MT 930 HA

Nowy model ładowarki MT 930 HA

Zapytaj o produkt

Opis

Ładowarka teleskopowa MT 930HA, to bardzo przemyślana konstrukcja z myślą o redukcji całkowitego kosztu posiadania maszyny TCO. Zastosowana opcja Stop&Start, w celu zmniejszenia zużycia paliwa, emisji spalin, zredukowania czasu i hałasu poprzez automatyczne wyłączanie silnika. W ładowarce MT 930HA, znajdziemy również wiele elementów w trosce o bezpieczeństwo operatora, m. in. Blokadę przechyłu karetki, autonomiczny system który zabezpiecza jazdę na zboczach czy też widoczny pas bezpieczeństwa.

Udźwig max. 3000 kg
Max. wysokość podnoszenia 8.85 m
Wysięg maksymalny 6.05 m
Moc znamionowa silnika spalinowego 75 Hp
Wysokość całkowita 1.99 m
Szerokość całkowita 1.99 m
Długość całkowita do karetki 4.67 m

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: