Od sprawności działania wózka widłowego zależy to, jak wydajnie działać będzie magazyn czy centrum logistyczne. Ale to nie wszystko. Tylko w pełni sprawne wózki widłowe są gwarancją bezpieczeństwa. Dlatego właśnie, warto sprawdzać, czy wszystko działa tak jak trzeba tak często, jak to możliwe. Ważna jest zarówno codzienna kontrola, jak i regularne przeglądy.

Codzienna kontrola operatora

Pierwszą i najważniejsza osobą, która poprawność działania wózka widłowego weryfikuje każdego dnia jest jego operator. Oczywistym jest, że powinna to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do jego obsługi. Jeśli zaś chodzi o najważniejsze czynności kontrolne, nie można zapomnieć o sprawdzeniu przede wszystkim:

 • stanu kół wózka oraz ich stopnia zużycia,
 • wyosiowania wideł wózka,
 • instalacji hydraulicznej i układu napędowego w kierunku wycieków,
 • baterii akumulatorów – nie może być na niej korozji ani wycieków elektrolitu,
 • konstrukcji wózka – tego, czy nic się nie „rusza” – mowa m.in. o ramie, widłach oraz siłownikach hydraulicznych,
 • działania dyszla, przycisku zabezpieczającego przed zgnieceniem, mechanizmu podnoszenia i opuszczania wideł.

Dopiero po tak przeprowadzonej kontroli operator może przystąpić do działania. Jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości, należy jak najszybciej poddać wózek widłowy naprawie w serwisie. Regularne przeglądy gwarancją bezpieczeństwa i wydajności Przeglądy techniczne są obowiązkiem każdego posiadacza wózka widłowego nałożonym przez UDT. Warto jednak zatroszczyć się o to, by przegląd nie był wyłącznie formą „odhaczenia” kontroli w dokumentach, a rzetelną weryfikacją stanu sprzętu. Podczas przeglądu konieczne jest przetestowanie:

 • manewrów wózka – jego zwrotności, także przy ostrzejszych kątach zakręcania,
 • hydrauliki – to od sprawności podnośnika zależy bezpieczeństwo,
 • mocowania wideł – należy sprawdzić, czy wytrzymują one dopuszczalne obciążenie,
 • czy występują widoczne uszkodzenia,
 • stanu ogumienia – wytarte bieżniki mogą powodować problemy,
 • poziomu elektrolitu w baterii – tak, by w razie potrzeby uzupełnić go wodą destylowaną.

Istotne jest również to, kto taki przegląd przeprowadzi. Najlepiej powierzyć go w ręce autoryzowanego serwisu wózków widłowych marki, którą posiadamy. Eksperci tam pracujący dobrze znają jej sekrety, co przekłada się na sprawniejsze i bardziej precyzyjne przeprowadzenie przeglądu, konserwacji i ewentualnych napraw. Posiadaczom wózków Hyster polecamy serwis oferowany przez Zeppelin. By poznać szczegóły, wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami.