KAMAG | SpecialSolutions

Twoje korzyści, gdy stawiasz na TII KAMAG:

 • Doświadczony specjalista w zakresie specjalistycznych rozwiązań transportowych
 • Wieloletnie know-how w zakresie budowy pojazdów specjalnych
 • Partner systemowy w ramach grupy TII
 • Liczne projekty zakończone sukcesem
Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,

Opis

Pojazdy specjalistyczne i niestandardowe stanowią ważną część naszego portfolio rozwiązań, aby efektywnie i bezpiecznie spełnić Państwa indywidualne wymagania transportowe. Specjalizujemy się w opracowywaniu rozwiązań transportowych dla konkretnych zastosowań. Korzystacie Państwo z wieloletniego doświadczenia i skoncentrowanego know-how w zakresie szczególnych wyzwań i wyjątkowych zadań w sektorze transportu specjalnego. Transporter rakiet, transporter pojazdów szynowych, transporter anten, transporter półproduktów, transporter burtowy: Lista pojazdów wykonanych na zamówienie przez TII KAMAG jest długa. Nic nie jest niemożliwe, a klienci TII korzystają – zwłaszcza w przypadku nietypowych i wyjątkowych zadań – z połączonego, skoncentrowanego know-how wszystkich firm członkowskich grupy TII.

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: