W transporcie materiałów za pomocą wózków widłowych lub sprzętu magazynowego, wiele operacji przemysłu chemicznego wiąże się z trudnymi warunkami i wyzwaniami.

Aby pomóc tym wyzwaniom, w osiągnięciu większej wydajności, firma Hyster Europe ściśle współpracuje z klientami w przemyśle chemicznym, dostarczając inteligentne rozwiązania, które mogą pomóc w pokonaniu typowych wyzwań związanych z obsługą materiałów.

1.Substancje powodujące korozję

Ciecze powodujące korozję są często obsługiwane lub spotykane w przemyśle chemicznym w produkcji, przechowywaniu lub recyklingu i mogą spowodować poważne uszkodzenia wózków widłowych, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki. Aby zminimalizować uszkodzenia oraz obniżyć koszty konserwacji i napraw, wózki widłowe Hyster® można wyposażone w ocynkowane widły, chromowane elementy siłowników w maszcie oraz w specjalny, odporny na korozję lakier.

2. Ciecze i gazy łatwopalne

W niektórych zakładach chemicznych w atmosferze może znajdować się łatwopalny gaz lub para, co stwarza potencjalne zagrożenie wybuchem. Większość wózków widłowych Hyster® można poddać konwersji do pracy w strefach zagrożonych wybuchem 2G i 3G współpracując z dostawcami, takimi jak Pyroban. Zabezpieczenia przed wybuchem i wymogi określone są w dyrektywie ATEX 2014/34/UE zgodnie z normą EN1755:2015.

2. Środowisko o dużym zapyleniu

Aby zmniejszyć ilość pyłu osadzanego wokół silnika wózka widłowego, wózki widłowe Hyster® mogą być wyposażone w dwukierunkowy wentylator hydrauliczny, o zmiennym kierunku obrotu, pozwalający usunąć pozostałości zanieczyszczeń, oraz filtr powietrza o dużej wytrzymałości, który pomaga zmniejszyć ilość niepożądanych zanieczyszczeń dostających się do komory silnika. Niezależny układ filtracji powietrza w kabinie przyczynia się również do zwiększenia komfortu operatora podczas pracy w warunkach dużego zapylenia.

3. Nieporęczne ładunki

W branży chemicznej może występować wiele ładunków różnych kształtów i rozmiarów, które mogą być trudne w obsłudze. Na przykład wysokie ładunki takie butle gazowe mogą ograniczać widoczność operatora. Aby temu zapobiec, wózki widłowe Hyster® mogą być wyposażone w podwyższoną kabinę, która zapewnia operatorowi dobrą widoczność, a także możliwość obracania fotela, co jest szczególnie przydatne podczas pracy, w której operatorzy często muszą cofać.

4. Wydajność floty

System telematyki Hyster Tracker jest dostępny w całej gamie wózków widłowych Hyster®, dzięki czemu również w przemyśle chemicznym, właściciele flot mogą korzystać z większej widoczności ich wykorzystania  w celu obniżenia kosztów. Dzięki rozbudowanej ilości danych moduł śledzenia Hysterer Tracker umożliwia zespołowi zarządzania operacjami, minimalizację przestojów i zrozumienie rzeczywistych kosztów operacyjnych. Ponadto, korzystając z informacji zebranych za pomocą narzędzia do mapowania, można lepiej zoptymalizować wykorzystanie wózka podczas całej operacji transportu materiałów.