Obsługa maszyn ciężkich wiąże się z koniecznością zdobycia doświadczenia. Osoby zainteresowane muszą zatem odbyć stosowne szkolenie. Jakie kwestie obowiązkowo muszą zostać na nim poruszone?

Sprzęt ciężki od dawna jest wykorzystywany przez firmy budowlane. Dzięki koparce, koparko-ładowarce czy ładowarce możliwe jest szybkie wykonanie wielu robót niezbędnych na placu budowy. Inwestor oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze. Niezależnie od tego, czy posiada on własne maszyny ciężkie, czy też korzysta z pomocy zewnętrznych podmiotów, należy pamiętać, że poszczególne maszyny nie mogą być obsługiwane przez przypadkowych pracowników, ale wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Aby zdobyć stosowne uprawnienia, zainteresowani muszą ukończyć specjalne szkolenie. Dziś znalezienie właściwego kursu nie jest żadnych problemem, bo są one organizowane cyklicznie, i to w wielu miastach Polski.

Więcej niż obsługa maszyn

Kursanci biorący udział w szkoleniach z obsługi maszyn ciężkich faktycznie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne. Te pierwsze pozwalają im poznać rodzaje maszyn ciężkich i prawidłowo wskazywać, które z nich najlepiej nadadzą się do wykonania poszczególnych prac. Zajęcia praktyczne mają za zadanie przygotować kursanta do pracy na samodzielnym stanowisku.

Choć opanowanie obsługi maszyn jest kluczowe, aby otrzymać stosowne uprawnienia, to jednak kursanci muszą też wykazać, że przyswoili teorię. Szczególnie istotne są zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Poznanie np. maksymalnego udźwigu poszczególnych maszyn ciężkich pozwala uniknąć sytuacji, gdy np. koparko-ładowarka przechyli się. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla operatora maszyny.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Na szkoleniach przyszli operatorzy maszyn ciężkich są szczególnie uczulani na kwestie związane z ich bezpieczeństwem podczas pracy. Jeżeli kursant po ukończeniu szkolenia znajdzie zatrudnienie w firmie budowlanej posiadającej na stanie własny sprzęt, to nie oznacza, że nie powinien być czujny. Przed rozpoczęciem pracy zawsze konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi i sprawdzenie, czy maszyna na pewno działa. Szczególnie istotne z punktu widzenia operatora jest wykonanie testu hamulca parkingowego. W ten sposób może on upewnić się, że wsiada do maszyny w pełni sprawnej.

Położenie nacisku na zasady bezpieczeństwa podczas pracy na organizowanych dla operatorów maszyn szkoleniach nie jest przypadkowe. To właśnie branża budowlana otwiera statystyki wypadków przy pracy. Aby je wyeliminować, konieczne jest uzmysławianie pracownikom, jak ważne jest sprawdzanie m.in. stanu maszyn, które mają obsługiwać.