Transport

Demontowalne przednie i tylne podpory, instalacja pozwalająca na samodzielny montaż i demontaż przeciwwagi zapewniają wygodny transport. Skrzynki podpór mogą być szybko zdjęte i założone bez użycia pomocniczego żurawia, również przeciwwaga jest zaprojektowana do łatwego i szybkiego montażu. Obydwa rozwiązania pozwalają na szybsze przygotowanie żurawia i obsługi do pracy. Dodatkowe zalety to podłączenia do Dolly, wleczone mosty i wciągarki pomocnicze do zalinowania. Opcjonalnie oferowane są takie rozwiązania jak «pływający wysięgnik» i docisk wysięgnika.

Niezawodność i łatwa konserwacja

Żurawie szosow-terenowe Grove oferują długoletnią niezawodność, konstrukcję minimalizującą niezbędną konserwację i zwiększającą wydajność.

Łatwy dostęp dla bieżącej konserwacji

Żurawie szosowo-terenowe Grove zapewniają łatwy dostęp do rutynowej konserwacji, pozwalającej na ciągłą eksploatację żurawi. Łatwy dostęp do punktów serwisowych, platforma przy wciągarce, dogodne usytuowanie schowków to kolejne ułatwienia przy utrzymywaniu żurawia w jak najlepszym stanie.

 • Dogodny dostęp do wciągarek dzięki platformie zapewnia łatwość obsługi serwisowej.
 • Łatwy dostęp do elementów umieszczonych za osłonami bocznymi.
 • Wbudowane schowki oferują miejsce na dodatkowe wyposażenie.

Pełne okablowanie CAN-Bus

Nowoczesny system komputerowy wyszukiwania błędów zapewnia takie konfigurowanie jego ustawień, które powoduje łatwiejszą diagnostykę, a przez to skrócenie potencjalnego przestoju.

Wydłużanie czasu pracy

Standardowy we wszystkich żurawiach szosowo-terenowych Grove, system CraneSTAR jest najbardziej zaawansowanym system zarządzania, jaki aktualnie istnieje. CraneSTAR to nowa era w zarządzanua danymi i planowaniu pracy. Został on opracowany do monitorowania żurawi i miejsc pracy, zwiększenia wydajności floty oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Dodatkowe zalety to:

 • Zawiadamianie o nadchodzącym terminie konserwacji
 • Zwiększanie bezpieczeństwa, co pozwala na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia
 • Rejestracja historii pracy żurawia, co zwiększa jego wartość przy sprzedaży

Jakość Grove

Wszystkie wysokowydajne żurawie Grove budowane są przy użyciu ścisłych procedur i najwyższej jakości komponentów. Ciężko pracujemy,przy projektowaniu, produkcji i testowaniu naszych produktów, tak aby każdy żuraw przynosił swojemu właścicielowi maksymalne zyski. Doskonały serwis i wsparcie także dają pewność, że Wasze inwestycje będą przynosić zyski, dzień w dzień.

 1. Tryby pracy oprogramowania pozwalają operatorowi na przełączanie ekranu z parametrów pracy na obraz z tylnej kamery
 2. Pokrycie powłoką cynkową elementów łączących zwiększa ich żywotność
 3. Obrotowe światła ostrzegawcze z diodami LED zużywają mniej energii i wymagają mniejszej obsługi
 4. Zastosowane ucha do wciągarek pomocniczych ułatwiają ich demontaż i transport
 5. Części elektroniczne podlegają rygorystycznym testom
 6. Odporność komponentów na korozję sprawdzana jest w komorze solnej
 7. Orurowanie hydrauliczne pokryte jest warstwą plastiku w połączeniu z powłoką cynkowo-niklową
 8. Ergonomiczne uchwyty na kabinie żurawia
 9. Obracana drabina z wysuwanymi stopniami

Wydajność, produktywność i komfort pracy operatora

W żurawiach terenowych Grove znajduje zastosowanie zaawansowana i innowacyjna technologia zapewniająca niezwykle efektywną pracę. Te zalety pozwalają na zwiększenie wydajności załogi i pomagają właścicielom osiągać większy zysk.

Odchylanie kabiny

Kabiny Vision odchylane są o 20 stopni, co jest specjalnie istotne przy długich wysięgnikach żurawi. Komfort operatora i widoczność są znacząco zwiększone, również wtedy, gdy wysięgnik jest całkowicie rozsunięty i ma zamontowany wysięgnik pomocniczy.

Komfortowe kabiny

Zaletą kabin żurawi terenowych Grove jest duża powierzchnia przeszklona po każdej stronie zapewniająca operatorowi doskonałą widoczność miejsca pracy, znacznie zmniejszając pola martwe. Wnętrze zaprojektowano w stylu “samochodowym” zapewniającym maksimum komfortu, włączając w to ergonomiczną tablcę przyrządów, pochylaną i teleskopowaną kierownicę, ogrzewanie i klimatyzację.