MLT 630-115

Wersja maszyny MLT630-105 z napędem mechanicznym i 24-calowych kołach.

Zapytaj o produkt

Opis

Ładowarka teleskopowa MLT630-115 z napędem mechanicznym i 24-calowych kołach. Przy zachowaniu takich samych parametrów udźwigu i wysokości podnoszenia użytkownik zyska większą siłę uciągu, która poprawi komfort pracy w trudnym terenie lub z łyżką ładowarkową.

Wysokość podnoszenia 6.1 m 20’0″
Udźwig 3000 kg 6614 lb
Zasięg maksymalny 3.34 m 10’0″
Siła pociągowa 6800 dan 15287 lbf
Czas podnoszenia (bez ładunku) 6.5 s
Czas opuszczania (bez ładunku) 5 s
Czas wysuwania teleskopu (bez ładunku) 5.4 s
Czas wsuwania teleskopu (bez ładunku) 3 s
Wykopywania 3.4 s
Wysypywania 2.7 s

Wymiary

Długość (do obsady wideł) 4.78 m 15’10”
Rozstaw osi 2.69 m 8’11”
Szerokość 2.13 m 6’1″
Wysokość 2.37 m 7’11”
Masa własna (bez ładunku) 7000 kg 15432 lb
Promień skrętu 3.68 m 9’10”
Prześwit 0.35 m 0’2″

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: