Transport

Demontowalne przednie i tylne podpory, instalacja pozwalająca na samodzielny montaż i demontaż przeciwwagi zapewniają wygodny transport. Skrzynki podpór mogą być szybko zdjęte i założone bez użycia pomocniczego żurawia, również przeciwwaga jest zaprojektowana do łatwego i szybkiego montażu. Obydwa rozwiązania pozwalają na szybsze przygotowanie żurawia i obsługi do pracy. Dodatkowe zalety to podłączenia do Dolly, wleczone mosty i wciągarki pomocnicze do zalinowania. Opcjonalnie oferowane są takie rozwiązania jak «pływający wysięgnik» i docisk wysięgnika.

Niezawodność i łatwa konserwacja

Żurawie szosow-terenowe Grove oferują długoletnią niezawodność, konstrukcję minimalizującą niezbędną konserwację i zwiększającą wydajność.

Łatwy dostęp dla bieżącej konserwacji

Żurawie szosowo-terenowe Grove zapewniają łatwy dostęp do rutynowej konserwacji, pozwalającej na ciągłą eksploatację żurawi. Łatwy dostęp do punktów serwisowych, platforma przy wciągarce, dogodne usytuowanie schowków to kolejne ułatwienia przy utrzymywaniu żurawia w jak najlepszym stanie.

 • Dogodny dostęp do wciągarek dzięki platformie zapewnia łatwość obsługi serwisowej.
 • Łatwy dostęp do elementów umieszczonych za osłonami bocznymi.
 • Wbudowane schowki oferują miejsce na dodatkowe wyposażenie.

Pełne okablowanie CAN-Bus

Nowoczesny system komputerowy wyszukiwania błędów zapewnia takie konfigurowanie jego ustawień, które powoduje łatwiejszą diagnostykę, a przez to skrócenie potencjalnego przestoju.

Wydłużanie czasu pracy

Standardowy we wszystkich żurawiach szosowo-terenowych Grove, system CraneSTAR jest najbardziej zaawansowanym system zarządzania, jaki aktualnie istnieje. CraneSTAR to nowa era w zarządzanua danymi i planowaniu pracy. Został on opracowany do monitorowania żurawi i miejsc pracy, zwiększenia wydajności floty oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Dodatkowe zalety to:

 • Zawiadamianie o nadchodzącym terminie konserwacji
 • Zwiększanie bezpieczeństwa, co pozwala na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia
 • Rejestracja historii pracy żurawia, co zwiększa jego wartość przy sprzedaży

Jakość Grove

Wszystkie wysokowydajne żurawie Grove budowane są przy użyciu ścisłych procedur i najwyższej jakości komponentów. Ciężko pracujemy,przy projektowaniu, produkcji i testowaniu naszych produktów, tak aby każdy żuraw przynosił swojemu właścicielowi maksymalne zyski. Doskonały serwis i wsparcie także dają pewność, że Wasze inwestycje będą przynosić zyski, dzień w dzień.

 1. Tryby pracy oprogramowania pozwalają operatorowi na przełączanie ekranu z parametrów pracy na obraz z tylnej kamery
 2. Pokrycie powłoką cynkową elementów łączących zwiększa ich żywotność
 3. Obrotowe światła ostrzegawcze z diodami LED zużywają mniej energii i wymagają mniejszej obsługi
 4. Zastosowane ucha do wciągarek pomocniczych ułatwiają ich demontaż i transport
 5. Części elektroniczne podlegają rygorystycznym testom
 6. Odporność komponentów na korozję sprawdzana jest w komorze solnej
 7. Orurowanie hydrauliczne pokryte jest warstwą plastiku w połączeniu z powłoką cynkowo-niklową
 8. Ergonomiczne uchwyty na kabinie żurawia
 9. Obracana drabina z wysuwanymi stopniami

Wydajność, produktywność i komfort pracy operatora

W żurawiach terenowych Grove znajduje zastosowanie zaawansowana i innowacyjna technologia zapewniająca niezwykle efektywną pracę. Te zalety pozwalają na zwiększenie wydajności załogi i pomagają właścicielom osiągać większy zysk.

Odchylanie kabiny

Kabiny Vision odchylane są o 20 stopni, co jest specjalnie istotne przy długich wysięgnikach żurawi. Komfort operatora i widoczność są znacząco zwiększone, również wtedy, gdy wysięgnik jest całkowicie rozsunięty i ma zamontowany wysięgnik pomocniczy.

Komfortowe kabiny

Zaletą kabin żurawi terenowych Grove jest duża powierzchnia przeszklona po każdej stronie zapewniająca operatorowi doskonałą widoczność miejsca pracy, znacznie zmniejszając pola martwe. Wnętrze zaprojektowano w stylu “samochodowym” zapewniającym maksimum komfortu, włączając w to ergonomiczną tablcę przyrządów, pochylaną i teleskopowaną kierownicę, ogrzewanie i klimatyzację.

Cechy rozwiązań Grove

MEGATRAK™ - hydropneumatyczne niezależne zawieszenie
MEGATRAK™, opatentowany system niezależnego zawieszenia i wszystkich kół skrętnych stosowany w żurawiach szosowo-terenowych Grove, zapewnia wysoki komfort pracy operatora i nieporównywalną zwrotność. MEGATRAK powoduje, że każde koło może mieć kontakt z podłożem przez cały czas - dzięki czemu obciążenia i ciężar rozłożone są równomiernie. Tradycyjne systemy zawieszenia podnoszą nadwozie żurawia bez zwiększenia prześwitu. Natomiast system MEGATRAK™, gdzie dyferencjały zamocowane są do podwozia, pozwala na zwiększenie prześwitu aż o 600 mm - zwiększając manewrowość w terenie.

HMI – Interfejs człowiek-maszyna
Pozwala na pełną obsługę systemu MEGATRAK™ oraz podpór z obydwu stron podwozia. Prześwit pod podwozie może być ustawiany niezależnie od podpór. W standardzie zawiera system monitorowania ciśnienia w podporach.

Pięciopozycyjne podpory
Umożliwiają rozstawienie podpór w pięciu predefiniowanych pozycjach: 0%, 50%, 66%, 83% i 100%. Cztery niezależnie sterowane, dwusekcyjne podpory z pionowymi siłownikami.

Wszystkie koła skrętne
System wszystkich kół skrętnych w żurawiach szosowo-terenowych Grove oferuje wyjątkową zwrotność i zmniejszone koszty obsługi dzięki równemu rozkładowi ciężaru żurawia na wszystkie osie. Ta zaleta pozwala operatorowi nie tylko na bliski dojazd do ładunku, ale również zmniejszenie zużycia opon i obciążeń, występujących przy nieskręcanych osiach.

TWIN-LOCK™ - system blokowania wysięgnika
TWIN-LOCK to w pełni hydrauliczny system ze sterowaniem elektronicznym. Składa się z jednego cylindra teleskopowego i dwóch horyzontalnie umieszczonych bolców do poruszania sekcji wysięgnika i ustawienia jej w wymaganej pozycji. Zastosowanie dwóch bolców zwiększa bezpieczeństwo, a umieszczenie ich na dwóch bokach wysięgnika oznacza, że działają one w strefie neutralnej. Zastosowanie pojedynczego cylindra teleskopu zmniejsza ciężar wysięgnika pozwalając na zwiększenie udźwigów.

MEGAFORM™ - konstrukcja sekcji wysięgnika
Konstrukcja wysięgnika MEGAFORM ma przekrój poprzeczny w kształcie litery U, przekrój, dzięki któremu uzyskany jest wyjątkowy stosunek wytrzymałość do masy. Duże płytki ślizgowe zapewniają doskonałe ustawienie wysięgnika podczas teleskopowania oraz lepszy rozkład obciążeń pomiędzy sekcjami pozwalając na zwiększenie udźwigów na wszystkich promieniach

Wysięgniki pomocnicze
Wysięgniki pomocnicze Grove mogą być hydraulicznie pochylane w zakresie od 0° do 50°, z kabiny operatora i mogą być użyte w każdej konfiguracji wysięgnika podstawowego i pomocniczego. Położenie wysięgnika pomocniczego jest cały czas kontrolowane przez system EKS/CCS. Do transportu wysięgnik pomocniczy jest mocowany do boku wysięgnika podstawowego. Cylinder hydrauliczny służy również jako pomoc przy zalinowaniu. Największy żuraw szosowo-terenowy Grove, GMK6400, posiada wysięgnik pomocniczy o długości do 79 m. Jest on łatwy do zamontowania i transportu, ponieważ jego poszczególne sekcje można umieszczać wewnątrz innych sekcji, co optymalizuje transport.