Reach Stacker Hyster

5 kroków, aby zachować najwyższą wydajność w przeładunku kontenerów

Czy masz plan na wypadek, gdyby sprzęt do obsługi kontenerów nagle uległ awarii?  Podjąłeś kroki, aby upewnić się, że Twoja firma nie zostanie zaskoczona i nie poniesie żadnych konsekwencji? Może podejmujesz działania mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii?

Opóźnienia w rozładunku mogą uniemożliwić terminową dostawę dla właścicieli towarów, pociągając za sobą kary finansowe i napinając relacje. Ponieważ powstałe w ten sposób zaległości zakłócają pracę innych przybywających statków. Jeśli jednak sprzęt o znaczeniu krytycznym, taki jak wózki widłowe do obsługi pustych kontenerów i reachstackery nie są dostępne do rozładunku statków lub barek zaraz po ich przybyciu. Istnieje ryzyko wystąpienia właśnie takich problemów.

Porty i terminale po prostu nie mogą sobie pozwolić na niskie marże na zagrożenie produktywności i wpływu na zyski które wynikają z przestojów sprzętu. Niniejszy artykuł przedstawia praktyczne kroki, jakie przedstawiciele portów i terminali mogą podjąć w celu zrozumienia i zminimalizowania ryzyka. Które związane jest z przestojem sprzętu do obsługi kontenerów.

1. Zrozumieć planowany i nieplanowany czas przestoju

Zacznijmy od zrozumienia dwóch głównych typów przestojów. Planowany czas przestoju jest tym, na co wskazuje jego nazwa. Czyli czymś, czego organizacje się spodziewają i czego mogą się ustrzec, aby uniknąć zakłócenia działalności. Na przykład rutynowa konserwacja powinna być starannie zaplanowana, aby uniknąć zakłóceń w regularnej działalności. Utrzymanie ciągłości pracy podczas serwisowania wózków jest szczególnie ważne w portach i terminalach. Gdzie ze względu na rozmiar i koszty, zapasowy sprzęt jest trudno dostępny.

Jednak nieplanowany przestój to zupełnie inna historia. Jest on niespodziewany i musimy go rozwiązać tak szybko, jak to możliwe, aby zminimalizować zakłócenia operacyjne. Dlatego niezawodność jest kluczową cechą sprzętu do obsługi kontenerów. Podobnie jak zasoby i procesy umożliwiające rozwiązywanie nieoczekiwanych problemów. Jeśli wózek musi zostać wyłączony z eksploatacji w celu wymiany krytycznej części, operacje muszą szybko znaleźć i zainstalować część zamienną,. Po to, aby wózek był wyłączony z eksploatacji tylko przez kilka godzin, a nie dni lub tygodni.

Dlaczego obsługa kontenerów jest podatna na niespodziewane przestoje?

Po pierwsze, mają one długie cykle pracy, zwykle działają około 3000 godzin rocznie przez 10 lat, zanim zostaną wymienione. Jak w przypadku większości starzejących się urządzeń, części mogą się z czasem zużywać. I chociaż wiele terminali stosuje proaktywne podejście do konserwacji zapobiegawczej, trudno jest dokładnie przewidzieć, kiedy dana część może ulec awarii.

2. Konsekwencje przestoju wózków

Czy przestój zawsze oznacza katastrofę? Niekoniecznie – czas jest czynnikiem krytycznym. Wsparcie w zakresie części zamiennych i możliwości serwisowe lokalnego dealera i producenta sprzętu mogą sprawić, że terminy rozwiązywania problemów mogą się znacznie różnić. Od szybkiej naprawy do przerw w działaniu sprzętu, które mogą trwać tygodnie lub miesiące.

Na znaczenie zdarzenia związanego z przestojem duży wpływ ma część wymagająca naprawy lub wymiany. Część jest uważana za „krytyczną”, jeśli jej awaria może spowodować wyłączenie sprzętu z eksploatacji, np. pompy hydrauliczne i cylindry niezbędne do podnoszenia i opuszczania kontenerów lub mniejsze elementy, takie jak sterowniki i czujniki.

Dostępność części i czas transportu również wpływają na zakres przestoju. Szybkie metody wysyłki, takie jak fracht lotniczy, nie zawsze są realną opcją. Jeśli terminal w Wielkiej Brytanii potrzebuje dużej części, która musi być transportowana statkiem, jak np. siłownik podnośnika przechowywany po drugiej stronie Atlantyku lub w Europie kontynentalnej. Czas tranzytu i okresy kontroli celnej mogą znacznie opóźnić czas naprawy – powodując przestoje trwające dni lub tygodnie.

W realnym świecie koszty opóźnienia statku z tysiącami ton ładunku szybko się sumują. Dostawy dla dalszych odbiorców są narażone na kosztowne opóźnienia. Nie wspominając już o kosztach alternatywnych związanych z oczekiwaniem statku w porcie zamiast generowania przychodów na wodzie.

