KAMAG | IHT

Zyskujesz przewagę, gdy stawiasz na TII KAMAG IHT:

 • Systemy wspomagające jazdę dla bezpieczeństwa i komfortu
 • Ergonomicznie zoptymalizowana i kompleksowo wyposażona kabina kierowcy
 • Wyjątkowo wytrzymałe, niezawodne i uniwersalne rozwiązanie transportowe
Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,

Opis

TII KAMAG IHT to pojazd specjalny dla branży logistyki przemysłowej, przystosowany do transportu ciężkich ładunków. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu podnoszącemu ładunek można podjechać pod niego, podnieść go i odstawić w dowolnym miejscu bez pomocy dźwigu lub innych urządzeń podnoszących. Doskonałość, niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność to słowa kluczowe, które najlepiej opisują TII KAMAG IHT.

 1. przestronna kabina kierowcy 
 2. duży wyświetlacz dotykowy wspierający pracę kierowcy
 3. ergonomiczny dostęp do kabiny 
 4. centralny dostęp serwisowy 
 5. wymienność kompletnej jednostki napędowe

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: