Przejdź na transport zeroemisyjny i skorzystaj z programu „eVAN”!

eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)

Cel programu: 

Program przewiduje możliwość dofinansowania – zakupu/leasingu nowych pojazdów elektrycznych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną, polegającą na:

 • zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
 • zakupie punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW

 

Intensywność dofinansowania

 • do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania),
 •  do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.

Beneficjenci

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

Nasze pojazdy elektryczne Goupil

Twoje uzasadnienie dla transportu zeroemisyjnego

Modele:

GOUPIL G4

Bateria litowa 14 kW/h

 • Komfortowa kabina 2-osobowa z drzwiami
 • Czujnik obecności kierowcy
 • Gniazdo 12V
 • Homologacja N1 umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych
 • Elektryczny system odmrażania szyby przedniej
 • Wyświetlacz LCD z licznikiem godzin,
 • prędkościomierzem i stopniem naładowania baterii
 • Wbudowany prostownik do ładowania baterii

GOUPIL G4L

Bateria litowa 14 kW/h

 • Komfortowa kabina 2-osobowa z drzwiami
 • Czujnik obecności kierowcy
 • Gniazdo 12V
 • Homologacja N1 umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych
 • Elektryczny system odmrażania szyby przedniej
 • Wyświetlacz LCD z licznikiem godzin,
 • prędkościomierzem i stopniem naładowania baterii
 • Wbudowany prostownik do ładowania baterii

GOUPIL G5

Bateria litowa 19,2 kW/h

 • Komfortowa kabina 2-osobowa z drzwiami
 • Czujnik obecności kierowcy
 • Gniazdo 12V
 • Homologacja N1 umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych
 • Elektryczny system odmrażania szyby przedniej
 • Wyświetlacz LCD z licznikiem godzin,
 • prędkościomierzem i stopniem naładowania baterii
 • Wbudowany prostownik do ładowania baterii
RÓŻNE OPCJE ZABUDOWY, KABINY, POJAZDU I AKCESORIÓW

O szczegóły pytaj doradcę

Termin składania wniosków tylko do 31.07.2020r, lub do wyczerpania środków alokacji.

Skonfiguruj swojego Goupila z naszym doradcą


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą:


  Konsultacje wideo
  Konsultacje wideo
  Zamknij okno