Praca w pobliżu stali, z temperaturą topnienia 1500 ° C, w miejscach takich jak odlewnie lub w miejscach gdzie odbywa się obróbka półproduktów stalowych w temperaturach do 800 ° C, stwarza ekstremalne warunki pracy, które mogą spowodować uszkodzenie elementów wózka widłowego i spowolnić pracę. Hyster Europe oferuje wózki do pracy w wysokich temperaturach, aby zoptymalizować czas pracy bez przestojów w bardzo gorącym otoczeniu.

Wybrane opcje wyposażenia dodatkowego:

  • Niepalny olej hydrauliczny
  • Przewody hydrauliczne zamontowane tak, aby znajdowały się możliwie najdalej od źródła ciepła
  • Specjalnie odizolowana kabina operatora