• Trzy żurawie wychylne Potain MR 295 H20 i żuraw górno-obrotowy MC 205 B wybrano do historycznej budowy Statui Jedności w indyjskim stanie Gudżarat.
  • Potain MR 295 H20 doskonale nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni, a MC 205 B jest znany z niezawodności i doskonałych osiągów.

Cztery żurawie wieżowe firmy Potain pomagają budować ikoniczną, nową Statuę Jedności w Indiach, pomnik poświęcony Sardarowi Vallabhabhajowi Patelowi, pierwszemu wicepremierowi tego kraju i czołowemu przywódcy ruchu niepodległościowego. Po ukończeniu statua o wysokości 182 metrów będzie jedną z najwyższych na świecie.

Do pracy przy tym prestiżowym projekcie wykonawca, Larsen & Toubro (L&T), potrzebował żurawi o udźwigu i zasięgu na miarę jego wymagających specyfikacji, a jednocześnie  wystarczająco kompaktowych, aby mogły pracować w ograniczonej przestrzeni. Do tego zadania L&T wybrało trzy jednostki MR 295 H20 firmy Potain, żurawie wychylne średniej wielkości z kompaktowym przeciwwysięgnikiem, o wymaganej wysokości żurawia wolnostojącego, a także odpowiednim udźwigu i przestrzeni roboczej. Obok MR 295 H20, do transportu materiałów wybrano także żuraw górno-obrotowy MC 205 B.  

Żurawie są na miejscu od września 2015 r., podnoszą zbrojenia, beton i stal, a także montują elementy z brązu, które utworzą zewnętrzną okładzinę posągu. Ta ciężka i charakterystyczna okładzina symbolicznie nawiązuje do przydomku Sardara Patela, którego nazywano „Indyjskim Człowiekiem z Żelaza”.

MR 295 H20, zaprojektowany do pracy w ograniczonej przestrzeni, ma maksymalny udźwig 20 ton i może podnosić do 2,7 t przy zasięgu wysięgnika 60 m. MC 205 B ma maksymalny udźwig 10 ton i może podnosić do 2,4 t przy zasięgu wysięgnika 60 m. Do pracy przy Statui Jedności MR 295 H20 wyposażono w wysięgniki o długości 50 m, a MC 205 B pracuje z wysięgnikiem o zasięgu 60 m.

Fundament, główna konstrukcja i most łączący posąg z główną drogą są już gotowe. W projekcie wykorzystane zostanie około 5.600 ton stali konstrukcyjnej, 66.000 ton betonu i 1.900 ton brązu. Zakończenie prac przewiduje się na październik 2018 r.

Larsen & Toubro Limited to czołowa firma technologiczna, projektowo-konstrukcyjna, budowlana i usług finansowych z siedzibą w Bombaju, o obrotach 17 mld USD, obecna w 30 krajach. Żurawie Potain zakupiła za 470 mln USD specjalnie na potrzeby projektu Statui Jedności. L & T prowadzi prace budowlane pod nadzorem Sardara Sarovara Narmady Nigama.