Wymagania prawne dotyczące przechowywania i transportu żywności stale rosną. Jednym z najważniejszych czynników jest ochrona przed skażeniem i ograniczenie absorbcji bakterii, co Hyster gwarantuje dzięki zastosowaniu w wózkach nieprzepuszczalnych materiałów. Stosujemy również środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością, które są nietoksyczne, a my jesteśmy zawsze gotowi by poddać je kontroli.

Chroń swoją działalność przed zanieczyszczeniem i sprostaj rosnącym wymaganiom przepisów dotyczących żywności.

Rozwiązania Hyster®:

Nasze kompaktowe wózki magazynowe dają operatorowi większe możliwości manewrowania w ciasnych przestrzeniach. Ładunki są stabilne a operator może pewnie i bez stresu wykonywać swoje zadania.

Wydajność magazynu można zwiększyć dzięki dobrze zaprojektowanemu wyposażeniu.
Przepływ palet powinien być maksymalnie szybki i rozładunek i załadunek ciężarówek odbywać się płynnie. Dzięki symulatorowi magazynu Hyster, jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania, wykorzystując każdą niezbędną przestrzeń, zapewniając sprawny i bezpieczny przepływ towarów.

Hyster Tracker