Transportuj produkty spożywcze szybciej i bezpieczniej

W sytuacji, gdy światowy przemysł spożywczy jest wart już ponad 7,3 biliona euro i szybko się rozwija, sprawne przemieszczanie produktów spożywczych ma kluczowe znaczenie.


"Każdego roku na świecie produkuje się około 3,9 miliarda ton żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cała ta żywność musi być w jakiś sposób przetworzona i przetransportowana.


Poprzez produkcję i pakowanie - od miejsca produkcji do miejsca docelowego konsumenta.

Niektóre z kluczowych wyzwań stojących przed przemysłem spożywczym:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo/przepisy dotyczące żywności - Unikanie skażenia
 • 100% dokładność zamówień bez uszkodzeń towarów
 • Sprostanie wymaganiom biznesu - promocje w supermarketach, szczyty popytu - Boże Narodzenie, Wielkanoc, wydarzenia sportowe itp.
 • Krótkie terminy dostaw

Firma Hyster rozumie wysokie wymagania związane z transportem szybko psujących się towarów i dlatego udoskonaliła swoje rozwiązania. Wiedza ta pochodzi z rozmów z producentami żywności, którzy używają sprzętu na co dzień do przewożenia swoich produktów, dlatego Hyster rozumie przemysł spożywczy.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z PRZEMYSŁEM SPOŻYWCZYM I NASZE ROZWIĄZANIA

Rozwiązania Hyster w przemyśle spożywczym

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi rozwiązaniami prosimy o zadawanie pytań


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: