Rosnące wyzwania dla kluczowych przedsiębiorstw dystrybucyjnych

Jak reagować na nowe zachowania klientów i odporność przedsiębiorstw? Zakłady dystrybucji żywności i podstawowe sklepy spożywcze szybko reagują i działają, w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów, w odpowiedzi na nowe zachowania konsumentów w obliczu pandemii COVID-19. Chociaż coraz trudniej jest przypomnieć sobie czasy, kiedy wyjście do sklepu spożywczego nie oznaczało dwumetrowego dystansu społecznego i …