5 utrudnień w transporcie papieru – co możemy z nimi zrobić?

Niewiele produktów tak powszechnych jak papier przechodzi przez tak długi cykl życia. Od lasu jako surowiec, przez celulozownię, papiernię, drukarnię, magazyn.  Dalej port lub terminal, czy operacje logistyczne, aż do ostatecznej dystrybucji jako dowolny gotowy produkt papierniczy. Nie wspominając już o recyklingu produktów papierniczych.

Nie jest więc zaskoczeniem, że w całym łańcuchu dostaw istnieje wiele problemów, z którymi muszą sobie radzić użytkownicy papieru.
Przyjrzymy się przede wszystkim papierowi w rolkach i papierowi makulaturowemu, aby rozważyć kluczowe czynniki wpływające na operacje. W możliwe rozwiązania w zakresie transportu materiałów dla najczęstszych wyzwań.

RYNEK PAPIERNICZY SIĘ ZMIENIA

Szacowano, że globalna produkcja papieru osiągnie 490 mln ton w 2020 roku*. Badania przewidują, że zużycie papierów specjalistycznych osiągnie 28,02 mln ton w 2024 roku**, a inne statystyki przewidują, że popyt na graficzne rodzaje papieru pozostanie stabilny, choć przewiduje się, że zużycie bibuły, papierów opakowaniowych, drewna twardego i miękkiego wzrośnie o 2% od 2016 do 2021 roku***. Jednak lata 2020 – 2021 nie obyły się bez świeżych wyzwań i nieoczekiwanych zmian spowodowanych pandemią Covid-19.

Warto zwrócić uwagę na duży wzrost zapotrzebowania na produkty higieniczne, takie jak chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne i ręczniki, a także na higieniczne i sterylne opakowania papierowe oraz na recykling tych wszystkich produktów. Kluczowi pracownicy pracowali nad utrzymaniem funkcjonowania centrów recyklingu przez cały czas trwania pandemii.
Jeśli chodzi o recykling w ujęciu bardziej ogólnym, kraje europejskie należą do największych na świecie podmiotów zajmujących się recyklingiem. W którym dużą rolę odgrywają opakowania papierowe. Nowy cel Unii Europejskiej w zakresie recyklingu to osiągnięcie 65% do 2025 roku. A do 2030 roku recykling 75% odzyskanych materiałów opakowaniowych.

Jednak to konsument końcowy najsilniej stymuluje trend w kierunku produktów nadających się do recyklingu. Oczekuje się, że produkty z masy celulozowej, papieru i włókien będą nadawały się do recyklingu. Firmy więc muszą szukać alternatywnych powłok ochronnych zamiast tradycyjnych powłok wodoodpornych, które uniemożliwiają recykling materiałów.

Na całym świecie obserwuje się również wyraźne przejście z plastiku na papier, przy czym niektóre kraje zakazują stosowania niektórych jednorazowych tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe słomki do picia, w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości nacisk na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z największych trendów wpływających na branżę.

WYZWANIE 1. BYCIE ZRÓWNOWAŻONYM JEST TRUDNE

W przeszłości przemysł papierniczy miał złą reputację wśród ekologów z powodu wylesiania. Obecnie jednak firmy zwracają uwagę na coś więcej niż tylko przesadzanie drzew, aby przywrócić swoją ekologiczną postawę. Przemysł papierniczy wykazuje coraz większe zaangażowanie w recykling i zwraca uwagę na takie obszary jak alternatywne źródła energii. Ale w jaki sposób transport materiałów może być bardziej zrównoważony?

Elektryczne wózki widłowe mogą wspomóc działania w zakresie przejścia na operacje o zerowej emisji, wspierając niższy ślad węglowy. Jest to potencjalnie bardzo duża korzyść ekologiczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że papiernie często pracują w trybie 24/7. Ale tradycyjnie niektóre firmy były odporne na elektryczne urządzenia do przenoszenia materiałów, zakładając, że nie będą one odpowiednie do najtrudniejszych zastosowań. Jednak najnowsza generacja elektrycznych wózków widłowych, oferująca szereg opcji akumulatorów i ładowania oraz możliwość podnoszenia coraz cięższych ładunków, zapewnia równowagę, która umożliwia przedsiębiorstwom udowodnienie klientom swoich ekologicznych referencji. Przy jednoczesnym produktywnym wykonywaniu pracy. Oprócz lepszej jakości powietrza i cichszej pracy, opcja wózków elektrycznych z akumulatorem litowo-jonowym eliminuje również konieczność kosztownej konserwacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych i specjalnej infrastruktury do ładowania.

UWARUNKOWANIA ELEKTRYCZNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

W przemyśle papierniczym powszechnie stosowane są wózki widłowe o udźwigu 8 ton. Przy przechodzeniu na wózki elektryczne o takim udźwigu należy szukać wózków z napędem elektrycznym, które mają moc i wytrzymałość odpowiednią do danego zastosowania oraz mogą zapewnić wydajność porównywalną z wózkami spalinowymi. Konieczne może być również przyjęcie ścisłych procedur i procesów, aby umożliwić ładowanie podczas przerw.

WYZWANIE 2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM

Bezpieczeństwo pracowników ma wysoki priorytet dla wielu zastosowań przemysłu papierniczego. Istnieje presja na zwiększenie produktywności i wydajności w celu osiągnięcia celów, podczas gdy rozmiary ładunków rosną. Rolki muszą być układane na większej wysokości, aby zmaksymalizować magazynowanie, a pogoda nadal pozostaje utrudnieniem w pracy na wolnym powietrzu. Bele do recyklingu również zwiększają swój rozmiar. Jednak w połączeniu z prawidłowo przeszkolonymi operatorami, odpowiedni sprzęt do przenoszenia materiałów będzie wspierał bezpieczeństwo pracy. W zastosowaniach związanych z transportem papieru operatorzy często przebywają w wózku widłowym przez długą zmianę. Dlatego przy wyborze sprzętu ważny jest komfort. Ponadto ważne jest, aby klienci dokładnie ocenili swoje indywidualne środowisko pracy, aby zrozumieć, jakie dodatkowe funkcje specjalne – takie jak telematyka, kamery i systemy wykrywania obiektów – mogą pomóc w realizacji inicjatyw związanych z bezpieczeństwem w danym miejscu.

WYZWANIE 3. OGRANICZENIE USZKODZEŃ PRODUKTÓW

W związku z rozkwitem rynku dostaw do domu w latach Covid-19 nieuchronnie wzrosło wykorzystanie pewnych rodzajów opakowań – od paczek w sklepach internetowych po pudełka na wynos. Przy jeszcze większym wzroście sprzedaży bezpośredniej do konsumentów szacuje się, że globalna wielkość wysyłki osiągnęła 1000 miliardów paczek. Wiele z nich wykorzystuje lekkie opakowania, które pomagają zmniejszyć koszty i emisję, a jednocześnie są łatwiejsze do przechowywania.

Jednak tam, gdzie wzrasta zapotrzebowanie, operacje związane z obsługą papieru muszą się dostosować. Firmy muszą produkować więcej, więc rolki papieru stają się coraz większe (i cięższe), choć przestrzeń, w której są przechowywane, nie ulega zmianie. Ruchliwe operacje i ciasne przestrzenie mogą prowadzić do kosztownych uszkodzeń rolek papieru, co wpływa na wydajność pracy.

Aby zwiększyć wydajność, zakłady papiernicze muszą wybierać wózki nie tylko o odpowiednim udźwigu, ale również z odpowiednim specjalistycznym osprzętem. Należy jednak pamiętać, że olej używany do zasilania osprzętu może się bardzo nagrzewać, dlatego wózki widłowe wymagają doskonałej możliwości chłodzenia, aby ograniczyć wycieki i związane z nimi potrzeby konserwacyjne oraz uszkodzenia produktów.

W przypadku zastosowań pomocne może być rozważenie mniejszych flot, ale wyposażonych w bardziej specjalistyczny sprzęt. Ważne jest również, aby wybrać wózki, które mają wystarczająco kompaktowe wymiary, aby manewrować w ciasnych miejscach, które są obecnie bardziej dostępne dzięki postępowi w projektowaniu wózków oszczędzających miejsce.

WYZWANIE 4. WYDAJNOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH

Chociaż uszkodzenia są mniejszym problemem w zastosowaniach związanych z recyklingiem, istnieje taka sama presja na to, ile operatorzy mogą „podnieść i przetransportować”. Jest to ciężka praca dla wózków i operatorów w trudnych, zakurzonych i brudnych środowiskach. Gdzie luźne odpady z recyklingu mogą utknąć pod sprzętem.

Wózki widłowe, które nie są odpowiednio czyszczone i konserwowane w tego typu zastosowaniach, mogą się w takich warunkach przegrzewać. Co może okazać się kłopotliwe dla operacji, w których trzeba osiągnąć docelową wydajność. Oprócz przestojów, może to również zwiększyć koszty konserwacji.

Dobra wiadomość jest taka, że wybierając odpowiedni sprzęt do przenoszenia materiałów, można ograniczyć potencjał tego typu problemów. Niektóre wózki widłowe są zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i dostępne są dodatkowe technologie, które minimalizują zatykanie się chłodnicy przez nagromadzone zanieczyszczenia i zapobiegają problemom z przegrzaniem.

WYZWANIE 5. PRZEJŚCIE NA TECHNOLOGIĘ CYFROWĄ

Przemysł papierniczy, który kiedyś był bardzo tradycyjnym rynkiem, jest obecnie branżą w pełni cyfrowej transformacji. Ponieważ zmieniły się zarówno potrzeby rynku, jak i konsumentów. I konieczne jest wprowadzanie innowacji, aby zachować konkurencyjność. Istnieje nie tylko żywe zainteresowanie wykorzystanie potencjału „big data”, ale także duży nacisk na wdrażanie rozwiązań e-Commerce.

Technologia jest wdrażana na różnych etapach procesu produkcji papieru. Z uwzględnieniem możliwości podłączenia urządzeń podczas produkcji oraz cyfrowych narzędzi do monitorowania i mierzenia jakości produktów. Automatyzacja jest również brana pod uwagę. Od zautomatyzowanych wózków widłowych po cyfrowe zasoby zarządzania flotą, do których dostęp można uzyskać z dowolnego miejsca i urządzenia.

PRZYGOTOWANIE DO PRZYSZŁOŚCI

Wiele z tych wyzwań pozostanie, ale mogą pojawić się inne. Jak więc aplikacje do obsługi papieru mogą być przygotowane z odpowiednimi rozwiązaniami w przyszłości?

W gospodarce obiegowej przemysłu papierniczego wiele firm musi wybrać dostawcę, który obejmuje każdy jej segment. Może wspierać je w ich ciągłej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Oraz dostarcza sprzęt i technologie stworzone z myślą o rzeczywistych zastosowaniach i klientach.

Dzięki szerokiej gamie wytrzymałych, nowoczesnych modeli wózków widłowych, jak również dekadom doświadczenia Firma Hyster może pomóc w zaspokajaniu różnych potrzeb związanych z konkretnymi zastosowaniami w zakresie transportu papieru i recyklingu.