Podczas odbywających się w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016 r. monachijskich targach IFAT marka Hyster® prezentowała szeroki asortyment swoich produktów i rozwiązań dedykowanych do ciężkich i intensywnych warunków eksploatacyjnych przemysłu utylizacyjnego i gospodarki odpadami. 

Obejmująca szeroką gamę trwałych wózków widłowych o przemyślanej konstrukcji oferta produktowa Hyster zapewnia wiele opcji i rozwiązań, opartych zarówno na silnikach Hyster Trucks are Ideal for Applications with High Attachment Usagespalinowych, jak i z napędem akumulatorowym, dostosowanych do konkretnych potrzeb i wyzwań przeładunku materiałów w przetwarzaniu odpadów i recyklingu, w których zanieczyszczenia, pył, rampy i zmienne warunki podłoża współistnieją wraz z częstą koniecznością stosowania osprzętu i nierzadko stanowią szczególne wyzwanie.

Utrzymuj wydajność z „Super Wózkiem” Hyster

Do ciężkich zastosowań w sektorze odpadów i recyklingu firma Hyster® stworzyła Super Wózek o udźwigu 4 – 5,5 ton, zaprojektowany z myślą o przezwyciężeniu powszechnego w tych branżach problemu przegrzania silnika spowodowanego pyłem, zanieczyszczeniami i resztkami papieru.

– W czasie obsługi standardowych wózków widłowych w przemyśle papierniczym dochodzi często do zatkania chłodnicy, co skutkuje niepotrzebnymi przestojami – mówi David Reeve, menedżer ds. branży w Counterbalance Solutions. – Jest to nie tylko frustrujące. W takiej sytuacji ponosi się również koszty w postaci utraconej produkcji, co może prowadzić do kolejnych problemów.

Pakiet Super Wózka obejmuje szereg modyfikacji i funkcji specjalnych, które wspierają pracę wózka w przezwyciężaniu wyzwań środowiska roboczego, spotykanych powszechnie w operacjach recyklingu i przetwarzania odpadów. Wspomniane usprawnienia to np. całkowicie zabudowana rama i wentylowana maska, panele boczne oraz osłony chłodnicy, zmniejszające zasysanie odpadów z podłogi do komory silnika.  Solidne wykończenie czoła pojazdu umożliwia użytkowanie wózka z szeroką gamą osprzętu, odpowiedniego do wszystkich możliwych zastosowań w branży recyklingowej i sektorze przetwarzania odpadów.

Wytrzymałe wózki elektryczne

– Szereg funkcji eksploatacyjnych sprawiło, że wiele firm recyklingowych i zakładów przetwarzających odpady decyduje się na zmianę typu stosowanych wózków na elektryczne – wyjaśnia Karen Calver, dyrektor ds. strategii produktu w Hyster.

Dla przykładu, czterokołowe elektryczne wózki z przeciwwagą Hyster® z serii J2.2-3.5XN (udźwig 2,3–3,5 tony) i trzykołowce Hyster® J1.5-2.0XNT charakteryzują się stabilnym Tough Electric Hyster J1.6XNT Meets the Needs of Demanding Recycling Applicationspodwoziem, mocnym masztem i wyjątkowo trwałymi i niezawodnymi podzespołami.  Dostępne są w nich opcje zabezpieczeń przed rożnego rodzaju warunkami klimatycznymi. Opcje te to np. możliwość wykonania kabiny w całości ze stali, zapewniająca operatorom komfort pracy nawet w środowiskach mocno zapylonych, z dużą ilością zanieczyszczeń.

Opcje te to także rozwiązania usprawniające planowe czyszczenie wózków elektrycznych, np. z użyciem sprzętu do mycia pod wysokim ciśnieniem, które w takich warunkach jest częstą koniecznością.

Trwałe elektryczne wózki Hyster wymagają mniejszych nakładów konserwacyjnych, ze względu na wydłużone okresy między serwisami i charakteryzują się mniejszym zużyciem opon. – W obsłudze wózków w recyklingu i procesie przetwarzania odpadów na zużycie opon wpływ mają warunki podłoża, które jest zanieczyszczone i zapylone – wyjaśnia Karen. – Łagodniejsze przyśpieszenie w wózkach elektrycznych eliminuje poślizg kół, przyczyniając się do zmniejszenia potrzeb konserwacyjnych, utrzymując koszty posiadania na niskim poziomie i wydłużając czas bezawaryjnej pracy i wydajności.

Dla klientów stosujących w swoich wózkach trwałe opony z serii Trelleborg Pit Stop Line dealerzy Hyster mają wyłączną ofertę kalkulatora i narzędzia kontraktowego wypożyczania opon, Trelleborg I-Rent.  Narzędzie to analizuje czynniki eksploatacyjne i dane historyczne w czynności przewidywania zużycia opon, pomagając w planowaniu okresów zmiany opon i ich bardziej wydajnego konserwowania, nawet w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.

– Połączenie różnych cech sprawia, że elektryczne wózki Hyster nadają się do intensywnej eksploatacji w recyklingu i przetwarzaniu odpadów, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz – mówi Karen Calver. – Dzięki nim firmy użytkujące wózki mogą zachować dużo większą elastyczność pod względem tego w jaki sposób korzystają z posiadanej floty, co z kolei podnosi wydajność eksploatacji i utrzymuje koszty eksploatacyjne na niskim poziomie.

Dedykowane obrotowe narzędzie do manipulowania kontenerami

Dedykowane rozwiązania opracowano nawet dla wybranych wózków Hyster do manipulowania kontenerami. Są one obiektem szczególnego zainteresowania w sortowaniu i utylizacji odpadów.

Na terenie dużych stoczni, gdzie odpady i innego typu materiały są transportowane w kontenerach, wózki Hyster typu ReachStackers można wyposażyć w pochylne narzędzie, które ułatwia opróżnianie kontenerów wypełnionych materiałami do recyklingu lub odpadami, np. papierem, zrębkami drzewnymi, tworzywami sztucznymi czy odpadami ogólnymi.

Specially Designed Hyster Container Pivot Attachment for Recycling and Waste IndustryRozwiązanie to, dodane do wózków Hyster® RS45-31 CH ReachStacker w ostatnim czasie, umożliwia podnoszenie i pochylanie 20-stopowych kontenerów nawet o 60 stopni,
sprawiając że materiał wypływa w sposób niezakłócony, a kontener jest opróżniany w za pomocą jednego, prostego i dobrze kontrolowanego ruchu.  Możliwość ta stanowi prosty, wydajny i opłacalny sposób na przeładunek i transport ładunków składowanych luzem.

Zarządzanie flotą

Większość serii wózków Hyster ma możliwość wyposażenia w urządzenia do bezprzewodowego monitorowania za pośrednictwem systemu Hyster Tracker™. Stanowią one wsparcie dla kierowników i personelu salonów sprzedaży w monitorowaniu eksploatacji wózków, wykrywaniu usterek. Są pomocne dla samych operatorów, zwiększając przy tym wydajność i wspomagając kontrolowanie wydatków.

Więcej informacji na temat szerokiej gamy sprzętu Hyster na stronie www.hyster.eu.