Przed pracą

Wzrokowe sprawdzenie stanu ogólnego maszyny: ewentualne wycieki, ciśnienie w kołach, poziom oleju hydraulicznego, poziom oleju silnikowego, filtr paliwa, poziom płynu chłodzącego, filtr powietrza.

Jak uruchomić moją maszynę

Włącz zasilanie przełącznikiem umiejscowionym pod przeciwwagą. Rozłącz sterowanie z platform jeżeli było podpięte przed wyłączeniem głównego zasilania, wyłącz również sterowanie radiowe.

Obsługa codzienna

Sprawdź ciśnienie w oponach, naciąg łańcuchów wysięgnika, poprawne ułożenie prowadnic na wysięgniku, poziom oleju hydraulicznego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju silnikowego I ewentualnie go uzupełnij. W razie potrzeby uzupełnij również paliwo oraz płyn DEF.

Dostęp do kabiny

Przy wchodzeniu do kabiny skorzystaj z czterech uchwytów umieszczonych po obydwu stronach wejścia, dostosuj fotel (waga, położenie, pochylenie) oraz kierownicę, zapnij pas, opuść drugi joystick oraz zamknij drzwi.

Wyświetlacz

Po uruchomieniu silnika poczekaj chwilę, maszyna potrzebuje zebrać dane ze wszystkich czujników, wtedy przejdzie do głównego menu. Przyciskami po lewej stronie możesz przełączyć się pomiędzy danymi o jeździe, o pracy (te dwa ekrany przełączą się automatycznie w razie rozpoczęcia jazdy lub dotknięcia któregoś z joysticków), ustawieniami prędkości hydraulicznych, ustawieniami ogólnymi oraz alarmami.

Wykresy udźwigu

Nad wyświetlaczem znajdziesz zestaw wykresów udźwigu do poszczególnych osprzętów I dla różnych trybów pracy (na kołach na wprost, na kołach ze skręconą wieżą, na podporach). Planując pracę sprawdź je wcześniej żeby odpowiednio ustawić maszynę na placu budowy.

Instalowanie osprzętu

Ustaw maszynę w pewnej odległości od osprzętu, będzie łatwiej go zamontować. Po “nabraniu” osprzętu na szybkozłącze, zablokuj go sworzniem. Sworzeń ten nie przenosi żadnych obciążeń stąd nie potrzebne będą do tego żadne narzędzia. W razie konieczności podłącz hydraulikę. Po każdej zmianie osprzętu maszyna wykryje nowy (System E-reco), należy zatwierdzić poprawne rozpoznanie przyciskiem ENTER (strzałka) pod wyświetlaczem.

Ustawienie maksymalnej prędkości ruchów hydraulicznych i prędkości jazdy

Możesz zaprogramować 5 zestawów maksymalnych prędkości poszczególnych ruchów hydraulicznych. Użyj do tego górnego przycisku na lewym joysticku. W celu zmiany prędkości jazdy (“żółw/Zając”), ustaw kierunek jazdy na N (neutral) oraz wciśnij hamulec.

Kontrola ładunku

Na wyświetlaczu znajdziesz wszystkie potrzebne do pracy parametry, takie jak maksymalny dostępny w danej sytuacji udźwig, wagę ładunku, kąt podniesienie wysięgnika, jego wysunięcie od osi obrotu, wysokość nad ziemią oraz kąt obrotu wieży. Maszyna na bieżąco kontroluje te parametry i zablokuje ruchy jeżeli określone parametry zostaną przekroczone.

Podpory

Możesz sterować dowolną podporą lub wszystkimi jednocześnie. Postęp wysuwania podpór możesz obserwować na wyświetlaczu. W niektórych modelach MRT dodatkowo istnieje opcja samopoziomowania podpór. Zetknięcie podpór z podłożem jest również sygnalizowane na wyświetlaczu. Aby złożyć podpory pamiętaj o całkowitym wsunięciu teleskopu, obniżeniu go poniżej 3 metrów nad ziemię oraz obróceniu wieży do pozycji transportowej.

Dwa joysticki

Maszyny MRT są standardowo wyposażone w dwa joysticki do sterowania teleskopem, obrotem wieży, osprzętem dodatkowym oraz kierunkiem jazdy FNR.

Sterowanie radiowe

W celu skorzystania ze sterowania radiowego, wypoziomuj maszynę na podporach. Przestaw przełącznik w kabinie na sterowanie radiowe I uruchom maszynę za pomocą pilota.

Przekładnia

W celu zmiany prędkości jazdy (“żółw/Zając”), ustaw kierunek jazdy na N (neutral) oraz wciśnij hamulec.

Sterowanie z platformy roboczej

Wypoziomuj maszynę na podporach, wyjdź z kabiny pozostawiając włączony silnik. Podłącz okablowanie platformy z jednej strony do gniazda na wysięgniku (silnik się wyłączy) a z drugiej do pilota. Uruchom maszynę za pomocą pilota.

Blokada obrotu

Do celów transportowych zaleca się mechaniczne zablokowanie obrotu wieży. Obserwuj wskaźnik na wyświetlaczu, który poinformuje Cię o takiej możliwości. Do blokowania służy dźwignia po prawej stronie fotela.

Wciągarka

Podczas pracy wciągarką sprawdzaj okresowo stan liny.