3. Jak zminimalizować ryzyko przestoju?

Jak więc porty i terminale mogą ograniczyć ryzyko przestoju, zanim on nastąpi? Przy ocenie sprzętu należy brać pod uwagę niezawodność i trwałość jako czynniki krytyczne, a także zwracać szczególną uwagę na części krytyczne. Na przykład maszty, które są niezbędne do działania wózka do obsługi kontenerów, muszą być zbudowane w sposób trwały. Szukaj sprawdzonych rozwiązań – skonsultuj się z kolegami z branży, aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru dostawcy sprzętu, pamiętając o niezawodności i konserwacji.

Po upewnieniu się o jakości i niezawodności sprzętu, oceń, czy dostawcy potrafią zapewnić Ci wsparcie i reagować w przypadku problemu z serwisowaniem. Czy są w stanie zapewnić Ci części i dokonać napraw na czas? Aby pomóc odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć lokalizację i zasoby dealera sprzętu i producenta. Czy dealer jest w stanie szybko dostarczyć części lub techników serwisowych w przypadku wystąpienia problemu?

Czy lokalny dealer posiada na stanie nie tylko regularnie używane części do konserwacji, ale także części o znaczeniu krytycznym, które są używane rzadziej? Mogą one leżeć na półce przez rok, a może nawet dłużej, tylko po to, aby zapewnić ich dostępność w razie potrzeby.

Dostępność nie tylko krytycznych części zamiennych

Kolejnym ważnym zaleceniem dotyczącym zaopatrywania się w części jest zapewnienie redundancji – unikaj pojedynczej ścieżki zabezpieczania istotnych części. Kilka warstw dostępności zapasów może pomóc w zapobieganiu przedłużającym się przestojom. Poszukaj niezbędnych części, które są przechowywane nie tylko u lokalnego dealera, ale także u innych dealerów w sieci producenta oraz w centralnym magazynie w tym samym regionie.

Producent może również odgrywać bezpośrednią rolę w pozyskiwaniu pilnie potrzebnych, ale rzadziej wymienianych komponentów, a nawet ściągać części bezpośrednio z linii produkcyjnych, aby pomóc klientom w jak najszybszym ich otrzymaniu.

4. Stwórz plan wsparcia dostosowany do Twojej organizacji

Żadne dwa porty i terminale nie są dokładnie takie same, a niektóre mogą mieć unikalne cechy, które mogą wymagać dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony dostaw części. Może to obejmować współpracę dealera i producenta z terminalem w celu zidentyfikowania listy priorytetowych części, opartej na krytyczności i przewidywanej potrzebie regularnej wymiany. Następnie wysyłanie zapasów bezpośrednio do siedziby klienta i utrzymywanie zapasów krytycznych u lokalnego dealera, co daje terminalowi pewność, że brak dostępności części nie spowoduje wyłączenia jego sprzętu z eksploatacji.

Lokalizacja jest również ważnym czynnikiem do rozważenia przy planowaniu sposobu pozyskiwania części. Aby zapobiec przestojom, długie oczekiwanie na części zamienne, które mają przybyć z odległości setek mil, nie jest rozwiązaniem. W przypadku firmy Hyster, rozległa sieć partnerów dealerskich w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce utrzymuje zapasy na miejscu, więc wymagania klientów mogą być spełnione, szybko.

5. Nie osiadaj na laurach – oceniaj wydajność na podstawie upływu czasu

Żaden sprzęt nie jest doskonały, ale analiza danych dotyczących niezawodności urządzeń do obsługi
kontenerów może stanowić punkt odniesienia dla porównania różnych urządzeń w praktyce. Zarówno pod względem ogólnej niezawodności, jak i w odniesieniu do poszczególnych komponentów.

Jeśli awaria elementu konstrukcyjnego zdarzy się w wielu wózkach kontenerowych, operatorzy terminali mogą mieć wątpliwości, czy powinni nadal płacić stawkę opartą na postrzeganej reputacji niezawodności. Z czasem niespodziewane naprawy mogą ujawnić, że wysoka cena nie jest równoznaczna z jakością. W poszukiwaniu optymalnej równowagi pomiędzy jakością, wsparciem i ceną, uzyskaj referencje od innych terminali i ponownie oceń oczekiwania dotyczące kosztów i wsparcia.

Potrzeba pracy zespołowej

Utrzymanie sprawności urządzeń do obsługi kontenerów jest grą o wysoką stawkę, ponieważ opóźnienia mają daleko idące skutki w całym łańcuchu dostaw, podważając zaufanie klientów i niszcząc relacje. Skuteczne zarządzanie ryzykiem przestojów to wysiłek całego zespołu. Wymaga to współpracy pomiędzy działem zakupów, a działem operacyjnym podczas pierwszej oceny sprzętu do obsługi kontenerów. Następnie długoterminowe posiadanie testuje możliwości wsparcia producenta i dealera.

Autor: Jan-Willem van den Brand, Dyrektor, Global Market Development, Hyster Company

Jako Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Globalnego dla wózków Big Truck w firmie Hyster, Jan-Willem jest odpowiedzialny za bezpośrednie kontakty z globalnymi klientami portów i terminali oraz kierowanie globalną strategią produktów i zaopatrzenia. Ma ponad 25 lat doświadczenia w sprzedaży i wsparciu technicznym w przemyśle i posiada certyfikat 6Sigma Black Belt.