TII KAMAG PM JOYSTICK WIELOFUNKCYJNY

 

Centralnym elementem obsługi TII KAMAG PM jest wielofunkcyjny joystick.
Służy on do prostego i precyzyjnego kierowania transporterem wymiennych nadwozi.

Kierowca wybiera kierunek jazdy za pomocą joysticka – i jedzie do przodu i do tyłu bez zakłóceń.

Podnosi i opuszcza urządzenie podnoszące i podwozie, obsługuje sprzęg siodłowy…
…oraz otwiera i zamyka hydrauliczną blokadę kontenera.

Przycisk zwalniający zwiększa bezpieczeństwo.