Największe  szczecińskie  przedsiębiorstwo przeładunkowo-logistyczne Bulk Cargo-Port Szczecin przeprowadza zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny. Jedna  z ostatnich rodzimych firm ze 100-procentowym polskim kapitałem walczy o rynek, stawiając na elastyczność i uniwersalność. 

Obrana taktyka przynosi świetne rezultaty. Mimo zaniku przeładunków węglą w eksporcie, który jeszcze kilka lat temu był głównym wolumenem w Bulk Cargo, w 2018 przeładunki rosną i w I połowie przekroczyły 2 mln ton. To właśnie efekt bardzo dużej dywersyfikacji obsługiwanych ładunków.

– obsługujemy kilkadziesiąt rodzajów ładunków. Do najważniejszych należą węgiel, koks, koncentraty metali, ładunki drobnicowe w tym celuloza, wyroby stalowe oraz ładunki płynne takie jak kwas siarkowy i smoła. Bardzo ważną grupą ładunkową są wspomniane drobnicowe wyroby stalowe. W tym roku w tej grupie chcemy pobić rekord, liczymy na obsługę ponad 1,5 mln ton. Czynimy także starania, aby Bulk Cargo uczestniczyło w obsłudze węgla w imporcie dla polskiej energetyki, przemysłu i gospodarstw domowych. Są już pierwsze efekty i obiecujące prognozy  –  informuje Paweł Pysiak Dyrektor ds. Marketingu i Spedycji.

Dywersyfikacja Bulk Cargo wynika z uniwersalnej infrastruktury i suprastruktury . Kilkanaście nabrzeży, blisko 100 hektarów łącznej powierzchni pozwala na obsługę wielu grup ładunkowych.

– obsługujemy nawet do 12 statków jednocześnie z różnymi ładunkami. Posiadamy ponad 100 jednostek sprzętu przeładunkowego, który często pracuje 24 godziny na dobę. Jesteśmy z stanie obsłużyć ponad 400 wagonów dziennie, bardzo duże ilości samochodów oraz barki. Mamy również bardzo duże możliwości składowe zarówno na placach jak i w magazynach.

Sprawna obsługa różnych grup ładunkowych wymaga sporych nakładów. W związku z tym w Bulk Cargo realizowany jest program inwestycyjny.

– do naszych najważniejszych inwestycji możemy zaliczyć modernizację żurawi portowych, poprawiającą ich parametry. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy trzy żurawie na Nabrzeżu Katowickim, obecnie modernizujemy 2 żurawie na Nabrzeżu Chorzowskim. Jest to w pewnym sensie kolejny etap przygotowań do dostosowania naszej suprastruktury do realizowanego pogłębienia toru wodnego oraz planowanego przez Zarząd Morskich Portów pogłębienia basenów portowych. Żeby zapewnić naszym klientom sprawną obsługę inwestujemy również w zmechanizowany sprzęt przeładunkowy. W tym roku zakupiliśmy 3 układarki do ciężkich wyrobów stalowych. Są to układarki marki Hyster. Dwie 28-tonowe i jedna, o największym udźwigu w Polsce 44 – tonowa. W związku z rozwojem firmy powiększamy również powierzchnię magazynową i biurową. Właśnie do użytku oddaliśmy kolejną powierzchnię magazynową na Nabrzeżu Regalica i nowoczesne biura przeznaczone dla działu głównej dyspozycji – dodaje Paweł Pysiak.

Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. to największa i najbardziej uniwersalna firma przeładunkowo-składowa w porcie szczecińskim, której roczne obroty sięgają 5 mln ton. Z firmy specjalizującej się dawniej w towarach masowych stała się wszechstronnym terminalem, obsługującym niemal wszystkie grupy ładunków przechodzących przez porty ujścia Odry. Bulk Cargo dysponuje najgłębszymi w porcie szczecińskim nabrzeżami o łącznej długości blisko 3,5 kilometrów, ponad 50 000 m2 krytej powierzchni magazynowej oraz 300 000 m2 powierzchni placów składowych. Rocznie Bulk Cargo obsługuję ponad 800 statków, 1200 barek, 40 000 wagonów i 60 000 samochodów.

Źródło: www.gospodarkamorska.pl