Port Oxelösund w Szwecji jest łatwo dostępny i położony bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Jest to jeden z niewielu portów bałtyckich, który może przyjmować duże statki, korzysta również z tego, że nabrzeża są wolne od lodu przez cały rok.

Metalowe kręgi przyjeżdżają do portu pociągiem, które są rozładowywane za pomocą dźwigu. Następnie wózki widłowe przewożą towar do dźwigów portowych, które ładują kręgi na statki.

Firma Hyster dostarczyła nową flotę wózków widłowych i wózków ReachStackers wyposażonych w bezprzewodowy system zarządzania aktywami Hyster Tracker, aby obsłużyć to trudne zastosowanie.

Jak Hyster Tracker pomaga w porcie Oxelösund

Hyster Tracker dał portowi w Oxelösund możliwość ograniczenia liczby operatorów – tylko ci, którzy są upoważnieni, mogą operować wózkiem, w godzinach pracy. Operatorzy muszą okazać kartę do czytnika przy kierownicy wózka widłowego Hyster® lub Hyster ReachStacker®. System może następnie potwierdzić, czy kierowca posiada odpowiednią licencję do obsługi danego wózka w porcie.

Dzięki systemowi Hyster Tracker, operacja ma również codzienną kontrolę przed użyciem, która jest wyświetlana na wyświetlaczu. Kontrola ta musi zostać przeprowadzona przed użyciem wózka, a następnie w niektórych momentach po uruchomieniu pojazdu.

System telematyczny Hyster Tracker zapewnił również Portowi Oxelösund większe bezpieczeństwo. Firma może teraz decydować, kto powinien prowadzić pojazd, a kto nie. Hyster Tracker, pokazuje fakty, mianowicie znajdujące się w nim czujniki, wykrywają, czy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. System ostrzega również, jeśli zostanie naruszone ograniczenie prędkości.

Nadzorcy Portu mogą również zobaczyć na mapie, jaką trasą poruszają się wózki . Dzięki tym operacjom możne przeanalizować potencjalnie trudne sytuacje drogowe i zobaczyć, jak eksploatowane są urządzenia.

System telematyczny do wózków widłowych

Dzięki szerokiej gamie funkcji i opcji, rozwiązanie Hyster Tracker Wireless Asset Management pomaga spojrzeć na całkowity koszt eksploatacji w zupełnie nowym świetle. Zwiększona produktywność zaczyna się od wiedzy o tym, co robią Twoje wózki widłowe, jednocześnie pomagając promować wydajność operatora i zapewniając wykonanie listy kontrolnej.

Dowiedz się, jak Hyster Tracker może pomóc Ci osiągnąć najniższy koszt posiadania.  Więcej informacji o produktach znajdziesz na stronie https://zeppelin.pl/hyster/