K1.0L Elektryczny, Rok produkcji 2019, 4800 mth

 • Rok produkcji: 2018
 • Udźwig nominalny: 1600 kg
 • Przebieg : 7000 mth
 • Maszt: 3FFL
 • Wysokość podnoszenia: 3215 mm
 • Wysokość masztu w stanie złożonym : 2125 mm
 • Opony superelastyczne
 • Pół kabina
 • Przesuw boczny
 • Widły: 1200 mm
Zapytaj o produkt

Opis

Opcje dodatkowe w cenie maszyny :

 • Opcje dodatkowe w cenie maszyny:
  Gwarancja udzielona na okres 6 miesięcy lub do osiągnięcia 500 mth pracy wózka zależnie od tego co nastąpi pierwsze.
 • Dokumentacja UDT

Warunki płatności:
Do uzgodnienia

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: