Opcje paliw alternatywnych Hyster

Opcje paliw alternatywnych Hyster® zapewniają ekologiczną alternatywę dla wózków widłowych z silnikiem Diesla

Firma Hyster wprowadziła nowe opcje zasilania, dzięki czemu wózki widłowe Big Trucks i IC serii A mogą korzystać z paliwa HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) zgodnie z normą EN15940. Ponadto, wózki widłowe H2.0-3.5A serii A mogą wykorzystywać paliwa GTL (Gas to Liquid) i BtL (Biomass to Liquid). Te alternatywy dla oleju napędowego mogą pomóc w zmniejszeniu emisji CO2 nawet o 90%. Wspierając tym samym przedsiębiorstwa, w obniżaniu ich emisyjności.

Elektryfikacja nie dla każdego

„Chociaż elektryfikacja wózków widłowych o większym udźwigu postępuje naprzód, nie jest to jeszcze właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania” – wyjaśnia Rob Maris, Product Strategy Manager Big Trucks w firmie Hyster Europe. „Początkowy koszt elektrycznych wózków widłowych wraz z wymaganą infrastrukturą i modernizacją ładowania może często opóźniać podjęcie decyzji o ich wprowadzeniu. A w przypadku największych wózków technologia zasilania akumulatorowego i wodorowych ogniw paliwowych po prostu jeszcze nie istnieje.”

„Przejście na bardziej ekologiczne rodzaje paliw, takie jak HVO100, może stanowić dla niektórych firm rozwiązanie tymczasowe. Pozwalające na zmniejszenie śladu emisji dwutlenku węgla podczas przechodzenia do elektryfikacji” – kontynuuje Rob.

Biopaliwo HVO

HVO jest parafinowym biopaliwem płynnym pochodzącym z wielu rodzajów olejów roślinnych. W tym takich jak olej rzepakowy, słonecznikowy i sojowy, a także z tłuszczów zwierzęcych. Może być stosowany w konwencjonalnych silnikach wysokoprężnych, w czystej postaci lub w mieszankach z kopalnym olejem napędowym (Petro diesel). Ze względu na zawartość etanolu mogą być jednak wymagane niewielkie dostosowania w układach paliwowych.

Modele Hyster serii A mogą również pracować na paliwach typu GTL i BtL. GTL to alternatywne paliwo pochodzące z gazu ziemnego, które może powodować mniejszą ilość emisji i zanieczyszczeń. Niż konwencjonalny olej napędowy na bazie ropy naftowej. Paliwa BtL to paliwa syntetyczne wytwarzane z biomasy – zazwyczaj z biomasy stałej. Takiej jak drewno opałowe, odpady organiczne i mączka zwierzęca. Mogą one zmniejszyć emisję cząstek stałych, węglowodorów, CO i CO2.

Wózki widłowe Hyster serii A mogą być dostarczane bezpośrednio z fabryki, gotowe do użycia z paliwami alternatywnymi. Aby umożliwić stosowanie HVO 100 z wózkami Hyster Big Truck, wózkami do transportu pustych kontenerów lub Reach Stacker, udostępniono zestaw dla rynku wtórnego.

Zgodność z normami

Rozwiązanie wspiera zgodność z przepisami dotyczącymi emisji spalin Tier III, Tier IV i Stage V. I można je łatwo zastosować w warunkach rzeczywistych lub zamontować fabrycznie w nowym sprzęcie. Uszczelki z gumy nitrylowej (NBR) w układzie paliwowym zastąpione uszczelkami z FKM. Inaczej fluorowana, syntetyczna guma na bazie węgla, charakteryzująca się długotrwałą odpornością na działanie etanolu. Obecnie stosowane przewody paliwowe i inne elementy mają już dobrą odporność na długotrwałe działanie HVO.

W zależności od zastosowania i cyklu pracy, możliwe jest również zmniejszenie zużycia paliwa w dużych wózkach o 0-6%. W porównaniu do zwykłego oleju napędowego. Jednocześnie, stosowanie HVO100 nie ma negatywnego wpływu na istniejące technologie poprawy emisji spalin w wózkach widłowych. Takie jak katalizatory utleniające (DOC), filtry cząstek stałych (DPF) lub systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Te alternatywne paliwa nie mają również negatywnego wpływu na trwałość elementów silnika wózków widłowych i ładowarek kontenerowych. Zapewniając jednocześnie porównywalną moc silnika.