące

 • Wkład własny: 38%
 • Opłata przygotowawcza: 2%
 • Wykup: 0,3%
 • Waluta: EUR
 • Oprocentowanie: zmienne
 • Suma spłaty: 100%

Oferta elastyczna

Okres finansowania: 12 - 96 miesięcy

 • Produkty: leasing operacyjny, finansowy oraz pożyczka
 • Wkład własny: 0 - 45%
 • Opłata przygotowawcza: 1%*
 • Waluta: PLN/EUR
 • Oprocentowanie: zmienne/ stałe

*przy zakupie przedłużonej gwarancji opłata przygotowawcza wynosi 0,5%

Zapytaj o szczegóły


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: