W celu usprawnienia wykonania intensywnych operacji przeładunkowych w portach i terminalach, w ciężkich wózkach Hyster® wydłużony został okres pomiędzy kolejnymi wymianami oleju hydraulicznego. Usprawnienie to pomoże zwiększyć wydajność i zmniejszyć całkowity koszt posiadania wózków.

Olej hydrauliczny jest ważny dla utrzymania i zabezpieczenia układu hydraulicznego ciężkich wózków, w tym siłowników, hamulców olejowych, zaworów oraz podzespołów hydraulicznych.  Wymiana oleju hydraulicznego może być kosztowną częścią konserwacji okresowej, nie tylko w zakresie kosztu samego oleju, ale również w odniesieniu do części oraz niezbędnej robocizny i związanego z tym czasem przestoju.

Wraz z partnerem, firmą Shell, uruchomiliśmy usługę monitorowania stanu oleju o nazwie Shell LubeAnalyst, dostępną dla ciężkich wózków Hyster®, która może zmniejszyć częstotliwość wymiany oleju z 3000 do 10000 godzin (pod warunkiem pozytywnego wyniku próbkowania). Usługa jest szczególnie korzystna w przypadku użytkowania ciężkich wózków, w których ilość oleju hydraulicznego wymagająca wymiany sięga nawet 850 litrów.

Próbkowanie oleju hydraulicznego przy użyciu usługi Shell LubeAnalyst pomaga stwierdzić potencjalne problemy z olejem lub podzespołami zanim się pojawią. System generuje raport zawierający szczegółową analizę próbki oraz wskazanie licznych działań i zaleceń dla zachowania lub polepszenia stanu oleju. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć koszty poprzez zapobieganie potencjalnym szkodom, z wyprzedzeniem planując konserwację i zmniejszając przestoje. Raporty na temat stanu oleju przesyłane są drogą mailową lub można je pobrać online w 20 różnych językach.

W fazie testów terenowych z wykorzystaniem usługi Shell LubeAnalyst specjaliści z Hyster Europe stwierdzili, iż pozwala ona uzyskać zmniejszenie kosztów rzędu 67% w okresie 10000 godzin (nieobejmujących kosztów robocizny lub związanych z przestojami).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hyster.eu lub kontaktując się z lokalnym partnerem dystrybucji Hyster®.