Robert O’Donoghue z Hyster Europe przedstawia kluczowe trendy i wyzwania wpływające na operacje magazynowe w produkcji przemysłowej. Mówi także, w jaki sposób urządzenia do transportu materiałów Hyster® odpowiadają na zmieniające się wymagania.

  1. Wyzwania rynku pracy

Niedobory personelu magazynowego i operatorów wózków widłowych są nadal powszechne. Ponadto wielu pracodawców przemysłowych doświadcza dużej rotacji pracowników. Ma miejsce to, w niektórych obszarach działalności, takich jak kompletacja zamówień. Ważną kwestią w przypadku obciążonych pracowników są indywidualne potrzeby operatora. Sprzęt magazynowy powinien być zaprojektowany z myślą o komforcie pracy operatora, w celu zapewnienia najlepszego poziomu produktywności. Ponadto ergonomiczna konstrukcja i funkcje wspomagające pracę operatora mogą również odgrywać ważną rolę, w utrzymaniu motywacji i zadowolenia operatorów wózków. Może to również pomóc w skuteczniejszym zatrzymywaniu pracowników.

W sytuacjach dużej rotacji personelu ważne jest również, aby sprzęt magazynowy, taki jak wózki do kompletacji zamówień, wózki czołowe i wózki paletowe, były proste w obsłudze i łatwe do rozpoczęcia pracy po przeszkoleniu.
Czynniki te zostałuwzględnione w całej gamie urządzeń magazynowych Hyster. Na przykład stacker do podwójnego transportu palet, z platformą Hyster S2.0SD ma konstrukcję skoncentrowaną na operatorze. Obejmuje ona dużą ergonomiczną platformę zapewniającą doskonałą przyczepność oraz boczne/tylne osłony przedziału operatora. Dodatkowe opcje zwiększające komfort pracy operatora to: wielofunkcyjne dźwignie i mocowania, schowek i uchwyt na butelkę.

  1. Rosnący popyt

Koszty nieruchomości i stawki czynszu wzrosły sprawiając, że cena powierzchni magazynowej stała się droższa w przeliczeniu na metr kwadratowy. Jednocześnie producenci przemysłowi muszą dostosowywać się do sezonowych i cyklicznych wahań popytu na swoje produkty. Magazyny przechowują coraz więcej linii produktów. Ładunki muszą być obsługiwane z dużą precyzją, aby zapewnić maksymalną wydajność i uniknąć uszkodzeń. Ważna jest identyfikowalność, dlatego coraz więcej magazynów wdraża oprogramowanie do zarządzania i urządzenia.  W tym skanery kodów kreskowych, aby promować wysoką dokładność, a tym samym zadowolenie klientów.

Większe zapasy oznaczają jednak, że potrzeba więcej miejsca. Aby zwiększyć przestrzeń paletową na tej samej powierzchni, niektórzy klienci Hyster podnoszą wysokość regałów w magazynie. W odpowiedzi na to, seria wózków wysokiego składowania Hyster R1.4-2.5 ulepszono o 14-metrowy maszt dla modelu R2.0HD, jako standardową opcję. Niektóre zastosowania w produkcji przemysłowej również przechowują ładunki na zewnątrz, aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni.

Firmy te potrzebują wózków, które mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, aby zoptymalizować swoją flotę i koszty. Nowe, wytrzymałe modele wózków wysokiego składowania Hyster RO1.6-2.0, przeznaczone do podnoszenia ładunków o masie do dwóch ton, zostały zaprojektowane z myślą o pracy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz magazynów. Są one wyposażone w opony superelastyczne które są dostosowane do warunków panujących na zewnętrznym placu magazynowym, a także opcje ogrzewania i wycieraczek, które umożliwiają dostosowanie wózka do pracy na zewnątrz w zależności od potrzeb.

  1. Świadomość ekologiczna

Większy nacisk na cele związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem powoduje, że niektóre firmy dokładniej rozważają opcje zasilania urządzeń do transportu materiałów. Akumulatory litowo-jonowe są często popularnym wyborem dla tych operacji. Najnowsze linie sprzętu magazynowego Hyster odpowiadają na te potrzeby, oferując opcje akumulatorów litowo-jonowych. Przykładowo, nowy wózek wysokiego składowania Hyster Outdoor Reach Truck z akumulatorem litowo-jonowym nie wymaga odgazowywania ani uzupełniania elektrolitu i nie ma ryzyka wycieku kwasu.

Akumulatory litowo-jonowe mogą również zwiększać produktywność. Umożliwiają one szybkie ładowanie podczas przerw, bez negatywnego wpływu na akumulator, w celu wsparcia pracy wielozmianowej i maksymalizacji czasu sprawności floty. Przejście na akumulatory litowo-jonowe musi być szybkie i łatwe. Na przykład stacker do podwójnego transportu z platformą Hyster S2.0D zaprojektowano jako „gotowy do ładowania litowo-jonowego”, z kontrolerem, który automatycznie rozpoznaje skład chemiczny akumulatora (litowo-jonowy lub kwasowo-ołowiowy). Oznacza to, że nie ma potrzeby ręcznej zmiany jakichkolwiek parametrów w celu zarządzania baterią. Najlepsza opcja zasilania zawsze zależy od potrzeb konkretnego zastosowania. Jako lokalny partner dystrybucyjny firmy Hyster służymy fachową poradą.

  1. Rozwój automatyzacji

Niektóre firmy badają możliwości automatyzacji, aby pomóc wypełnić luki w zasobach ludzkich. Jednocześnie technologia staje się coraz bardziej dostępna i przystępna cenowo. Zautomatyzowany sprzęt magazynowy i wózki widłowe pomagają  firmom w optymalizacji siły roboczej. Dzieje się tak dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i przydzielaniu zasobów ludzkie do działań o większej wartości dodanej. Hyster Robotics może w tym pomóc. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z wózków widłowych i sprzętu magazynowego Hyster Robotic przez operatorów w razie potrzeby i nie wymaga rozległych zmian w infrastrukturze magazynowej. Dlatego też, jeśli magazyn wymaga zmiany lub rozbudowy, zautomatyzowany sprzęt można dostosować bez konieczności rozpoczynania całego projektu automatyzacji od zera.

Robert O’Donoghue jest wiceprezesem ds. marketingu i rozwiązań w regionie EMEA w firmie Hyster

 

Katarzyna Blog