W Grupie Zeppelin ludzie mają bardzo różne plany życiowe, pracują razem, aby znaleźć rozwiązania każdego dnia. Różnimy się narodowością, wiekiem, wykształceniem i funkcją. Nasza różnorodność jest naszą siłą! Niezależnie od tego, jak różni jesteśmy jako jednostki, to nasze wartości kształtują i determinują naszą wspólną pracę.

Wspólne wartości są ważne, ponieważ działają jako punkty odniesienia. Tworzą identyfikację, stymulują rozwój i koncentrują się na wspólnych celach.

W 2010 r. Zarząd Grupy powołał grupę roboczą złożoną z pracowników ze wszystkich jednostek biznesowych i zlecił jej opisanie wartości korporacyjnych. Grupa robocza, która odniosła wyjątkowy sukces, podkreślając to, co jest takiego specjalnego w kulturze korporacyjnej Zeppelin.

Sercem tego systemu jest dziesięć wartości Zeppelin „Grafensätze”. Łączą one naszą wyjątkową historię firmy i wartości aktywnie wyznawane przez Ferdinanda Grafa von Zeppelina z kulturą, do dziś praktykowaną w Grupie.

Dowiedz się więcej o „Grafensätze” i podstawowych wartościach którymi kierujemy się w Grupie Zeppelin.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://zeppelin.pl/kariera/nasz-system-wartosci/