przeładunek kontenerów

Jak utrzymać w ruchu przeładunek kontenerów?

Przeładunek kontenerów, bez opóźnień wymaga przeanalizowania i podjęcia pięciu prosty kroków. Specjaliści Hyster podpowiadają na co należy zwrócić szczególną uwagę i zadają pytania…Czy masz plan na wypadek nagłej awarii sprzętu do obsługi kontenerów? Podjąłeś kroki, aby upewnić się, że Twoja firma nie jest na to nieprzygotowana?  Zaplanowałeś działania mające na celu zmniejszenie ryzyka awarii już na samym początku?

Przestoje w przeładunku kontenerów

Opóźnienia w przeładunku kontenerów mogą uniemożliwić terminowe dostawy do właścicieli ładunków. Często niosąc ze sobą kary finansowe i nadwyrężając relacje. Powstałe w ten sposób zaległości, zakłócają pracę innych przypływających statków. Jeśli jednak sprzęt o znaczeniu krytycznym, taki jak wózki widłowe, wózki do obsługi pustych kontenerów i Reachstackery.  Nie jest dostępny do rozładunku statków lub barek zaraz po ich przybyciu, istnieje ryzyko wystąpienia właśnie takich problemów.

Porty i terminale po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, aby wysokie marże być zagrożone. Przez wpływ na wydajność i zyski, które wynikają z przestojów sprzętu. W niniejszym artykule omówiono praktyczne kroki, jakie porty i terminale mogą podjąć, aby zrozumieć i zminimalizować ryzyko przestojów sprzętu do obsługi kontenerów.

Pięć wskazówek, jak utrzymać przeładunek kontenerów w ruchu

1. Zrozumienie planowanych i nieplanowanych przestojów

Zacznij od zrozumienia dwóch głównych typów przestojów. Planowany czas przestoju jest tym, na co wskazuje jego nazwa. Czyli czymś, czego organizacje się spodziewają i czego mogą się ustrzec, aby uniknąć zakłócenia działalności. Na przykład dzięki starannie zaplanowanej rutynowej konserwacjI, unikamy zakłóceń w regularnej działalności. Utrzymanie ciągłości pracy podczas serwisowania wózków jest szczególnie ważne w portach i terminalach, gdzie ze względu na rozmiar i
koszty, zapasowy sprzęt jest trudno dostępny.

Nieplanowany przestój musi być szybko rozwiązany

Jednak nieplanowany przestój to zupełnie inna historia.  Nie spodziewamy się go i musimy go rozwiązać tak szybko, jak to możliwe, aby zminimalizować zakłócenia operacyjne. Dlatego niezawodność jest kluczową cechą sprzętu do obsługi kontenerów, podobnie jak zasoby i procesy umożliwiające rozwiązywanie nieoczekiwanych problemów. Jeśli wózek jest wyłączony z eksploatacji w celu wymiany krytycznej części, dostawca musi szybko reagować. Czyli dostarczyć i wymienić daną część. By wózek był wyłączony z eksploatacji tylko przez kilka godzin, a nie dni lub tygodni.

Dlaczego obsługa kontenerów jest podatna na niespodziewane przestoje? Po pierwsze, mają one długie cykle pracy, zwykle działają około 3000 godzin rocznie przez 10 lat, zanim zostaną wymienione. Jak w przypadku większości starzejących się urządzeń, części mogą się z czasem zużywać. I chociaż wiele terminali stosuje proaktywne podejście do konserwacji zapobiegawczej, trudno jest dokładnie przewidzieć, kiedy dana część może ulec awarii.

  2. Co sprawia, że postój jest kosztowny? 

Czy przestój zawsze oznacza katastrofę? Niekoniecznie – czynnikiem decydującym jest czas. Wsparcie w zakresie części zamiennych oraz możliwości serwisowe lokalnego dealera i producenta sprzętu. Mogą one powodować znaczne różnice w czasie rozwiązywania problemów. Od szybkiej naprawy, po przerwy w działaniu sprzętu trwające tygodnie lub miesiące.

Na znaczenie zdarzenia przestoju duży wpływ ma część wymagająca naprawy lub wymiany. Część jest uważana za „krytyczną”, jeśli jej awaria może spowodować wyłączenie sprzętu z eksploatacji.  Są to np. pompy hydrauliczne i cylindry niezbędne do podnoszenia i opuszczania kontenerów. Czy też mniejsze elementy, takie jak urządzenia sterujące i czujniki.

Dostępność części zamiennych

Dostępność części i czas transportu również wpływają na zakres przestojów. Szybkie metody wysyłki, takie jak fracht lotniczy, nie zawsze są realną opcją. Jeśli terminal w Wielkiej Brytanii potrzebuje dużej części, która musi być transportowana statkiem. Na przykład butli podnośnikowej składowanej po drugiej stronie Atlantyku lub w Europie kontynentalnej, czas tranzytu i okresy kontroli celnej mogą znacznie opóźnić czas naprawy. Powodując tym samym przestoje trwające kilka dni lub tygodni.

W realnym świecie koszty opóźnienia statku z tysiącami ton ładunku szybko się sumują. Dostawy w dół łańcucha dostaw są narażone na kosztowne opóźnienia, nie wspominając o kosztach alternatywnych związanych z oczekiwaniem statku w porcie zamiast generowania przychodów na wodzie.

3. Jak zminimalizować ryzyko przestojów

Rozważ niezawodność i trwałość jako czynniki krytyczne podczas oceny sprzętu i upewnij się, że szczególną uwagę poświęcasz częściom krytycznym. Na przykład maszty, które są niezbędne do działania wózka kontenerowego, muszą być zbudowane tak, aby były trwałe. Szukaj sprawdzonych rozwiązań – skonsultuj się z przedstawicielami swojej branży, aby dokonać właściwego wyboru dostawcy sprzętu, pamiętając o niezawodności i konserwacji.

Po upewnieniu się o jakości i niezawodności sprzętu oceń, czy dostawcy potrafią zapewnić Ci wsparcie i reagować w przypadku problemu z serwisowaniem. Czy są w stanie zapewnić Ci części i dokonać napraw na czas?

Wsparcie lokalnego autoryzowanego serwisu

Aby pomóc sobie odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć lokalizację i zasoby dealera sprzętu i producenta. Czy dealer jest w stanie szybko dostarczyć części lub techników serwisowych w przypadku wystąpienia problemu? Czy Twój lokalny dealer posiada na stanie nie tylko regularnie używane części serwisowe, ale również części o znaczeniu krytycznym, które są używane rzadziej? Mogą one leżeć na półce przez rok, może więcej, tylko po to, aby zapewnić dostępność, gdy ich potrzebujesz.

Kolejnym ważnym zaleceniem dotyczącym zaopatrywania się w części jest nadmierność – unikaj pojedynczej drogi do zabezpieczenia istotnych części. Posiadanie kilku źródeł zapewniających dostępność zapasów może pomóc w zapobieganiu dłuższym przestojom. Szukaj niezbędnych części nie tylko u lokalnego dealera, ale także u innych dealerów w sieci producenta oraz w magazynie centralnym w tym samym regionie. Producent może również odgrywać bezpośrednią rolę w pozyskiwaniu pilnie potrzebnych, ale rzadziej wymienianych komponentów, a nawet ściągać części bezpośrednio z linii produkcyjnych, aby pomóc klientom w jak najszybszym ich otrzymaniu.

4. Opracuj plan wsparcia dostosowany do Twojej działalności

Żadne dwa porty i terminale nie są dokładnie takie same, a niektóre mogą mieć unikalne cechy, które mogą wymagać dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony dostaw części. Może to obejmować współpracę dealera i producenta z terminalem w celu określenia listy części priorytetowych, opartych na krytyczności i przewidywanej potrzebie regularnej wymiany. Następnie wysyłanie tych zapasów bezpośrednio do klienta i utrzymywanie krytycznych zapasów u lokalnego dealera daje terminalowi pewność, że brak dostępności części nie spowoduje wyłączenia jego sprzętu z eksploatacji.

Lokalizacja jest również ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy planowaniu sposobu pozyskiwania części. Aby zapobiec przestojom, długie oczekiwanie na części zamienne z odległości setek kilometrów nie jest rozwiązaniem. W przypadku firmy Hyster, rozległa sieć partnerów dealerskich w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce utrzymuje
zapasy na miejscu, dzięki czemu wymagania klientów są szybko spełniane.

5. Nie osiadaj na laurach – oceniaj wyniki na przestrzeni czasu

Żaden sprzęt nie jest doskonały, ale analiza danych dotyczących niezawodności urządzeń do obsługi kontenerów może stanowić punkt odniesienia dla porównania różnych urządzeń w praktyce, zarówno pod względem ogólnej niezawodności, jak i w odniesieniu do poszczególnych komponentów.

Jeśli awaria elementu konstrukcyjnego zdarzy się w wielu wózkach kontenerowych, operatorzy terminali mogą mieć wątpliwości, czy powinni nadal płacić stawkę opartą na postrzeganej reputacji niezawodności. Z czasem niespodziewane naprawy mogą ujawnić, że wysoka cena nie jest równoznaczna z jakością. W poszukiwaniu optymalnej równowagi pomiędzy jakością, wsparciem i ceną, uzyskaj referencje od innych terminali i ponownie oceń oczekiwania dotyczące kosztów i wsparcia.

Potrzeba pracy zespołowej

Utrzymanie sprawności urządzeń do obsługi kontenerów jest grą o wysoką stawkę, ponieważ opóźnienia mają daleko idące skutki w całym łańcuchu dostaw, podważając zaufanie klientów i niszcząc relacje. Skuteczne zarządzanie ryzykiem przestojów to wysiłek całego zespołu. Wymaga to współpracy pomiędzy działem zakupów a działem operacyjnym podczas pierwszej oceny sprzętu do obsługi kontenerów. Następnie długoterminowe posiadanie testuje możliwości wsparcia producenta i dealera.

 

Autor: Jan-Willem van den Brand, Director, Global Market Development, Hyster Company

Jako Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Globalnego dla wózków Big Truck w firmie Hyster, Jan-Willem jest odpowiedzialny
za bezpośrednie kontakty z globalnymi klientami portów i terminali oraz kierowanie globalną strategią produktów i
zaopatrzenia. Ma ponad 25 lat doświadczenia w sprzedaży i wsparciu technicznym w przemyśle i posiada certyfikat
6Sigma Black Belt.

Katarzyna Blog